2015-02-20. ΦΑΚΕΛΟΣ: Διαχείριση Κρίσεων. Η Κρίση είναι ΕΔΩ!

on Friday, 20 February 2015. Posted in Εθνική Στρατηγική

Γραφει ο Υπτγος ε.α. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Συγγραφέας, Μέλος ΔΣ/ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Γενικά
Κάθε είδους έλλειψη ισορροπίας αριθμών, ικανοτήτων, ισχύος, δραστικο¬τή¬των, δικαιωμάτων, δυναμικοτήτων, τα όσα παράγωγα αυτών και όλα αυτά, γεννούν μία νέα κατάσταση, η οποία σημαίνει απώλεια απολυτότητας της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας του κράτους.

ΕΔΩ! η συνέχεια.