Φωτογραφίες

6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Π. ΜΟΥΛΙΑ

6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Π. ΜΟΥΛΙΑ

Επισυνάπτονται 6 αναμνηστικές φωτογραφίες από το μέλος μας Σπυρίδωνα Μούλια με την ευκαιρία της διαδικτυακής ομιλίας που έκανε ο κ. Ευάγγελος Ντούλες. Πιστεύω να εξαχθούν ωφέλημα συμπεράσματα από την ομιλία αυτή του κ. Ντούλε και τα οποία να συμβάλουν στην ανάδειξη του Μεγάλου Εθνικού Θέματος που αφορά το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα, καθόσον η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία είναι Έλληνες κάτοικοι της […]

Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών και ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. την 15/5/2012 στην Ακαδημία Αθηνών.

ΣΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»  Οι βασικές ομιλίες παρουσιάζονταιι στην ενότητα “Ομιλίες” Εδώ παρουσιάζεται ένα μικρό άλμπουμ φωτογραφιών, παρμένες από τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο.