Πολυμέσα

Η ομιλία του Γεωργίου Δουδούμη στο ΕΛΙΣΜΕ για την ιστορία των Βαλκανίων τα τελευταία 350 χρόνια (μετά τη δεύτερη πολιορκία της Βιέννης)

Η ομιλία του Γεωργίου Δουδούμη στο ΕΛΙΣΜΕ για την ιστορία των Βαλκανίων τα τελευταία 350 χρόνια (μετά τη δεύτερη πολιορκία της Βιέννης)

Του Γεωργίου Δουδούμη, τ.Οικονομικού Πρέσβεως της Ελλάδος σε διάφορες Βαλκανικές χώρες, συγγραφέως δεκάδων βιβλίων και μέλους του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ

Παρουσίαση του βιβλίου “Γεωπολιτικές Ανακατατάξεις στη Μαύρη Θάλασσα” από Δρα Κ.Γρίβα, Δρα Κ.Λάβδα, Πρέσβη Δημ. Ηλιόπουλο και συντονίστρια τη Δρα Μ. Βλάχου

Παρουσίαση του βιβλίου “Γεωπολιτικές Ανακατατάξεις στη Μαύρη Θάλασσα” από Δρα Κ.Γρίβα, Δρα Κ.Λάβδα, Πρέσβη Δημ. Ηλιόπουλο και συντονίστρια τη Δρα Μ. Βλάχου

Με τους Δρα Κ.Γρίβα, Δρα Κ.Λάβδα, Πρέσβη Δημ. Ηλιόπουλο και συντονίστρια τη Δρα Μ. Βλάχου

1 2 55