ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

on Sunday, 22 March 2020. Posted in Ινστιτούτο

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. ανακοινώνει τις νέες Επιτροπές Εργασίας και τους επικεφαλής τους. 

1η  Επιτροπή Εργασίας Εσωτερικών (κ. Πορτοκαλάκης Λεόντιος, τηλ.  6936 500056, e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Είναι αρμόδια  για Πολιτικά-Οικονομικά-Αναπτυξιακά και  Οργανωτικά  θέματα στο Εσωτερικό. 

2η Επιτροπή Εργασίας Άμυνας-Ασφαλείας (κ.  Κατσαρός Παναγιώτης, τηλ. 6983 501397,  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Είναι αρμόδια για θέματα Εσωτερικής Άμυνας - Ασφάλειας και Εσωτερικής Ταυτότητας.  

3η Επιτροπή Εργασίας Εξωτερικών Θεμάτων (κ. Δουδούμης Γεώργιος, τηλ. 6942 566479,  e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Είναι αρμόδια για θέματα  Εθνικού Ενδιαφέροντος στο Εξωτερικό και θέματα Διεθνούς  Δικαίου.                                                                                          

Όσα μέλη (ή και μη μέλη) επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά σε κάποια από τις εργασίες των επιτροπών αυτών, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον επικεφαλής της συγκεκριμένης επιτροπής.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

      

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.