Φωτογραφίες

Φωτογραφίες και Βίντεο από την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου “Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου” Εκδόσεις ΕΛΙΣΜΕ

Φωτογραφίες και Βίντεο από την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου “Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου” Εκδόσεις ΕΛΙΣΜΕ

Το βιβλίο συνέγραψαν οι: Δρ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Δρ. Άννα Κωνσταντινίδου, Γιώτα Ιωακειμίδου, Σάββας Καλεντερίδης. Οργάνωσε και Συντόνισε ο κ. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος

6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Π. ΜΟΥΛΙΑ

6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Π. ΜΟΥΛΙΑ

Επισυνάπτονται 6 αναμνηστικές φωτογραφίες από το μέλος μας Σπυρίδωνα Μούλια με την ευκαιρία της διαδικτυακής ομιλίας που έκανε ο κ. Ευάγγελος Ντούλες. Πιστεύω να εξαχθούν ωφέλημα συμπεράσματα από την ομιλία αυτή του κ. Ντούλε και τα οποία να συμβάλουν στην ανάδειξη του Μεγάλου Εθνικού Θέματος που αφορά το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα, καθόσον η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία είναι Έλληνες κάτοικοι της […]

1 2