Αναστάσιος Μπασαράς: Ολοκλήρωση Συνεδρίου ' Defence and Security: State of the Art Technology'

on Tuesday, 08 May 2018. Posted in Συνέδρια

Αρχική Ανάρτηση Πακέτου του Συνεδρίου, Κλικ την εικόνα!

Τελική Ανάρτηση της Ολοκλήρωσης του Συνεδρίου, Κλικ την Εικόνα!

μετά τις 15/5/2018!