Ανακοινώσεις

2/10/2016, Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. άρχισε το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Είναι η (Γεω)οικονομία Αγαπητέ μου!»

on Sunday, 02 October 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Δημήτριος Στεργίου, Σχης ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ, Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

2/10/2016, Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. άρχισε το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Είναι η (Γεω)οικονομία Αγαπητέ μου!»

Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.) στο πλαίσιο των επιμορφωτικών του δραστηριοτήτων, άνοιξε το: Σάββατο   1 Οκτωβρίου   (09:30-13:00), μέσα σε μιά κατάμεστη αίθουσα του Ινστιτούτου (Χαρακτηριστική του ενδιαφέροντος είναι η πρόταση, από τη μακρυνή Αυστραλία, University of Sydney, του Salvatore Babones: 'If this is an annual event -- and if there are sessions in English -- please keep me in mind for next year!'')

Το Σεμινάριο με θέμα:

«Είναι η (Γεω)οικονομία Αγαπητέ μου!»

παρουσιάζοντας:

Τις Εισαγωγικές εισηγήσεις, και:

•    Σύνδεση της γεωπολιτικής με την οικονομία.

Και, την Κύρια εισήγηση:

Α. Από την Γεωπολιτική στη Γεωοικονομία: 

    

α.Βασικές Έννοιες Μακροοικονομίας:  ΑΕΠ, ανάπτυξη και capital controls, ισοζύγια, πληθωρισμός, Δημόσιο χρέος, επενδύσεις. Η πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι αγορές συναλλάγματος.

Σκοπός αυτής της εισήγησης ήταν η εξέταση ορισμένων βασικών έννοιων Μακροοικονομίας, όπως το ΑΕΠ, την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, το δημόσιο χρέος και τα ισοζύγια. Επίσης, εξετάστηκαν η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι αγορές συναλλάγματος και τα capital controls. Αναλύθηκαν οι όροι εντός της ελληνικής πραγματικότητας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κάποιες πτυχές της κρίσης. Στο τέλος της εισήγησης επιχειρήθηκε να απλοποιηθεί το μείγμα των στρεβλώσεων που οδήγησε την ελληνική οικονομία στον εκτροχιασμό, καθώς και οι αφορμές του ξεσπάσματος της κρίσης

β.Σύντομη ιστορία του πετρελαίου, των νομισμάτων και των ιδεών: Από τις πρώτες ανακαλύψεις στην Standard Oil, ΟΠΕΚ, πετρελαϊκές κρίσεις.

Από τις πρώτες ανακαλύψεις και την Standard Oil, ως τον ΟΠΕΚ και τις πετρελαικές κρίσεις
Η σύγχρονη ιστορία του πετρελαίου αποτελεί ίσως το πλέον χαρακτηριστικό κεφάλαιο του πώς η γεωοικονομία επηρεάζει την παγκόσμια γεωστρατηγική ισορροπία.Η σύγχρονη ιστορία του πετρελαίου ξεκινά το 1846. Το πετρέλαιο και τα υποπροιόντα του ως φωτιστικό καύσιμο μπαίνει δυναμικά στα νοικοκυριά. Εκτεταμένη εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των υδρογονανθράκων παρατηρείται στις ΗΠΑ. Ο John Rockefeller και η Standard Oil γίνονται οι κύριοι εκφραστές αυτής της νέας επιχειρηματικής επανάστασης.Απο το 1911 και μετά, η απόφαση του Πρώτου Λόρδου του Βρετανικού Ναυαρχείου, Sir Winston Churchill, να αντικαταστήσει το κάρβουνο με το πετρέλαιο ως το βασικό καύσιμο κίνησης του Βρετανικού στόλου και οι συνακόλουθες συμφωνίες που υπογράφει το Βρετανικό Ναυαρχείο με την Anglo Iranian Oil Company, καθιστούν το πετρέλαιο στρατηγικό προιόν στην παγκόσμια οικονομία.

γ.Από τον κανόνα του χρυσού στα ψηφιακά νομίσματα και από τον φιλελευθερισμό στον νεο-φιλελευθερισμό.

Σκοπός της διάλεξης αυτής είναι η συνοπτική παρουσίαση της «διαδρομής» των διεθνών νομισματικών σχέσεων από την καθιέρωση του κλασικού κανόνα του χρυσού στη δεκαετία του 1870 μέχρι σήμερα με την εμφάνιση και την ευρέως διαδεδομένη χρήση των ψηφιακών νομισμάτων (λ.χBitcoin, Ehtereum). Επιπρόσθετα εξετάζεται σε γενικές γραμμές το θεωρητικό και ιδεολογικό υπόβαθρο του νεο-φιλελευθερισμού τόσο ως οικονομική θεώρηση τόσο ως  θεωρία Διεθνών Σχέσεων.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Παρουσίαση του βιβλίου "ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ"

on Monday, 10 October 2016. Posted in Ανακοινώσεις, Βιβλιοπαρουσιάσεις

Επιμέλεια Γεώργιος Δουδούμης, Όικονομολόγος, Υπεύθυνος ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία του Ιωάννη-Διονυσίου Σαλαβράκου 'ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (ΟΧΙ ΕΛΛΑΣ) (Εμφανείς & αφανείς κατά σειρά βαρύτητας)'

on Tuesday, 27 September 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Ομιλία του Ιωάννη-Διονυσίου Σαλαβράκου 'ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (ΟΧΙ ΕΛΛΑΣ) (Εμφανείς & αφανείς κατά σειρά βαρύτητας)'

ΕΔΩ τα κύρια σημεία της ομιλίας!

26/8/2016. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. οργανώνει το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Είναι η (Γεω)οικονομία Αγαπητέ μου!»

on Friday, 26 August 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Δημήτριος Στεργίου, Σχης ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ, Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

26/8/2016. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. οργανώνει το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Είναι η (Γεω)οικονομία Αγαπητέ μου!»

Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.) στο πλαίσιο των επιμορφωτικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει στις παρακάτω ημερομηνίες:

Σάββατο   1 Οκτωβρίου   (09:30-13:00)
Σάββατο   8 Οκτωβρίου   (10:00-13:00)
Σάββατο 15 Οκτωβρίου   (10:00-13:00)
Σάββατο 22 Οκτωβρίου   (10:30-13:00)

Σεμινάριο με θέμα:

«Είναι η (Γεω)οικονομία Αγαπητέ μου!»

στο οποίο θα εξετασθούν τα ακόλουθα επιμέρους αντικείμενα σε τέσσερεις θεματικές ενότητες, όπως φαίνονται παρακάτω:

Εισαγωγικές εισηγήσεις (1η Οκτωβρίου):

•    Σύνδεση της γεωπολιτικής με την οικονομία.
•    Η Γεωοικονομία του Ελλαδικού Χώρου.

Κύριες εισηγήσεις:

Α. Από την Γεωπολιτική στη Γεωοικονομία (1η Οκτωβρίου): 

    

α.Βασικές Έννοιες Μακροοικονομίας:  ΑΕΠ, ανάπτυξη και capital controls, ισοζύγια, πληθωρισμός, Δημόσιο χρέος, επενδύσεις. Η πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι αγορές συναλλάγματος.

β.Σύντομη ιστορία του πετρελαίου, των νομισμάτων και των ιδεών: Από τις πρώτες ανακαλύψεις στην Standard Oil, ΟΠΕΚ, πετρελαϊκές κρίσεις.

γ.Από τον κανόνα του χρυσού στα ψηφιακά νομίσματα και από τον φιλελευθερισμό στον νεο-φιλελευθερισμό.

Β. Η Ευρωπαϊκή Πρόκληση (8 Οκτωβρίου):

α.Η Οικονομική & Νομισματική Ενωση και το ευρώ: Η πορεία προς την ενοποίηση. Το κοινωνικό κράτος μετά τον Β’ΠΠ.

β.Η περιφέρεια της Ευρώπης: Αποτελούν τελικά οι «PIGS» αποσταθεροποιητικούς παράγοντες της ΕΕ;

γ.Ρωσία- Ευρώπη και οι προοπτικές της Ευρασιατικής Ένωσης.

 Γ.  Η οικονομία στο «επίπεδο» παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (15 Οκτωβρίου):

α.Γιατί η Παγκοσμιοποίηση; Εξέλιξη, Ενίσχυση, Εμβάθυνση

β.Η ψηφιακή οικονομία και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Τεχνητή νοημοσύνη, το internet των πραγμάτων, 3D printing και 16 ακόμα τάσεις)

γ.Μέσα επιβολής οικονομικής ισχύος: Κυρώσεις, οικονομικός πόλεμος, η πρόκληση του δολαρίου. Νομισματικοί πόλεμοι.

Δ.  H Ελληνική Θέση : Ενέργεια και στρατηγικό όραμα (22 Οκτωβρίου):

α.Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας: Ενεργειακό μείγμα, κοιτάσματα  και δίκτυα αγωγών

β.Ελληνική οικονομία 2021: Τι μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα από τον οικονομικό ανταγωνισμό των ισχυρών δρώντων στο Διεθνές Σύστημα.

