2016-03-12. Ενδιαφέρει: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

on Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016. Posted in Κοινωνία - Εργασία - Δικαιοσύνη - Υγεία

Επιμέλεια Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.

Στο Μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησής τους μεταξύ των άλλων:
-Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης.
-Οι απόστρατοι αξιωματικοί που είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), της Ανώτατης Σχολής Πολέμου (Α.Σ.Π.), της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.) και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/ Ανωτέρων (Σ.Π.Α./Α).

Κατεβάστε ΕΔΩ! το νόμο.