Οι Επιπτώσεις από τις Πυρκαγιές στην Υγεία των Ανθρώπων

on Wednesday, 05 January 2022. Posted in Κοινωνία - Εργασία - Δικαιοσύνη - Υγεία

Του Φραγκίσμου Παντελέοντα, Υποστράτηγος (Ιατρός) Λιμενικού Σώματος και Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