γ.Κατά την κρίση των συμμετεχόντων 


Οι Εισηγητές του Σεμιναρίου

Εισηγητές στο υπόψη σεμινάριο θα είναι διακεκριμένοι Αξιωματικοί   ε. α., έγκριτοι διδάκτορες και αναλυτές, μέλη και συνεργάτες του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., όπως φαίνεται παρακάτω:

Βασίλειος Μαρτζούκος, Αντιναύαρχος ε.α Πρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ
Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνών ΙΔΙΣ του Παντείου Πανεπιστημίου
Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α, Master Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής Μελετών ΕΛΙΣΜΕ
Δρ. Γεώργιος Κ. Φίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Μέλος Institute of Diplomacy & Global Affairs, Deree - The American College of Greece
Δρ. Θρασύβουλος  Μαρκέτος, Νομικός – Διεθνολόγος. Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης  (ΥΕΘΑ /ΓΕΕΘΑ)
Δρ. Ισμήνη Πάττα, Διδάκτωρ Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Επιστημονικός Συνεργάτης του Παντείου Πανεπιστημίου και του ΕΛΙΣΜΕ
Βασίλειος Κοψαχείλης, Διεθνολόγος, GS Risk Analyst
Δημήτριος Στεργίου, Συνταγματάρχης ε.α , Master II, Γεωοικονομικός Αναλυτής, Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αλεξάνδρα Τόμπρα, MBA, Δημοσιογράφος Capital.gr

Οδηγός Σπουδών και Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Πριν την έναρξη του Σεμιναρίου  θα δοθεί στους Σπουδαστές CD  με την απαραίτητη εκπαιδευτική ύλη (Οδηγός Σπουδών) και με το πέρας αυτού, θα τους επιδοθεί Πιστοποιητικό Σπουδών, καθώς και σχετικό CD-ROM (powerpoint εισηγήσεων, βιβλιογραφία και συναφή κείμενα). 


Δαπάνες

Οι νέοι Σπουδαστές αντί διδάκτρων, καταβάλλουν στο ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 50€ προκειμένου να καταστούν μέλη του Ινστιτούτου επί ένα έτος (εντός του έτους αυτού, προβλέπεται η δωρεάν χορηγία του τριμηνιαίου περιοδικού μας «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» και πρόσκληση συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας), καθώς και 20€ επιπλέον για το σύνολο της γραμματειακής υποστήριξης καθώς και παροχής καφέ και αναψυκτικών.
Οι Σπουδαστές του Εαρινού Σεμιναρίου  2016, δύνανται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο έναντι καταβολής 40 €, ως δωρεά προς τους σκοπούς του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ..
Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες (ύστερα από κλήρωση) σε ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους (υποβολή ισχύουσας κάρτα ανεργίας τους με την Αίτηση Συμμετοχής).
Για τα Μόνιμα Μέλη του Ινστιτούτου το ποσόν καθορίζεται στα 30€, ως δωρεά προς τους σκοπούς του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ..

 Επικοινωνία και Εγγραφές

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν από 8 έως 28 Σεπτεμβρίου 2016, είτε στην Γραμματεία στο τηλ. 210-8211025 (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 09.30 έως 14.00), είτε ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η Αίτηση Συμμετοχής ΕΔΩ!. Φυλλάδιο του Σεμιναρίου σε μορφή WORD ΕΔΩ!
Περισσότερα για το ιστορικό, τους σκοπούς και την δραστηριότητα του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (www.elisme.gr.)

 

 Η Φιλοδοξία και ο Σκοπός μας


Το Σεμινάριο «Είναι η (Γεω)οικονομία Αγαπητέ μου!»  του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. στοχεύει:  να αναδείξει τα ερωτήματα που παρατέθηκαν παραπάνω, να θέσει τα παραπάνω ερωτήματα στην σωστή τους βάση, ξεκαθαρίζοντας έννοιες, θεωρίες και τάσεις και διαχωρίζοντας τους εύπεπτους μύθους από τα πραγματικά γεγονότα.
Το Σεμινάριο προσφέρεται για πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και για κάθε ενεργό πολίτη.

2/8/2016. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. οργανώνει το Σεμινάριο «ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΗΓΕΣΙΑ»

on Saturday, 20 August 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Αναστάσιος Ρεκλείτης, Υπτγος ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ, Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

2/8/2016. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. οργανώνει το Σεμινάριο «ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΗΓΕΣΙΑ»

 Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΗΓΕΣΙΑ»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.) στο πλαίσιο των επιμορφωτικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει από 11 Οκτωβρίου έως και 13 Δεκεμβρίου 2016 Σεμινάριο με θέμα:

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΗΓΕΣΙΑ»

στο οποίο θα εξετασθούν τα ακόλουθα επιμέρους αντικείμενα σε τρεις θεματικές ενότητες:

Α. ΠΟΛΕΜΟΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΗΓΕΣΙΑ

(1)Θεωρία Πολέμου. Ο πόλεμος από την αρχαιότητα έως σήμερα.  Βασικοί ορισμοί Στρατηγικής (ΕΘΣΜ, ΕΘΣΚ, ΕΘΣΤ, ΕΘΣΣ, Χερσαία Στρατηγική, Θαλάσσια και Ναυτική Στρατηγική, Αεροπορική Στρατηγική, Δόγμα κ.λπ.).
(2)Κλασσικές και νεώτερες στρατηγικές αντιλήψεις περί πολέμου. Χερσαία, Ναυτική και Αεροπορική στρατηγική σκέψη. Πυρηνική στρατηγική.
    (3)Η ηγεσία σε ειρήνη, κρίση και πόλεμο. Σχέσεις πολιτικής & στρατιωτικής ηγεσίας.

Β. ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

(1)Πελοποννησιακός Πόλεμος. Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος. Μέγας Αλέξανδρος. Ναπολεόντειος Πόλεμος. Περίοδος Μπίσμαρκ.
(2)Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.
(3)Επαναστατικός Πόλεμος. Ανταρτοπόλεμος. Μάο, Κίνα και Ινδοκίνα. Ψυχρός Πόλεμος. Κορέα και Βιετνάμ.
(4)Σύγχρονοι Πόλεμοι: Ιράκ, Λίβανος, Αφγανιστάν, Συρία.

Γ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

(1)Ένοπλες συγκρούσεις, κρίσεις και χειρισμός κρίσεων. Δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων.
(2)Τεχνολογία και σύγχρονος πόλεμος. Νέες μορφές πολέμου.
(3)Στρατιωτικές απειλές κατά Ελλάδος. Αποτρεπτική στρατηγική και ελληνικές ΕΔ.

Οι Εισηγητές του Σεμιναρίου

Εισηγητές στο υπόψη σεμινάριο θα είναι διακεκριμένοι ανώτατοι Αξιωματικοί     ε. α., καθώς και έγκριτοι αρμόδιοι καθηγητές, μέλη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Οδηγός Σπουδών και Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Πριν την έναρξη του Σεμιναρίου  θα δοθεί στους Σπουδαστές CD  με την απαραίτητη εκπαιδευτική ύλη (Οδηγός Σπουδών) και με το πέρας αυτού, θα τους επιδοθεί Πιστοποιητικό Σπουδών, καθώς και σχετικό CD-ROM (powerpoint εισηγήσεων, βιβλιογραφία και συναφή κείμενα).
 

Δαπάνες

Οι νέοι Σπουδαστές αντί διδάκτρων, καταβάλλουν στο ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 50€ προκειμένου να καταστούν μέλη του Ινστιτούτου επί ένα έτος (εντός του έτους αυτού, προβλέπεται η δωρεάν χορηγία του τριμηνιαίου περιοδικού μας «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» και πρόσκληση συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας), καθώς και 20€ επιπλέον για το σύνολο της γραμματειακής υποστήριξης καθώς και παροχής καφέ και αναψυκτικών.
Οι Σπουδαστές του Εαρινού Σεμιναρίου  2016, δύνανται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο έναντι καταβολής 40€, ως δωρεά προς τους σκοπούς του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ..
Για τα Μόνιμα Μέλη του Ινστιτούτου το ποσόν καθορίζεται στα 30€ ,ως δωρεά προς τους σκοπούς του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ..

 Επικοινωνία και Εγγραφές

 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν από 8 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2016, είτε στην Γραμματεία στο τηλ. 210-8211025 (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 09.30 έως 14.00), είτε ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η Αίτηση Συμμετοχής ΕΔΩ!. Φυλλάδιο του Σεμιναρίου σε μορφή WORD ΕΔΩ!
Περισσότερα για το ιστορικό, τους σκοπούς και την δραστηριότητα του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (www.elisme.gr.)

 Η φιλοδοξία μας

Το Σεμινάριο «Ένοπλες Συγκρούσεις – Στρατηγική – Ηγεσία»  του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική αξία σημαντικών παραμέτρων, όπως τα εθνικά συμφέροντα, οι εθνικοί σκοποί, η εθνική και στρατιωτική στρατηγική, η ισχύς, η ηγεσία, το φαινόμενο του πολέμου, οι συμμαχίες, η εσωτερική και εξωτερική νομιμοποίηση, οι σχέσεις πολιτικής και στρατιωτική ηγεσίας κ.λπ., στις Διεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα στις διακρατικές συγκρούσεις. Το Σεμινάριο προσφέρεται για πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α., μαθητές ΑΣΕΙ, καθώς και για κάθε ενεργό πολίτη.

 

22/7/2016. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Οργανώνει Νέα Σεμινάρια το Φθινόπωρο

on Friday, 23 September 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

22/7/2016. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Οργανώνει Νέα Σεμινάρια το Φθινόπωρο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατιωτικών Μελετών, μετά την εξαιρετική επιτυχία των χειμερινών και εαρινών σεμιναρίων, οργανώνει και ανανεώνει το Φθινόπωρο του 2016 μια σειρά από ενδιαφέροντα Σεμινάρια.

