Δ7. Βαλκάνια – Εύξεινος Πόντος – Καύκασος – Κ. Ασία

Moscow’s War in Syria – A Report of the CSIS Transnational Threats Project Edited by Seth G. Jones

Moscow’s War in Syria – A Report of the CSIS Transnational Threats Project Edited by Seth G. Jones

This report examines Russia’s military and diplomatic campaign in Syria, the largest and most significant Russian out-of-area operation since the end of the Cold War. Russia’s experience in Syria will significantly shape its military thinking, influence promotion and personnel decisions, impact research and development for its arms industry, and expand its influence in the Middle […]

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ : Το άγος της Δύσεως και οι σολοικισμοί της Ελληνικής Πολιτικής Tου κ. Β.Ι. Κωνσταντινόπουλου Καθηγητού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ : Το άγος της Δύσεως και οι σολοικισμοί της Ελληνικής Πολιτικής   Tου κ. Β.Ι. Κωνσταντινόπουλου Καθηγητού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου                 Όταν το 1999 η Βορειοατλαντική Συμμαχία, υπό την ετεροβαρή επιρροή της Νέας Τάξης των ΗΠΑ, αποδυόταν σε μια πρωτοφανή για τα μεταπολεμικά χρόνια απόπειρα de lege fenenda σε ευρωπαϊκή χώρα, τότε κατέστη […]

Αλβανικός εθνικισμός και νεοοθωμανισμός Υπό του Ταξχου ε.α. Μηνάγια Χρήστου

Αλβανικός εθνικισμός και νεοοθωμανισμός  Υπό του Ταξχου ε.α. Μηνάγια Χρήστου (αναδημοσίευση)              Πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του αλβανικού εθνικισμού, έχει δημιουργήσει η διείσδυση της Τουρκίας στα Βαλκάνια. Η τουρκική διπλωματία, εφαρμόζει με συνέπεια τις αρχές του νεοοθωμανισμού, και έχει έντονη παρουσία στην Βαλκανική χερσόνησο, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Είναι σαφές ότι η […]