Η Βιβλιοθήκη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)
A/A                                 Τ Ι Τ Λ Ο Σ       Β  Ι  Β  Λ  Ι  Ο  Υ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΤΗΓ. Α/Α
1 1941 Λαμπρόν Μάρκ 21 1311
2 100 Great Kings,Queens and Rulers of the World Canning John 28 616
3 150 χρόνια Ολοκαύτωμα Ι. Μονής  Αρκαδίου 1826-2016 Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής 11 1486
4 1821 – 2021 Βίβλος Επετειακή του ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΙΣΜΕ 16 1610
5 1821-2021 Βίβλος Επετειακή του ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΙΣΜΕ 16 1592
6 1821-Η Ελληνική Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες Μολδαβίας&Βλαχιάς Στασινοπούλου Δήμητρα 11 1692
7 1940-1952:Το Δράμα της Ελλάδος,Ζωή και Αθλιότητες ΙΔΕΑ Καραγιάννης Γεώργ. 13 322
8 1941-1950:Τραγική Πορεία Πετζόπουλος   Θ. 13 859
9 20 Χρόνια Μετά την Ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπ. Κοινότητα Ίδρυμα Δημοκρατίας Κων. Καραμανλή 18 269
10 25 Χρόνια Διδάγματα από τον Πόλεμο των Φώλκλαντ      (Ημερίδα) ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1080
11 60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη-50 Χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση Δεν αναγράφεται 8 1256
12 90 Χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους Γιαννακόπουλος Γεώργ. 30 281
13 A Decade of Change 2009 – 2019 Volume  2  2011- 2014 East Mediterranean Cronicles 30 1711
14 A Decade of Change 2009 – 2019 Volume  3  2015-2016 East Mediterranean Cronicles 30 1712
15 A Decade of Change 2009 – 2019 Volume  4  2017-2019 East Mediterranean Cronicles 30 1713
16 A Decade of Change 2009 – 2019 Volume 1  2009-2010 East Mediterranean Cronicles 30 1710
17 A Decade of Change 2009-2019      Vol. 1 East Mediterranean Cronicles 30 1593
18 A Decade of Change 2009-2019      Vol. 2 East Mediterranean Cronicles 30 1594
19 A Decade of Change 2009-2019      Vol. 3 East Mediterranean Cronicles 30 1595
20 A Decade of Change 2009-2019      Vol. 4 East Mediterranean Cronicles 30 1596
21 A History of Political Thougt Doyle Phyllis 20 697
22 A Long JourneyHome: Greek Refugee Childrenin Yugoslavia 1948 – 1960 Ristovic M 5 1627
23 A Study of History Tounbee Amold 22 423
24 A World Restored Kissinger Henry 9 544
25 Accord de Partenariat,ACP-CE,23-6-2000 Cotonou 17 67
26 ACTA , XXVII th International Congress of Military History ΓΕΕΘΑ/Ελλ.Επιτροπή Στρ. Ιστορίας 18 380
27 ACTA No 12,  Athens 17-21 Aug.  1987 Διεθνής Επιτροπή Στρ. Ιστορίας 18 277
28 ACTA,ΚΖ Συνέδριο Στρ. Ιστορίας ΓΕΕΘΑ/Ελλ.Επιτροπή Στρ. Ιστορίας 18 379
29 Admiralty Fleet Order NATO 17 186
30 Advancing Business Concepts in a JAD Workshop Setting Crawford Anthony 19 1603
31 Agreement 19-8-1885 Between the Governments of GB-Greece No 1 (1876) Δεν αναγράφεται 32 1123
32 Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army Engels Donald 29 1304
33 Allied Antisubmarine Warfare Manual,ATP 28 NATO 17 151
34 Allied Control of Shipping and Convoy Manoeuvring,Partw 1,2 Naval Training Department 19 184
35 American Strategy in World War II,   A  Reconsideration Greenfield Kent 1 680
36 An Outline of American History ΔΥ 7 1648
37 Annals, Romania, 2011, Vol.3. No. 2 Academy of Romanian Scientist 5 608
38 Annals, Romania, 2012, Vol.4. No. 1 Academy of Romanian Scientist 5 1110
39 Annals, Romania, 2012, Vol.4. No. 2 Academy of Romanian Scientist 5 1111
