Θεόδωρος Μπαζίνης: Ο Υβριδικός Πόλεμος και περιπτώσεις εφαρμογής στο θαλάσσιο περιβάλλον

on Wednesday, 04 July 2018. Posted in Μελέτες

theodore_minΗ βία αποτελεί ένα ανθρώπινο/κοινωνικό φαινόμενο, μέσω της οποίας επιδιώκεται η επιβολή της θέλησης ενός προσώπου έναντι άλλου. Αντίστοιχα ο πόλεμος αφορά τη σύγκρουση αντίθετων συλλογικών βουλήσεων και την προσπάθεια επιβολής της θέλησης ενός κράτους σε ένα άλλο.

 

Είναι αναμενόμενο ότι τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος με τον οποίο εκτυλίσσεται η επιβολή αυτή τείνουν να μεταβάλλονται και να προσαρμόζονται συναρτήσει των συνθηκών του διεθνούς συστήματος, της παγκόσμιας τάξης (global order).

Συνεχίστε την ανάγνωση