Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ Ιωάννης Μπαλτζώης κάνει το ποδαρικό του 2022

on Sunday, 02 January 2022. Posted in Φωτογραφίες

Του Ιωάννη Μπαλτζώη, Προέδρου ΕΛΙΣΜΕ, Αντιστράτηγου ε.α.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ Ιωάννης Μπαλτζώης κάνει με τη σύζυγό του

το παραδοσιακό ποδαρικό (με το δεξί) στο γραφείο του ΕΛΙΣΜΕ

με την ευχή να έχει το Ινστιτούτο ένα Παραγωγικό 2022

και τα Μέλη του να έχουν Χαρές, Επιτυχίες και Προκοπή