28/7/2017. Διαχείριση Κινδύνου - Κρίσεων και ο Ρόλος των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Crisis - Risk Management and the Role of Volunteers in Civil Protection

on Friday, 28 July 2017. Posted in Μελέτες

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ, Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης: Master Thesis. Μόνο για εκπαιδευτικούς-ερευνητικούς σκοπούς

Η διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στη σημερινή εποχή αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Από τις φυσικές καταστροφές μέχρι τα τεχνολογικά ατυχήματα και τις καταστροφικές συνέπειες της επέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα σε κάθε ντετερμινιστική κανονικότητα, όλα υπάγονται στην Πολιτική Προστασία (Π.Π.).

Κατεβάστε ΕΔΩ! την πολύ ενδιαφέρουσα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης.

Τονίζεται ότι η μεταπτυχιακή εργασία είναι:

Μόνο για εκπαιδευτικούς-ερευνητικούς σκοπούς