Υπεύθυνος Ερευνητής: Κύργος Ζήσης- Εξέταση απαιτήσεως συνδρομής των Ε.Δ. στην Εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας - Εφαρμογή Θεωρίας Πολέμου - Αθήνα 2018

on Monday, 17 December 2018. Posted in Μελέτες

Πρόλογος
Η Θεωρία Πολέμου αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι των στρατιωτικών επιστημών το οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει τη χρήση της στρατιωτικής ισχύος. Γι αυτό το λόγο, είναι στενά συνδεδεμένη με την επιστήμη των διεθνών σχέσεων.
Το παρόν πόνημα αποτελεί μία προσπάθεια να εξεταστεί κατά πόσο ορισμένες αρχές της θεωρίας πολέμου και των διεθνών σχέσεων μπορούν να έχουν εφαρμογή στον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις στην αντιμετώπιση των διάφορων εσωτερικών απειλών, κυρίως από πλευράς πολιτικών και στρατηγικής, με την έννοια δηλαδή των χρησιμοποιούμενων πρακτικών και μέσων, καθώς και την δικαιολόγηση της επέμβασης αυτής με την χρήση της θεωρίας του δίκαιου πολέμου.
Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.

PDF