2 Διαγράμματα σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις του Covid-19

on Thursday, 06 January 2022. Posted in Κοινωνία - Εργασία - Δικαιοσύνη - Υγεία

Του Φραγκίσμου Παντελέοντα, τ. Ιατρού του Λιμενικού

1.  Με την πορεία της νόσου με τις διάφορες μεταλλάξεις κατά καιρούς σε 5 ενδεικτικά χώρες της Ευρώπης για την περίοδο από 29/1/20 έως 28/12/21  (σχεδόν 2 χρόνια).
 
 
2.  Την πορεία της κάθε μετάλλαξης όπως καταγράφηκε στην Νοτιοαφρικανική Ένωση και αφορά ταχύτητα διάδοσης, διάρκεια, κρούσματα, κλπ