Πρόσκληση στην ομιλία-συζήτηση: 'ΕΛΙΣΜΕ και λοιπά Ινστιτούτα Στρατηγικής Αντίληψης - Προτάσεις Καινοτόμες προς Ημετέρα Αναβάθμιση'

on Monday, 13 May 2019. Posted in Ανακοινώσεις

<