Τα Σεμινάρια προσφέρονται για πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αξιωματικούς των ΕΔ, στελέχη το Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Σπουδαστές ΑΣΕΙ, καθώς και για κάθε ενεργό πολίτη.

Το βασικό περίγραμμα των Σεμιναρίων φαίνεται παρακάτω:

Είναι η (Γεω)οικονομία αγαπητέ μου! (Αναλυτικό Πρόγραμμα και λεπτομέρειες ΕΔΩ!!)
1. Εισαγωγή, σύνδεση Γεωπολιτικής με  οικονομία
2. Από την Γεωπολιτική στη Γεωοικονομία
α. Βασικές Έννοιες Μακροοικονομίας :  ΑΕΠ, ανάπτυξη και capital controls, ισοζύγια, πληθωρισμός, Δημόσιο χρέος, επενδύσεις. Η πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι αγορές συναλλάγματος.
β. Σύντομη ιστορία του πετρελαίου, των νομισμάτων και των ιδεών: Από τις πρώτες ανακαλύψεις στην Standard Oil, ΟΠΕΚ, πετρελαϊκές κρίσεις.
γ. Από τον κανόνα του χρυσού στα ψηφιακά νομίσματα και από τον φιλελευθερισμό στον νεο-φιλελευθερισμό.
3. Ευρωπαϊκή Οικονομία
α. Η Οικονομική & Νομισματική ένωση και το ευρώ: Η πορεία προς την ενοποίηση. Το κοινωνικό κράτος μετά τον Β’ΠΠ. Το μέλλον και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
β. Η περιφέρεια της Ευρώπης : Αποτελούν οι Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία αποσταθεροποιητικούς παράγοντες της ΕΕ;
γ. Ρωσία- Ευρώπη και οι προοπτικές της Ευρασιατικής Ένωσης.

4. Η οικονομία στο «επίπεδο» παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
α.  Γενικά περί Παγκοσμιοποίησης – Φάσεις – Περιφερειακές Συμφωνίες (NAFTA, TPP, TTIP). Είναι η παγκοσμιοποίηση αναπόφευκτη;
β. Η ψηφιακή οικονομία και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Τεχνητή νοημοσύνη, το internet των πραγμάτων, 3D printing και 16 ακόμα τάσεις).
γ. Μέσα επιβολής οικονομικής ισχύος : Κυρώσεις, οικονομικός πόλεμος, η πρόκληση του δολαρίου. Νομισματικοί πόλεμοι : Πότε; Πού; Πώς;

5. H ελληνική Θέση: Ενέργεια και στρατηγικό όραμα
α.Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας: Ενεργειακό μείγμα, κοιτάσματα και δίκτυα αγωγών.
β. Ελληνική οικονομία 2021 :Τι μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα από τον οικονομικό ανταγωνισμό των ισχυρών δρώντων στο Διεθνές Σύστημα.
γ. Κατά την κρίση των συμμετεχόντων

Αμυντική Οικονομία, Διοικητική και Μηχανική της Επιμελητείας (Logistics) (Αναλυτικό Πρόγραμμα και λεπτομέρειες ΕΔΩ! ). Οι θεματικές ενότητες είναι οι παρακάτω:
1.Αμυντική Βιομηχανία και Τεχνολογία  (9Ω)
2.Βασικές Αρχές Προμηθειών και Οικονομικών - Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός -Αμυντική Δημοσιονομική Πολιτική (6Ω)
3.Γενικά Περί Επιμελητείας (Logistics Introduction) & Ελληνική Αγορά Logistics (7Ω)
4.Διοικητική &Μηχανική Επιμελητείας (Logistics Management & Engineering) (9Ω)
5.Υποστήριξη (Logistics Support) (7Ω)
Οι πέντε θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα επιμέρους αντικείμενα, όπως φαίνονται παρακάτω:

Εισηγητικές Ομιλίες Προέδρων ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και ΣΑ.Σ.Ι.
Α.  Αμυντική Βιομηχανία και Τεχνολογία:
α.Ανάλυση παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και  εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας
(η παρούσα κατάσταση και οι τάσεις, αδυναμίες και ευκαιρίες, όραμα και στρατηγικοί στόχοι, κρίσιμοι τεχνολογικοί τομείς, ανάπτυξη πλάνου δράσης).
β.Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική
(Γενικά, Οι προκλήσεις ασφαλείας και η ανάγκη διατήρησης ισχυρών ΕΔ, Η ανάγκη ανάπτυξης και διατήρησης ισχυρής Εγχώριας Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης, Οι στόχοι της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, Ανάλυση του Περιβάλλοντος, Οι κρίσιμοι τεχνολογικοί και βιομηχανικοί τομείς , Μέτρα και Δράσεις για την Υποστήριξη των Κρίσιμων Τομέων βιομηχανικής δραστηριότητας, Αποτίμηση της Στρατηγικής).
γ.Η Παγκοσμιοποίηση & οι επιπτώσεις στην Αμυντική Βιομηχανία
(Εισαγωγή, Παγκοσμιοποίηση, Επισκόπηση Αμυντικής Βιομηχανίας, Παγκοσμιοποίηση και Οικονομικά, Διεθνές Εμπόριο, Επιπτώσεις και Συμπεράσματα).
δ.Οικονομικά του Συμβατικού Πολέμου
(Εισαγωγή, Χαρακτηριστικά Συμβατικού Πολέμου, Σχέση Πραγματικής & Χρηματικής Οικονομίας και Στρατιωτικού Μηχανισμού,  Καταστροφή Στρατιωτικής και Οικονομικής Υποδομής, Σχεδιασμός, Ανάλυση 11 περιπτώσεων: 1. Επταετής Πόλεμος, 2. Ναπολεόντειοι πόλεμοι …5. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.. μέχρι 11. Επιχείρηση εναντίον του Ισλαμικού Κράτους)
ε.Προγράμματα Έρευνας για την Άμυνα και Ασφάλεια
(Τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα (Έρευνας – Ανάπτυξης κλπ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  Πρόσφατες εξελίξεις στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για την Άμυνα,  Διασύνδεση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης με το ΕΣΠΑ και με λοιπά χρηματοδοτικά πλαίσια,  Δυνατότητα συμμετοχής  σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την Άμυνα και την Ασφάλεια).
στ.Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες
(Επισκόπηση Ελληνικής Αμυντικής Αγοράς, Νομοθεσία, H ‘Πίτα’ της Αμυντικής Αγοράς, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Προτάσεις ).

Β. Βασικές Αρχές Οικονομικών και Προμηθειών - Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός -Αμυντική Δημοσιονομική Πολιτική:
α.Βασικά Οικονομικά για Στελέχη
(Γενικά,  Οικονομικές Εκθέσεις &Δηλώσεις, Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, Διεργασία Προϋπολογισμού, Ανάλυση Διαχρονικής Αξίας Κεφαλαίου, Απόσβεση &Απομείωση  Κεφαλαίων & Αγαθών, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), Δημοσιονομική Πολιτική, Ανάπτυξη, Επενδύσεις, Δανεισμός και Αποπληρωμή, Δημόσιο Χρέος).
β.Προμήθειες & Συμβάσεις
(Διεργασία Προμήθειας Συστημάτων, Τιμολόγηση &Τύποι Συμβάσεων, Συμφωνίες, Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Διακήρυξη &Φάκελος Συμβάσεων, Συμβάσεις Επιμελητείας, Αξιολόγηση Προσφορών, Νομοθεσία Συμβάσεων).
γ.Προϋπολογισμός & Αμυντικές Δαπάνες στην Ελλάδα,
(Γενικά, Αμυντικές Δαπάνες στην Ελλάδα, Συγκριτικοί Πίνακες Δαπανών, Προϋπολογισμοί ΥΕΘΑ, Επισημάνσεις & Προτάσεις).
δ.Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός-ΕΑΣ
(Σύστημα Αμυντικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού ΣΑΣΠΠ: Σχεδίαση- Καθορισμός Προγράμματος- Ανάπτυξη- Προμήθεια - Παραλαβή), Σύστημα Προμήθειας Αμυντικού Υλικού  ΣΠΑΥ: Μακροπρόθεσμη Σχεδίαση- Μεσοπρόθεσμος Προγραμματισμός- Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός, Διαπιστώσεις, Προτάσεις).
ε.Αμυντική Δημοσιονομική Πολιτική & Δαπάνες στην Τουρκία
( Προϋπολογισμοί: Υπουργείων Άμυνας,  Αμυντικής Βιομηχανίας, Εξοπλιστικών Προγραμμάτων σε εξέλιξη, Εξαγωγές Αμυντκής Βιομηχανίας, Προϋπολογισμοί: Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων,  ΜΙΤ και Τουρκικού Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΤΙΚΑ).
 
