Βήμα Τιμής και Μνήμης

Η μάχη που απέδειξε την στρατηγική σκέψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η μάχη που απέδειξε την στρατηγική σκέψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Του Παντελή ΚΑΡΥΚΑ, προτάθηκε από τον Ι. Μπαλτζώη, Αντγο ε.α., Πρόεδρο ΕΛΙΣΜΕ.