2014-03-17. Η γεωστρατηγική αξία του ελληνικού θαλάσσιου χώρου

on Monday, 17 March 2014. Posted in Εθνική Στρατηγική

Γράφει ο Ηλίας Ηλιόπουλος

«H κατάκτησις της Ελλάδος υπό μιας Μεγάλης Χερσαίας Δυνάμεως θα δώσει πιθανότατα εις αυτήν την Δύναμιν την δυνατότητα ελέγχου ολοκλήρου της Παγκοσμίου Νήσου». Sir Halford J. Mackinder

ΕΔΩ! ολόκληρο το άρθρο.