Γ. Γενικά Περί Επιμελητείας (Logistics Introduction) & Ελληνική Αγορά Logistics
α.Εισαγωγή στην Επιμελητεία
(Ορισμός Συστήματος, Κύκλος Ζωής Συστήματος, Ροή Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επιμελητείας Συστήματος, Ορισμός& Ταξινόμηση της Επιμελητείας, Αντίστροφη Επιμελητεία-Reverse Logistics, Βασικά Στοιχεία και Δραστηριότητες Επιμελητείας, Κόστος της Επιμελητείας, Το Έργο των Στελεχών της Επιμελητείας, Ηθική & Δεοντολογία των Στελεχών της Επιμελητείας, Νέα έναντι Παραδοσιακής Επιμελητείας, Σύγχρονες τάσεις διοίκησης logistics, Λειτουργικές Συνιστώσες της Επιμελητείας, Η Παγκόσμια και Ελληνική Αγορά Logistics , Εμπορική Επιμελητεία, Στρατιωτική Επιμελητεία, e-logistics).
β.Αντίστροφη Επιμελητεία
(Reverse Logistics)(Εισαγωγή, Εμπορική Αντίστροφη Επιμελητεία, Στρατιωτική Αντίστροφη Επιμελητεία).
γ.Ναυτιλιακή Επιμελητεία (Maritime Logistics)
(Εισαγωγή, Λιμενικές Δραστηριότητες, Ναυτιλιακές Μεταφορές, Εκτελωνιστικές Δραστηριότητες και Διαδικασίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα Λιμένων, Λειτουργικότητα και Αποδοτικότητα Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λιμένων, Ασφάλεια, Μελλοντικές προκλήσεις ΝΕ).
δ.Αγορά και Ελληνικές Εταιρίες Logistics. (
Επισκόπηση Ελληνικής Αγοράς Logistics, Νομοθεσία, H ‘Πίτα’ της Ελληνικής Αγοράς Logistics, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Προτάσεις).

Δ. Διοικητική &Μηχανική Επιμελητείας (Logistics Management & Engineering)
α. Μηχανική της Επιμελητείας:
(1)Αξιοπιστία
(Βασικές Έννοιες, Μοντελοποίηση Βλαβών, Μηχανική της Αξιοπιστίας, Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Αξιοπιστίας).
(2)Συντηρησιμότητα
(Στατιστικές Κατανομές Μοντέλων Συντηρησιμότητας, Συντήρηση: Είδη , Ιεραρχία και Επίπεδα, Παράμετροι και Παράγοντες, Φιλοσοφία και Πρόγραμμα).
(3)Διαθεσιμότητα
(Τρόποι Έκφρασης, Αντισταθμίσεις Αξιοπιστίας και Συντηρησιμότητας, Μοντέλα).
(4)Ελεγξιμότητα
(Ορολογία, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη Διαγνωστικής Ικανότητας & Ενσωματωμένη Ελεγξιμότητα).
(5)Εργονομία & Ασφάλεια
(Συνεργασία Ανθρώπου και Συστημάτων, Σχεδιασμός και Προδιαγραφές Εργονομίας , Η Επιμελητεία και η Εργονομία, Υγεία και Ασφάλεια Έλεγχοι για την Επαλήθευση και Επικύρωση της Ασφάλειας).
(6)Κύκλος  Ζωής Συστήματος
(Εισαγωγική Φάση, Φάσεις: Ανάπτυξης του Πλαισίου  Συστήματος, Ενεργοποίησης της Αγοράς, Ορισμού του Συστήματος και Ανάλυσης Απαιτήσεων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Παραγωγής/Κατασκευής, Τεστ και Αξιολόγησης, Λειτουργίας και Υποστήριξης , Απόσυρσης και Διάθεσης).
β. Διοικητική της Επιμελητείας:
(1)
Ποιότητα (Γενικά, Ορολογία Βασικών Όρων, Αρχές Διοίκησης Ποιότητας, Κόστος Ποιότητας, Πρότυπα Ποιότητας ISO 9000, Απαιτήσεις Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας, Οδικός Χάρτης Πιστοποίησης Ποιότητας).
(2)Μετρολογία
(Βασικές έννοιες Μετρολογίας, Βιομηχανική και Επιστημονική Μετρολογία, Οργάνωση Μετρολογίας (Διεθνής, Ευρωπαϊκή, Ελληνική), Ελληνική Αγορά Μετρολογίας (Ινστιτούτα, Εργαστήρια, Μονάδες), Νομοθεσία/Πρότυπα).
(3)Ειδικά Θέματα 
(Τεχνικές Παραγωγής Ιδεών, Τεχνικές Ανάλυσης Προβλημάτων,  Στατιστικές Τεχνικές , Ανάλυση SWOT,  Μελέτη Σκοπιμότητας, Επιχειρηματικό Σχέδιο).
(4)Διαχείριση Έργων Επιμελητείας
(Αναλυτική Δομή Εργασιών, Τεχνική Αξιολόγησης και Επισκόπησης Προγράμματος PERT, Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής CPM, Διάγραμμα Gantt, Σχεδιασμός της Επιμελητείας, Χρονικός Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων Επιμελητείας, Τεχνικές Επισκοπήσεις Σχεδιασμού και Έλεγχοι).

Ε. Υποστήριξη(Logistics Support)
α. Τεχνική Υποστήριξη:
(1)Συντήρηση και Ανάλυση Υποστηριξιμότητας: (Προσέγγιση Ανάλυσης, Δείκτες  Μέτρησης  Απόδοσης, Παραγωγή, Συλλογή, Εγγραφή, Ανάλυση και Αναφορά Δεδομένων, Μέθοδοι Ανάλυσης και Εργαλεία, Προμήθεια και Υποστήριξη Συστημάτων με Βοήθεια Πληροφορικής-CALS).
(2)Διαχείριση Συνθέσεων & Βιβλιογραφίας  Συστημάτων 
(Ταυτοποίηση,  Έλεγχος,  Λογιστική, Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις, Πρακτικές Οδηγίες για τον Διαχειριστή των Συνθέσεων, Τεχνική Τεκμηρίωση Επιμελητείας (Προδιαγραφές, Τεχνικά Σχεδιαγράμματα, Σχεδιαγράμματα Εγκαταστάσεων, Τεχνικά Εγχειρίδια, Εμπορικά Φυλλάδια, Διαδραστικά Ηλεκτρονικά Τεχνικά Εγχειρίδια, IETM).
β. Εφοδιαστική Υποστήριξη:
(1)Εφοδιασμός και Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Γενικά περί Εφοδιασμού, Eφοδιαστικές Aλυσίδες, Κωδικοποίηση Υλικών, Συσκευασία -Διακίνηση-Αποθήκευση Υλικών- Μεταφορές).
(2)Αποθέματα και Διαχείριση (Διοίκηση Αποθεμάτων, Έννοιες -Ορισμοί, Κόστος Αποθέματος, Πρόβλεψη Ζήτησης, Μοντέλα Υπολογισμού Βέλτιστης Στάθμης Αποθέματος, Διαθεσιμότητα Αποθέματος και Εξυπηρέτηση Πελατών).


ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΗΓΕΣΙΑ (Αναλυτικό Πρόγραμμα και λεπτομέρειες ΕΔΩ!!)
Α. ΠΟΛΕΜΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΗΓΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Θεωρία Πολέμου. Ο πόλεμος από την αρχαιότητα έως σήμερα.  Βασικοί ορισμοί Στρατηγικής
2. Κλασσικές και Νεώτερες στρατηγικές αντιλήψεις περί πολέμου. Χερσαία, Ναυτική και αεροπορική στρατηγική σκέψη. Πυρηνική στρατηγική.  
3. Η ηγεσία σε ειρήνη, κρίση και πόλεμο. Σχέσεις πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.    

Β.ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 
4. Πελοποννησιακός Πόλεμος. Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος. Μέγας Αλέξανδρος. Ναπολεόντειοι Πόλεμοι. Περίοδος Μπίσμαρκ
5. Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.                                          
6. Επαναστατικός Πόλεμος. Ανταρτοπόλεμος. Μάο, Κίνα και Ινδοκίνα. Ψυχρός Πόλεμος. Κορέα και Βιετνάμ.
7. Σύγχρονοι Πόλεμοι: Ιράκ, Λίβανος, Αφγανιστάν, Συρία.    

Γ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
8. Ένοπλες συγκρούσεις, κρίσεις και χειρισμός κρίσεων. Δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων.
9.Τεχνολογία και σύγχρονος πόλεμος. Νέες μορφές πολέμου.  
10.Στρατιωτικές απειλές κατά Ελλάδος. Αποτρεπτική στρατηγική και Ελληνικές ΕΔ. 

Ομιλία του Παναγιώτη Κατσαρού με θέμα «Εναέριος Χώρος Αιγαίου 1964. Πράξη πρώτη»

on Saturday, 11 June 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Ομιλία του Παναγιώτη  Κατσαρού με θέμα «Εναέριος Χώρος Αιγαίου 1964. Πράξη πρώτη»

Σεμινάριο Στελεχών ΕΔ Επί Αντικειμένων Στρατιωτικής Επιμελητείας (Military Logistics Seminar)

on Friday, 06 May 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Σεμινάριο Στελεχών ΕΔ Επί Αντικειμένων Στρατιωτικής Επιμελητείας (Military Logistics Seminar)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.) συνδιοργανώνουν διήμερο Σεμινάριο περί Στρατιωτικής Επιμελητείας και Διαχείρισής της (Military Logistics Management)  το οποίο θα παρακολουθήσουν στελέχη των ΕΔ. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο της 128 ΣΕΤΗ (Καβούρι Αττικής) στις 18 και 19 Μαΐου και το πρόγραμμα των διαλέξεών του έχει ως εξής:

Ενότητα Α: Η Στρατιωτική Επιμελητεία και η Διαχείρισή της.
1.Γενικά περί Επιμελητείας.
2.Απόσυρση Οπλικών Συστημάτων και Αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics).
3.Συντήρηση και Ανάλυση Υποστηριξιμότητας.
4.Αρχές Εφοδιασμού και Εφοδιαστικές Αλυσίδες (ΕΑ).
5.Αποθέματα και Διαχείριση.
6.Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιμελητείας.
7.Ποιότητα.
8.Διαχείριση Έργων και Επιμελητεία.

