Αποβιώσαντα Μέλη

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)

Τα τελευταία έτη απεβίωσαν τα παρακάτω μέλη του ΕΛΙΣΜΕ:

 • Αντιστράτηγος ε.α. Ψαϊλάς Ιωάννης, μέλος από 25/6/2012, απεβίωσε την 22/12/2016
 • Αντιστράτηγος ε.α. Αρώνης Μηνάς, ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, απεβίωσε την 8/4/2017
 • Υποπτέραρχος ε.α. Ιορδάνογλου Ευστράτιος, μέλος από 14/2/2013, απεβίωση την 23/4/2017
 • Αντιστράτηγος ε.α. Λαζαρίδης Νικόλαος, μέλος από 22/6/2017, απεβίωσε την 30/8/2017
 • Ταξίαρχος Π.Α. ε.α. Μπαρμπούνης Βασίλειος, μέλος από 17/9/2015, απεβίωσε την 19/9/2017
 • Ταξίαρχος ε.α. Βασιλείου Γεώργιος, μέλος από 11/11/1999, απεβίωσε την 13/11/2018
 • Αντιπλοίαρχος ε.α. Κορωναίου Ευάγγελος, μέλος από 15/10/1999, απεβίωσε την 30/6/2018
 • Επιχειρηματίας Δράκος Παναγιώτης, μέλος από 25/10/2012, απεβίωσε την 2/7/2020
 • Δικηγόρος Νικητέας Ιωάννης, μέλος από 20/12/2018, απεβίωσε την 5/4/2021
 • Πρώην Υφυπουργός ΥΕΘΑ Σταθόπουλος Ιωάννης, μέλος από 6/6/2012, απεβίωσε την 31/10/2021
 • Καθηγητής ΑΣΕΙ Χατζηκωνσταντής Αντώνιος, μέλος από 15/11/2012, απεβίωσε την 10/11/2021
 • Μουζάκης Νικόλαος, Δντής Γεν. Εκδοτικής Τύπου, ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, απεβίωσε την 29/11/2022

 ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