Μ1.4 Τουρκία – Βαλκάνια – Εύξεινος Πόντος

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – Ο Πόλεμος (και) της Πληροφορίας

Του Γεώργιου Κουκάκη, Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΜΔΕ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