Ενότητα Β: Αμυντική Βιομηχανία και Οικονομία.
1.Ανάλυση Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας.
2.Ανάλυση Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας - Όραμα και Στρατηγικοί Στόχοι - Ανάπτυξη πλάνου δράσης.
3.Σημασία και Διαχείριση της Τεχνολογικής Ισχύος στην Άμυνα - Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας για την Άμυνα και την Ασφάλεια – Η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
4.Τα Εργοστάσια της ΠΑ στο Πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.
5.Ανάλυση Προϋπολογισμού Άμυνας.
6.Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός.

Περίγραμμα Σεμιναρίου    Πρόγραμμα Σεμιναρίου   

Ανάρτηση ΓΕΑ                  Ανάρτηση ΣΑ. Σ.Ι.

Ομιλία του Ιωάννη-Διονυσίου Σαλαβράκου 'Οικονομικά του Συμβατικού Πολέμου'

on Tuesday, 03 May 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Ομιλία του Ιωάννη-Διονυσίου Σαλαβράκου 'Οικονομικά του Συμβατικού Πολέμου'

23/4/2016. Σεμινάριο Δ.Β. Μάθησης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

on Saturday, 23 April 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

23/4/2016. Σεμινάριο Δ.Β. Μάθησης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΪΟΣ 2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, είτε ηλεκτρονικά (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),είτε με fax (210 3313575), είτε καθημερινά (10.00-14.00) στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Σάββατο 14 Μαΐου 2016(11:00-19:00)
Κυριακή 15 Μαΐου 2016 (11:00-19:00)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
Κώστας Υφαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Παντείου Πανεπιστημίου.
Βασίλειος Μαρτζούκος, Αντιναύαρχος ε.α., Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Πρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ, επικεφαλής ομάδας διαχείρισης κρίσεων του Τομέα Αμυντικών Θεμάτων του Ι.ΔΙ.Σ.
Νικόλαος Παπαναστασόπουλος, Διδάσκων στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στην ΣΕΘΑ, βοηθός επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης κρίσεων του Τομέα Αμυντικών Θεμάτων του Ι.ΔΙ.Σ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
90 Ευρώ για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ. Οι φοιτητές θα πρέπει να συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα.
120 Ευρώ για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς,διπλωμάτες, δημοσιογράφους).
Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι να πρέπει να συνυποβάλουν και την
ισχύουσα κάρτα ανεργίας τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δίδακτρα:
- Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Eurobank, αναγράφοντας το όνομά τους στην «Αιτιολογία».
- Μέσω e-banking, ενημερώνοντας αμέσως για την κατάθεση του ποσού την υπεύθυνη Μαρία Ντέκα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
EUROBANK
Αριθμός λογαριασμού: 0026.0105.30.0200099114
ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114
SWIFTCODE-BICCODE:ERBKGRAA
Κάτοχοςλογ/σμού: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
Ταχυδρομική διεύθυνση τράπεζας: Καλαμιώτου 3
Υποκατάστημα: 0204
Τραπεζικά έξοδα: OUR (not BEN, not SHA)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Κύρια ενασχόληση του σεμιναρίου είναι η μελέτη της διαχείρισης κρίσεων στις διεθνείς σχέσεις και τη στρατηγική.
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται και αναλύεται ενδελεχώς η έννοια της κρίσης και του χειρισμού και η σημασία της για τα στρατηγικά συμφέροντα ενός κράτους. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι θεωρητικές και θεσμικές παράμετροι, ενώ θα γίνει λόγος για τα οργανωτικά σχήματα χειρισμού κρίσεων. Θα υπάρξει η αναλυτική ματιά τόσο στο εποικοδόμημα των διεθνών σχέσεων (διεθνές σύστημα, διεθνείς οργανισμοί κ.α) όσο και στο ίδιο το εθνικό-θεσμικό οικοδόμημα χειρισμού κρίσεων.
Η ανίχνευση σε μελέτες περιπτώσεων θα γεφυρώσει τα θεωρητικά πορίσματα με την ίδια τη στρατηγική οντολογία των κρίσεων με τελικό σκοπό την εξαγωγή μιας αποτρεπτικής γνωσιοθεωρίας ως προς τη διαχείριση κρίσεων.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
•    Εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο(Α): Πρώτο μέρος: κρίση και διαχείριση κρίσης, εννοιολόγηση, μεθοδολογικά εργαλεία και εισαγωγή στις σχολές σκέψης των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής,
•    Εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο(Β): Δεύτερο μέρος: οργανωσιακή θεώρηση – λήψη αποφάσεων, τα κύρια αναλυτικά πρότυπα, ο ρόλος τηςηγεσίας, της ψυχολογίας και η διάσταση των ΜΜΕ,
•    Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο(Α): Πρώτο μέρος: ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων, η διάσταση της διαμεσολάβησης (ηγεμονικής και θεσμοθετημένης),
•    Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο (Β): το εθνικό σύστημα χειρισμού κρίσεων (κυβέρνηση, υπουργεία εξωτερικών και εθνικής άμυνας), συγκριτική μελέτη με άλλα κράτη,
•    Μελέτη Περιπτώσεων: Κρίση Κούβας, Φώκλαντ, Ιμίων, ελληνοτουρκικές σχέσεις, προκλήσεις για την ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική. Η πολιτικό-διπλωματική, στρατηγική και στρατιωτική ανάλυση,
•    Αξιολόγηση και αποτίμηση του υφιστάμενου συστήματος χειρισμού κρίσεων: σκέψεις και προτάσεις.

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό σε CD-ROM (powerpoint εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:
Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Κατεβάστε την αίτηση

Ομιλία του Συμεών Κωνσταντινίδη 'Κύματα Tsunamis'

on Tuesday, 19 April 2016. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Ομιλία του Συμεών Κωνσταντινίδη 'Κύματα Tsunamis'

3/3/2017. Πρόσκληση στην ομιλία 'Το Βυζάντιο'

on Friday, 03 March 2017. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

3/3/2017. Πρόσκληση στην ομιλία 'Το Βυζάντιο'

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου Στελεχών ΕΔ επί Θεμάτων Στρατιωτικής Επιμελητείας (Military Logistics Seminar)

on Saturday, 24 September 2016. Posted in Ανακοινώσεις, Ομιλίες

Σύνταξη και επιμέλεια: Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος και Αναστάσιος Μπασαράς

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου Στελεχών ΕΔ επί Θεμάτων Στρατιωτικής Επιμελητείας  (Military Logistics Seminar)

 

Σημειώσεις Σεμιναρίου Μόνο στο Ακροατήριο με Κλειδάριθμο ΕΔΩ!

Στις 18 και 19 Μαΐου  2016 πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ), Σεμινάριο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ),  επί Αντικειμένων Στρατιωτικής Επιμελητείας και Διαχείρισής της (Military Logistics Management Seminar), το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), με ομιλητές εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό των ΕΔ.

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από τους τρεις Κλάδους των ΕΔ και τις Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ, καθώς και μέλη των Σ.Α.Σ.Ι. και ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Τα ευνοϊκά σχόλια, η πρωτοπορία της θεματολογίας για τα Ελληνικά δεδομένα, η ποιότητα των εισηγήσεων σε συνδυασμό με την όλη οργάνωση κρίνεται ότι χαρακτηρίζουν το σεμινάριο ως ιδιαίτερα επιτυχές και εξαιρετικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι επί ενός πληθυσμού 43 αξιολογησάντων για τα κριτήρια: Οργάνωση-Υποστήριξη, Ενδιαφέρον Θεματολογίας, Ανάπτυξη/Παρουσίαση θεμάτων από ομιλητές και Γενική Εντύπωση η μέση βαθμολογία με τέλειο το 100 ήταν, αντίστοιχα, 95, 94, 91 και 93. 

Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στελεχών της ΠΑ αλλά και των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επισημαίνονται η διήμερη παρουσία του Γενικού Επιθεωρητού του ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Μ) Χριστόφορου Σμυρλή, του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Κοσμά Βούρη, του Διευθυντού Διευθύνσεως Τ-Η του ΓΕΑ Ταξιάρχου (ΜΗ) Στυλιανού Αμοργιανού, του Προέδρου του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) Υποπτεράρχου (Μ) Ιωάννη Κούτρα, βετεράνων επιτίμων διευθυντών του Κλάδου Υποστήριξης του ΓΕΑ και του Προέδρου της ΕΑΒ Αντιπτεράρχου (Μ) Ζαχαρία Γκίκα.

