2015-11-27. ΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

on Friday, 27 November 2015. Posted in Σώματα Ασφαλείας - Πολιτική Προστασία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ-­‐ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ, Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ

Η Δύση είναι βέβαιο, ότι στο εξής, έχει  να αντιμετωπίσει προκλήσεις απο ασύμμετρες απειλές ,οι κυριότερες απειλές είναι η διεθνής τρομοκρατία,τα
όπλα μαζικής καταστροφής,το διεθνές οργανωμένο εμπόριο και η λαθρομετανάστευση ...

Διαβάστε ΕΔΩ! τη συνέχεια