Ανακοίνωση Εκλογής Νέας Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων στο ΕΛΙΣΜΕ

on Friday, 02 February 2018. Posted in Ανακοινώσεις

Επιμέλεια: Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