Το Σεμινάριο άνοιξε εκ μέρους των συντονιστών, Αντιπτεράρχου(Μ) ε.α. Θεόδωρου Γιαννιτσόπουλου και Σμήναρχου (Μ) ε.α. Αναστάσιου Μπασαρά,  ο Αντιπτέραρχος(Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους προσκεκλημένους και συμμετέχοντες στο σεμινάριο, με την ακόλουθη εισαγωγική του προσφώνηση:
«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς, προσωπικά, η εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, να μας επιτρέψει να συμμετάσχουμε ενεργά στην διοργάνωση και υλοποίηση του παρόντος σεμιναρίου, αλλά και των Προέδρων των  φορέων  ΣΑΣΙ  και ΕΛΙΣΜΕ ως συνδιοργανωτές  του με την ΠΑ,  για την εμπιστοσύνη τους να αναθέσουν σε εμάς το ρόλο του συντονιστή, για την ομαλή και επιτυχή υλοποίησή του.
Όπως θα έχετε αντιληφθεί η υλοποίηση του σεμιναρίου αποτελεί συνέργεια Εν Αποστρατεία Στελεχών και  Εν Ενεργεία στελεχών της ΠΑ, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη όσμωση στο μέγιστο βαθμό, της μακρόχρονης πείρας των παλαιών, με τη σύγχρονη γνώση στο αντικείμενο των Logistics των νέων, διαπιστώνοντας εδώ στην πράξη, από το επίπεδο των εν ενεργεία στελεχών, αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι «αμες δε γεσόμεθα πολλώ κάρρονες», Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροί σας.
Χαιρόμαστε, ιδιαίτερα, που βρίσκεστε σήμερα εδώ για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο αυτό, μία τόσο πολυπληθής  παρουσία στελεχών από όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα αλλά την ιδιαίτερη αξία που προσδίδουν οι Ηγεσίες και των τριών Κλάδων στο  πιλοτικό αυτό σεμινάριο αλλά και τις υψηλές προσδοκίες που έχουν επενδύσει για την καθοριστική  συμβολή του στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και επιβάρυνση του λειτουργικού τους προϋπολογισμού.
Όλα αυτά που προανέφερα επιβάλλουν να καταβάλουμε όλοι οι συμμετέχοντες στην προετοιμασία, διοργάνωση και υλοποίησή του τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού του.
Επιτρέψτε μου Κύριε Γενικέ Επιθεωρητά να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εισηγητές ενστερνίστηκαν με περίσσεια αγάπη και επαγγελματισμό τις εισηγήσεις τους, προκειμένου να εγγυηθούν την πλήρη επίτευξη του σκοπού του σεμιναρίου και κατ’ επέκταση των προσδοκιών της Ηγεσίας όλων των Κλάδων των ΕΔ.»

Στη συνέχεια προσκάλεσε τον Υποδιοικητή της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών  (ΣΕΤΗ)  Αντισμήναρχο (Μ) Χρήστο Φλέσσα, ως εκπρόσωπο του  κ. Διοικητή της 128 Σμηνάρχου (Μ) Γεώργιου Δελλή, ο οποίος καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους, χαιρέτησε την πρωτοβουλία των συνδιοργανωτών, και πέρασε τον λόγο στους συντονιστές, Αντιπτέραρχο(Μ) ε.α. Θεόδωρο Γιαννιτσόπουλο και Σμήναρχο (Μ) ε.α. Αναστάσιο Μπασαρά, οι οποίοι, με τη σειρά τους προσκάλεσαν στο βήμα τον Γενικό Επιθεωρητή του ΓΕΑ , Αντιπτέραρχο (Μ) κ. Χριστόφορο Σμυρλή, ως εκπρόσωπο της Πολεμικής Αεροπορίας και κήρυξε την έναρξη του Σεμιναρίου.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί  από τους Προέδρους των φορέων συνδιοργάνωσης Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. κ. Ευάγελο Γεωργούση, Επίτιμο Διοικητή ΔΑΕ και Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) και τον Αντιναύαρχο ε.α. κ. Βασίλειο Μαρτζούκο , Επίτιμο Διοικητή ΣΝΔ και Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ).

Ο Αντιπτέραρχος (Μ) Χριστόφορος Σμυρλής, Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ, κατά τον εισαγωγικό του χαιρετισμό, καλωσόρισε εκ μέρους του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τους συμμετέχοντες και τους συνδιοργανωτές του σεμιναρίου και ετόνισε ότι ‘στον τομέα της Στρατιωτικής Επιμελητείας έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις και έχει συσσωρευτεί αντίστοιχη γνώση αναφορικά με τον τρόπο που οι Ένοπλες Δυνάμεις κάθε χώρας μπορούν να χειριστούν θέματα όπως τα Οικονομικά της Άμυνας, η Αμυντική Βιομηχανία ή η διαχείριση της Τεχνολογικής Ισχύος. Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για να κοινοποιηθεί γνώση, να ακουστούν προτάσεις και να αναδειχθούν προοπτικές’. Ολόκληρος ο χαιρετισμός ΕΔΩ!.

Ο Πρόεδρος του Σ.Α.ΣΙ. Ευάγγελος ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, Αντιπτέραρχος (Ι) εα ΠΑ-Επίτιμος Διοικητής ΔΑΕ, κατά τον εισαγωγικό του χαιρετισμό, αφού ευχαρίστησε τους συντελεστές του σεμιναρίου και περιέγραψε επιγραμματικά τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και ετόνισε  ότι ‘δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στο έργο της Π.Α., αντίθετα στους Καταστατικούς μας στόχους είναι η συνεργασία με όλους και η ανάδειξη των δυνατοτήτων μας μέσα από κοινές προσπάθειες. Με ενίσχυση της συναδελφικότητας των μελών μας θέλουμε να προσφέρουμε στην Π.Α, στην Πατρίδα και το Έθνος. Οι γνώσεις, οι εμπειρίες πολλών ετών και η συλλογική προσπάθεια, είναι τα μέσα και τα εργαλεία του Συνδέσμου μας σε αυτούς τους βασικούς καταστατικούς σκοπούς και στόχους του. Έτσι στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, μαζί με το ΕΛΙΣΜΕ κάναμε την πρόταση στο ΓΕΑ για την από κοινού οργάνωση αυτού του Σεμιναρίου’. Ολόκληρος ο χαιρετισμός ΕΔΩ!.

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος ΠΝ, επεσήμανε την χρησιμότητα του σεμιναρίου στην εξοικονόμηση κονδυλίων, στην βέλτιστη επιλογή και διαχείριση υλικών και μέσων, στην διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την επιχειρησιακή αξιοποίηση του υλικού, καθώς και στην δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών και ετόνισε ότι ‘Μία αμυντική βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται σε παραμέτρους όπως η ποιότητα, η διαθεσιμότητα, η υποστήριξη και ο κύκλος ζωής των μέσων, των συστημάτων και του υλικού,  οι ευκαιρίες  που παρουσιάζονται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και μέσω της στρατιωτικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, η στρατιωτική επιμελητεία, η έρευνα, η καινοτομία, η εθνική ανάπτυξη μέσω της αμυντικής βιομηχανίας, η συγκράτηση νέων Ελλήνων επιστημόνων και βεβαίως το  τελικό ποσοστό αυτοβοήθειας. Για όλα αυτά δεν χρειάζεται να ανακαλυφθεί εκ νέου η πυρίτιδα, αφού υπάρχει η βασική εθνική υποδομή και τεχνογνωσία, καθώς και κατάλληλα πρότυπα συμμαχικών χωρών. Απαιτείται απλώς η πολιτική ωριμότητα που θα ωθήσει σε εκπόνηση διακομματικής στρατηγικής, τηρουμένης με συνέπεια, συνέχεια και ήθος, ανεξαρτήτως εναλλαγής κυβερνήσεων. Καταλήγοντας, πρότεινε όπως οι Εκπαιδευτικές Σημειώσεις του σεμιναρίου, συνοδευόμενες από περίληψη πολιτικού επιπέδου, υποβληθούν στην πολιτική ηγεσία’. Ολόκληρος ο χαιρετισμός ΕΔΩ!.

Στη συνέχεια οι συντονιστές παρουσίασαν συνοπτικά τους συνδιοργανωτές και την φιλοξενούσα Αεροπορική Βάση: Την Πολεμική Αεροπορία (ΕΔΏ!), τον  Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΕΔΏ!), το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών   (ΕΔΏ!) και την 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (ΕΔΏ!).

Ακολούθως, οι συντονιστές του σεμιναρίου ετόνισαν στην εισαγωγή τους:
Συντονίζουμε σήμερα το Σεμινάριο ‘Στρατιωτική Επιμελητεία - Military Logistics’ που συνδιοργανώνουν η Πολεμική Αεροπορία, ο Σ.Α.Σ.Ι. και το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά – γιατί η μητέρα της επιστήμης των σύγχρονων Logistics είναι η Πολεμική Αεροπορία.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτό, συναισθανόμαστε το βάρος της ευθύνης  και  μέσα στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε, παρακαλώντας όλους τους εισηγητές να σεβαστούν στο απόλυτο τους χρόνους των εισηγήσεων,  θα συντονίσουμε μια πλειάδα από ενδιαφέροντα θέματα και εισηγήσεις από διακεκριμένους και έγκριτους εισηγητές.
Το σεμινάριο έχει ως στόχο όλοι οι συμμετέχοντες, να καταλάβουν και κατανοήσουν σε βάθος, να εμπεδώσουν, να εφαρμόσουν στην πράξη και να αναπτύξουν περαιτέρω τις βασικές αρχές, τις έννοιες και τα στοιχεία περί Στρατιωτικής Επιμελητείας, που τεκμηριωμένα θα τους παρουσιασθούν, έτσι ώστε να συμβάλουν καθοριστικά στην βελτίωση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των οπλικών συστημάτων όλων των Κλάδων των ΕΔ με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και επιβάρυνση του λειτουργικού τους προϋπολογισμού.
Το σεμινάριο υποστηρίζεται από παρουσιάσεις (PPT) και κατάλληλη βιβλιογραφία και  απευθύνεται σε Στελέχη όλων των Κλάδων των ΕΔ. Περιλαμβάνει, δε, τις ενότητες: (Α) Η Στρατιωτική Επιμελητεία και η Διαχείρισή της (8 περίοδοι) και (Β) Αμυντική Βιομηχανία και Οικονομία  (6 περίοδοι. Το σεμινάριο ήταν σχεδιασμένο για διπλάσιο χρόνο και συμπεριλάμβανε, αφενός περισσότερο χρόνο για τις περισσότερες των εισηγήσεων και αφετέρου την ενότητα της Μηχανικής της Επιμελητείας (Logistics Engineering) καθώς και τις θεματικές των Προμηθειών και Βασικών Οικονομικών για Στελέχη. Στον προγραμματισμό μας είναι μελλοντικά να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο τριάντα ωρών (ή 5 ημερών). Το σημερινό σεμινάριο θα είναι πυξίδα και οδηγός!

