Το Μεταναστευτικό και η Εθνική Ασφάλεια

on Thursday, 25 April 2013. Posted in Δημογραφικό - Μετανάστευση - Οργανωμένο Έγκλημα - Τάξη - Ασφάλεια, Σώματα Ασφαλείας - Πολιτική Προστασία

Υπό Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. Λάγγαρη. Πρώην Υποδιευθυντού Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ

ή

(Το Μεταναστευτικό εφ΄όλης της ύλης)

Σκοπός

Σκοπός της παρούσης εισήγησης που βασίζεται σε σχετική μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) προσαρμοσμένης στις μετέπειτα μεταβληθείσες συνθήκες και νεώτερα προκύψαντα στοιχεία, είναι η ανάλυση του Μεταναστευτικού και ειδικότερα του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης όπως παρουσιάζεται την τελευταία περίπου 20ετία στην χώρα μας, των κυρίων αιτιών που την προκαλούν καθώς και των επιπτώσεών της στην Εθνική μας Ασφάλεια με την ευρεία έννοια του όρου, ήτοι, Εθνική Συνοχή, Κοινωνική Συνοχή, Εθνική Άμυνα, Οικονομία, Δημογραφικό, Διεθνείς Επιπτώσεις και οι υποκατηγορίες αυτών.

Αν θέλετε να διαβάστε ολόκληρο το άρθρο, κλικ την εικόνα!

 

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.