Βήμα Τιμής και Μνήμης

Οι Δηλώσεις της Σκοπιανής Προέδρου ακυρώνουν την Συμφωνία Πρεσπών

Οι Δηλώσεις της Σκοπιανής Προέδρου ακυρώνουν την Συμφωνία Πρεσπών

Προτάθηκε από τον Αντιστράτηγο ε.α. Ιωάν. Μπαλτζώη, Πρόεδρο ΕΛΙΣΜΕ.

1 2