Οι Εισηγητές του Σεμιναρίου,  γνωρίζοντας πολύ καλά το έλλειμμα της γνώσης περί της Αμυντικής Οικονομίας και της Επιμελητείας στην Ελληνική πραγματικότητα και έχοντας συγκεντρώσει μια εκτεταμένη βάση πληροφοριών και τεχνογνωσίας -όλα τα χρόνια της δουλειάς των- Στοχεύουν και φιλοδοξούν (1) Οι επιμελητές και τα διοικητικά στελέχη της επιμελητείας και (2) Όλοι  όσοι εργάζονται στον τομέα της επιμελητείας (εφοδιασμός, προμήθειες, συντήρηση, μεταφορές, αποθήκες, τεχνική υποστήριξη, μηχανική, ποιοτικός έλεγχος κλπ) οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο, να καταλάβουν και κατανοήσουν σε βάθος, να εμπεδώσουν, να εφαρμόσουν στην πράξη και να αναπτύξουν, περαιτέρω, τις βασικές αρχές, τις έννοιες και τα στοιχεία που τεκμηριωμένα θα τους παρουσιαστούν.
Οι Εκπαιδευτικές Σημειώσεις και Παρουσιάσεις του Σεμιναρίου- θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες μας μέχρι τις 15/6/2016- περιλαμβάνουν:
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Α’: ΚΕΙΜΕΝΑ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Β’: ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Γ’: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Κλείνοντας, ευχαριστούμε την Ηγεσία της ΠΑ, τον Δκτή της 128ΣΕΤΗ για τη φιλοξενία και συμπαράσταση, και τους προέδρους του ΣΑΣΙ και ΕΛΙΣΜΕ, τόσο για τη συμπαράσταση, βοήθειά τους, όσο και για την επιλογή τους να συντονίσουμε το παρόν Σεμινάριο.
 

Οι Εισηγητές του Σεμιναρίου, κατά σειρά παρουσίασης, συνοπτικά παρουσίασαν παρέσχον ένα κατάλογο χρήσιμης βιβλιογραφίας επί των Logistics, και, απάντησαν σε μια σειρά από ερωτήσεις των συμμετεχόντων στο σεμινάριο:
 
Ο Σμχος ε.α. Αναστάσιος Μπασαράς, στην εισήγησή του ‘Γενικά περί Επιμελητείας‘ παρουσίασε, παράθεσε και ανάλυσε τα θέματα: Ορισμός Συστήματος, Κύκλος Ζωής Συστήματος, Ροή Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επιμελητείας Συστήματος, Ορισμός & Ταξινόμηση της Επιμελητείας, Βασικά Στοιχεία και Δραστηριότητες Επιμελητείας, Κόστος της Επιμελητείας, Το Έργο των Στελεχών της Επιμελητείας, Ηθική & Δεοντολογία των Στελεχών της Επιμελητείας, Νέα έναντι Παραδοσιακής Επιμελητείας, Λειτουργικές Συνιστώσες της Επιμελητείας και Military Logistics.

 

 2. Ο Αντιπτέραρχος ε.α Αχιλλέας Λέλλας, στην εισήγησή του ‘Απόσυρση Οπλικών Συστημάτων και Αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics) ‘ παρουσίασε, παράθεσε και ανάλυσε τα θέματα: Αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics):Ορισμός, Ιστορικό, Παραδοχές, Διαδικασίες,  Εκποίηση Οπλικών Συστημάτων /Υλικών, Ορισμοί, Νομοθεσία, Διαδικασίες, WWRS, Υλοποίηση.

 


 
 
3. Ο Αντιπτέραρχος ε.α Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, στην εισήγησή του ‘Συντήρηση και Ανάλυση Υποστηριξιμότητας (Logistics Support Analysis)‘ παρουσίασε, παράθεσε και ανάλυσε τα θέματα: Προσέγγιση Ανάλυσης, Δείκτες  Μέτρησης Απόδοσης, Παραγωγή-Συλλογή-Εγγραφή-Ανάλυση και Αναφορά Δεδομένων, Μέθοδοι Ανάλυσης και Εργαλεία, Προμήθεια και Υποστήριξη Συστημάτων με Βοήθεια Πληροφορικής (CALS).

 


 
4.  Ο Σμήναρχος Θεόδωρος Παπανικολόπουλος, στην εισήγησή του ‘Αρχές Εφοδιασμού και Εφοδιαστικές Αλυσίδες‘, παρουσίασε, παράθεσε και ανάλυσε τα θέματα: Διοικητική Μέριμνα Ε.Δ., Logistics (επιμελητεία), Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management SCM), όρια & σχέσεις μεταξύ  SCM & Logistics, εφοδιασμός, η εφοδιαστική αλυσίδα στις ΕΔ, σύγκριση  SCM σε εμπορικές και military εφαρμογές, σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Διακίνηση- Συσκευασία-Αποθήκευση- Μεταφορές, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΝΑΤΟ ( Σκοπός της Κωδικοποίησης, Βασικοί Στόχοι του ΝCS, Βασικές Αρχές  Συστήματος Κωδικοποίησης, Λειτουργικά  Πλεονεκτήματα, Οικονομικά Πλεονεκτήματα, Αριθμός Ονομαστικού NATO).

 

 
5. Ο Επισμηναγός Σπυρίδων Κίτσιος, στην εισήγησή του ‘Αποθέματα και Διαχείριση‘ παρουσίασε, παράθεσε και ανάλυσε τα θέματα: Η έννοια των Αποθεμάτων και η σημασία τους. Η Ζήτηση, η πρόβλεψή της  και οι Πολιτικές Αποθεμάτων. Έλεγχος των Αποθεμάτων.

 

 

 

 

6. Ο Σμχος ε.α. Αναστάσιος Μπασαράς, στην εισήγησή του ‘Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιμελητείας‘ παρουσίασε, παράθεσε και ανάλυσε τα θέματα:: Τεχνικές Παραγωγής Ιδεών, Τεχνικές Ανάλυσης Προβλημάτων, Στατιστικές Τεχνικές, Ανάλυση SWOT, Επιχειρηματικό Σχέδιο, Μελέτη Σκοπιμότητας.

7.  Ο Σμήναρχος Πέτρος Κυριαφίνης, στην εισήγησή του ‘Ποιότητα‘  παρουσίασε, παράθεσε και ανάλυσε τα θέματα:  η  εποχή  της  ποιότητας, όροι  &  ορισμοί  ποιότητας,  αρχές  διοίκησης  ποιότητας, κόστος  ποιότητας,  διαχείριση  διακινδύνευσης,  πρότυπα  ποιότητας .
 

 

 

 

 

8. Ο Σμχος ε.α. Αναστάσιος Μπασαράς, στην εισήγησή του ‘Διαχείριση Έργων & Επιμελητεία' παρουσίασε, παράθεσε και ανάλυσε τα θέματα:  Διαχείριση Έργων & Επιμελητεία, Γενικά Περί Έργων, Αναλυτική Δομή Εργασιών(WBS), Τεχνική Αξιολόγησης-Επισκόπησης Προγράμματος (PERT), Διαγράμματα  Gantt, Σχεδιασμός Επιμελητείας, Σχέδια Επιμελητείας, Τεχνικές Επισκοπήσεις Σχεδιασμού και Έλεγχοι , Περιγραφή των Τεχνικών Επισκοπήσεων, Εκτίμηση-Έλεγχος Κόστους Επιμελητείας.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου συνέχισαν τις εισηγήσεις οι:

     
9. Οι Αντιπτέραρχος ε.α Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος και Σμχος ε.α. Κωνσταντίνος Τατάρογλου, στην εισήγησή τους ‘Ανάλυση Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανία‘ παρουσίασαν, παρέθεσαν και ανέλυσαν τα θέματα: (α) Ανάλυση Παγκόσμιας Αμυντικής Βιομηχανίας: Παρούσα κατάσταση και τάσεις στο χώρο της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας,  τρωτότητες-αδυναμίες των αμυντικών βιομηχανιών στο  διεθνές περιβάλλον, διεθνείς τάσεις αμυντικών βιομηχανιών, ευκαιρίες.
(β) Ανάλυση Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας: Παρούσα κατάσταση στο χώρο της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας - ευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική βάση EDTIB, τάσεις ευρωπαϊκών βιομηχανιών,  τρωτότητες- αδυναμίες ευρωπαϊκών βιομηχανιών, ευκαιρίες.

10. Ο Αντιπτέραρχος ε.α Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, στην εισήγησή του ‘Ανάλυση Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας - Όραμα και Στρατηγικοί Στόχοι -Ανάπτυξη πλάνου δράσης‘ παρουσίασε, παράθεσε και ανάλυσε τα θέματα: Παρούσα κατάσταση, απειλές για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, αδυναμίες, ευκαιρίες, δυνατά σημεία, όραμα και στρατηγικοί στόχοι, κρίσιμοι τεχνολογικοί τομείς, ανάπτυξη πλάνου δράσης.
 
11. Οι Σμήναρχος Πέτρος Κυριαφίνης και Αντισμήναρχος Γεώργιος Καντεράκης, στις εισηγήσεις τους ‘Σημασία και Διαχείριση της Τεχνολογικής Ισχύος στην Άμυνα‘ και ‘Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Έρευνας για την Άμυνα και την Ασφάλεια - Η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα’ παρουσίασαν, παρέθεσαν και ανέλυσαν , αντίστοιχα, τα θέματα: (α) Σημασία και Διαχείριση της Τεχνολογικής Ισχύος στην Άμυνα: μετατροπή  της  γνώσης  σε  ισχύ- δομή  συστήματος, δίκτυο  συστημάτων-δικτυοκεντρικός  πόλεμος- τεχνολογικές  εξελίξεις της  τελευταίας  25ετιας -τεχνολογική  ισχύς μύθοι  &  αλήθειες -επιλογή  τεχνολογίας, κριτήρια  κατά  την  προμήθεια  οπλικών συστημάτων- τεχνολογική  ωριμότητα -η κοιλάδα του θανάτου & ο δείκτης trl- κτήση  τεχνογνωσίας  οπλικών συστημάτων -σχέση  κόστους  &  απόδοσης  - επιλογή  τεχνολογίας για  απόκτηση & ανάπτυξη  - ποιότητα &  ασφάλεια - κλειδί  στην  ενσωμάτωση  νέας  τεχνολογίας - φορείς  ανάπτυξης  τεχνολογίας - τεχνολογική  υποστήριξη  ΕΔ - παροχή  &  αυτονομία - ΕΑΒΣ, εθνική  αμυντική βιομηχανική  στρατηγική  (αρ.3 του ν.3978/11) - αμυντική έρευνα & τεχνολογία - τεχνολογική  ισχύς, χρήσιμα συμπεράσματα
(β) Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Έρευνας για την Άμυνα και την Ασφάλεια - Η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα: Τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα (Έρευνας – Ανάπτυξης κλπ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόσφατες εξελίξεις στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για την Άμυνα, Διασύνδεση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης με το ΕΣΠΑ και με λοιπά χρηματοδοτικά πλαίσια,  Δυνατότητα συμμετοχής ΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την Άμυνα και την Ασφάλεια.

12.  Ο Σμήναρχος Πέτρος Κυριαφίνης, στην εισήγησή του ‘Τα Εργοστάσια της ΠΑ στο Πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής‘ παρουσίασε, παρέθεσε και ανέλυσε τα θέματα: ιστορική εξέλιξη Εργοστάσιο  Αεροπλάνων  Φαλήρου  (ΕΑΦ)  1925 – 1938 - ο  τεχνολογικός  παράγοντας - εξελίξεις  της  τελευταίας  25ετιας - ο  τεχνολογικός  παράγοντας - σχέση  τεχνογνωσίας  με  κόστος  &  απόδοση - απαιτήσεις  ποιότητας &  ασφαλείας - διαχείριση  οικονομικών  πόρων - σχέση κόστους & αποτελέσματος - εργοστάσια  Π.Α.  σήμερα: τα  δυνατά  τους  σημεία  - εργοστάσια  Π.Α. ο  ρόλος  τους  στο  οικοδόμημα  της  τεχνικής  υποστήριξης - τεχνική  υποστήριξη  Ε.Δ. - παροχή  &  αυτονομία - στρ. εργοστάσια  - συνεργοί  στο  δίκτυο  της εθνικής  αμυντικής  ισχύος συμπεράσματα - στρατηγικοί  στόχοι  εργοστασίων σύμφωνα  με  τις  επιδιώξεις  της  Εθνικής  Αμυντικής  Βιομηχανικής  Στρατηγικής  (ΕΑΒΣ) (αρ.3 του ν.3978/11) - το  παρόν  του  μέλλοντος  ΚΕΑ, ΕΤΗΜ, ΜΜ-ΕΕ, ΥΠΗΔ 2015 - τα εργοστάσια της Π.Α. στο πλαίσιο της ΕΑΒΣ.

13. Ο Σμχος ε.α. Αναστάσιος Μπασαράς, στην εισήγησή του ‘Ανάλυση Προϋπολογισμού Άμυνας ‘
παρουσίασε, παρέθεσε και ανέλυσε τα θέματα: ολοκληρωμένη εικόνα των αμυντικών δαπανών (ΑΔ)  της χώρας μας και παραλληλισμός/ συσχετισμός με αυτές των μέσων όρων του ΝΑΤΟ και επιλεγμένων χωρών-μελών του, βασικότερες κατευθυντήριες οδηγίες των βέλτιστων πρακτικών του ΝΑΤΟ, ΑΔ του ΥΕΘΑ από το 1950 μέχρι το 2014, κατανομή των ΑΔ του ΥΕΘΑ από το 2004 μέχρι το 2014 ανά Κλάδο και Υπηρεσία, ανά Κατηγορία (Προσωπικό, Υποστήριξη-Λειτουργία, Εξοπλισμοί-Υποδομές), ΑΔ από το 1995 μέχρι το 2014 των ΝΑΤΟ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΑΔ της ΠΑ, Μέσες Κατά Κεφαλήν ΑΔ του ΝΑΤΟ, και επιλεγμένων Χωρών-μελών του, Προϋπολογισμοί ΥΕΘΑ  2015 και 2016 και βασικότερες Επισημάνσεις και Προτάσεις.
 
14. Ο Αντιπτέραρχος ε.α. Βασίλειος Βρεττός, στην εισήγησή του ‘Ανάλυση: Οικονομικά της Άμυνας και Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός (ΕΑΣ)’  τόνισε ότι ο στόχος της εισήγησής του είναι να καταδείξει τη σημασία του Εθνικού Αμυντικού σχεδιασμού και το ρόλο που αυτός καλείται να παίξει στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και: Παρουσίασε, εν συντομία, το  περιβάλλον βάσει του οποίου καλούνται οι ΕΔ να επιτύχουν τους στόχους της ΠΕΑ και η ανάγκη για συνεχή εξορθολογισμό και προτεραιοποίηση των Αμυντικών δαπανών με σκοπό την μεγιστοποίηση της ευημερίας των πολιτών της κοινωνίας. Ανάφερε, επιγραμματικά, τις προσεγγίσεις-θεωρίες απαίτησης των αμυντικών δαπανών – εξοπλισμών που αναπτύχθηκαν και υφίστανται σήμερα. Επιχείρησε μια ιστορική συνοπτική αναδρομή στην ελληνική πολιτική εξοπλισμών την τελευταία 15ετία ώστε να καταδειχτεί η συνεχής προσπάθεια εξ-ορθολογισμού των αμυντικών δαπανών. Ανάλυσε τον ΕΑΣ ως απόρροια της ΠΕΑ καθώς και το ΣΑΣΠΠ και ΣΠΑΥ και τις διαδικασίες αυτών. Τέλος, επιχείρησε, αντί επιλόγου, μια σύντομη σύνοψη των συμπερασμάτων επί  θεμάτων οικονομικών των Άμυνας (εξοπλιστικών δαπανών) στη χώρα μας και του ΕΑΣ αλλά και της υφιστάμενης νομοθεσίας (ν. 3383/10 & ν. 3978/11).

Κλείνοντας το Σεμινάριο, ο Αντιπτέραρχος (Μ) Χριστόφορος Σμυρλής, Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ, ετόνισε, μέσα σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα  ότι πέραν κάθε αμφιβολίας, το διήμερο αυτό, πραγματοποιήθηκε ένα εξαιρετικό και χρήσιμο σεμινάριο για όλα τα στελέχη των Ε.Δ. ανεξάρτητα από ειδικότητα και βαθμό και συνεχάρη και ευχαρίστησε όλους τους συνδιοργανωτές του Σεμιναρίου καθώς και τον Διοικητή της 128 ΣΕΤΗ για την άψογη φιλοξενία.

Οι συντονιστές του Σεμιναρίου, Θ. Γιαννιτσόπουλος και Α. Μπασαράς, εμφανώς, συγκινημένοι, αφιέρωσαν την προσπάθεια πραγμάτωσης του Σεμιναρίου στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ‘γι’ αυτά που μας δίδαξε, όταν θέλεις μπορείς, όταν δεν μπορείς δεν θέλεις και γιατί μας έδωσε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε’ και εξέφρασαν ένα Μεγάλο Ευχαριστώ στην Ηγεσία της Πολεμικής μας Αεροπορίας και στους Προέδρους του ΣΑΣΙ και ΕΛΙΣΜΕ, και στο Διοικητή και τελευταία όχι έσχατα στο υψηλό ακροατήριο που μας άκουσαν για δύο μέρες! 

Περίγραμμα Σεμιναρίου    Πρόγραμμα Σεμιναρίου   Σημειώσεις Σεμιναρίου  Μόνο με Κλειδάριθμο ΕΔΩ!

<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>