40 Annual Report 2007 ΕΛΙΑΜΕΠ 18 316
41 Ant/Air/Anti/Missile AntiProjectile Defense Systems    (Ημερίδα CD) ΕΛΕΣΜΕ 16 1119
42 Asian Strategic Review  1993 – 94 Institute Defence Studies Analysis 26 684
43 Aspects of Greece 1936 – 40,the Metaxas Dictatorship Higman Robin 12 549
44 Asymmetric Conflict 2010 Brad Roberts 9 1026
45 Athens-Skopje an Unseasy Symbiosis (1995-2002) Kofos – Vlasidis 5 532
46 Bangladesh Diary 2014 Ministry of Foreign Affairs 25 176
47 Battleship, Middlebrook – Mahoney 22 476
48 Beyond Burdensharing U S Mission to the NATO 8 268
49 Beyond Kissinger Ways of Coservative Statecraft Liska George 9 704
50 Biopolitics the Bio-Environment  vol  III Vlavianos-Arvanitis Agni 24 1471
51 Biopolitics the Bio-Environment  vol V III Vlavianos-Arvanitis Agni 24 1472
52 Biopolitics,Business Strategy for the  Bio-Environment Vlavianos-Arvanitis Agni 24 1470
53 Biopolitics,the Bio Environment, Vol. III Viavianou – Arvaniti 9 32
54 Bismark,the Man and the Statesman Taylor A. J. P. 28 478
55 Brefing on the Recent Turkish Claims to the Imia Rocks ΕΛΕΣΜΕ 16 1010
56 Bureaucracy and Cold War Diplomacy: The United States and Turkey 1943-1946 Alvarez David 9 1619
57 Cbbhthrta ha Bajikahute Δουδούμης Γεώργ. 5 364
58 China’s National Defence Guanggian Peng 7 271
59 Chinas National Defence in 2004 I O S C 7 272
60 Churchill – Roosevelt – Stalin Feis Herbert 28 695
61 Coeur Duvernois Henri 22 460
62 Collective Notes No 1 (1886) Δεν αναγράφεται 32 1142
63 Computers in the Navy U S Naval Institute 19 47
64 Confessionss, Τόμος 1 Rousseau Jean-Jacques 22 472
65 Confessionss, Τόμος 2 Rousseau Jean-Jacques 22 473
66 Continuous Improvement Process,Principles & Practices Schacht – Mansir 20 1601
67 Conveergences Culturelles Greco – Roumaines  1774 – 1859 Paracostea-Danielopolu Cornelia 5 1624
68 Convention for the Settlement No 7 (1881) Δεν αναγράφεται 32 1146
69 Correspondence  Relating to the Finances of Greece No 2 (1898) Δεν αναγράφεται 32 1141
70 Correspondence Respecting the Assault on Mr. Nicolson No 1 (1885) Δεν αναγράφεται 32 1139
71 Correspondence Respecting the Claims of British Subjects No 1 (1891) Δεν αναγράφεται 32 1140
72 Correspondence Respecting the Conference at Berlin No 3 (1880) Δεν αναγράφεται 32 1134
73 Correspondence Respecting the Negotiations No 1 (1879) Δεν αναγράφεται 32 1133
74 Correspondence Respecting the Rectification of the Greek Frontier No 1 (1881) Δεν αναγράφεται 32 1135
75 Correspondence Respecting the Rectification of the Greek Frontier No 1 (1882) Δεν αναγράφεται 32 1137
76 Correspondence Respecting the Rectification of the Greek Frontier No 6 (1881) Δεν αναγράφεται 32 1136
77 Correspondence Respecting the Smyrna Quay Dues 1872-82 No 13 (1882) Δεν αναγράφεται 32 1138
78 Corydon,Quatre Dialogues Socratiques Gide Andre 22 461
79 Defense Nationale et Securite Collective Current Strategic Thinking Mediterranean Union 1 919
80 Defense Planning for the Post-Cold War Era RAND’s National Defense Instit. 20 291
81 Defense Positioning and Geometry Gupta Raj 19 197
82 Defensor Pacis,  Vol.21 , Sept. 2007 Defense Analysses Institute 9 42
83 Democracy in the U S Dahi Robert 9 558
84 Denying Human Rights & Ethnic Indentity Watch 2 603
85 Despatch from Her Majesty’s Minister of Athens No 1 (1898) Δεν αναγράφεται 32 1144
86 Deterrence  in American Foreign Policy:Theory and Practice George – Smoke 9 693
87 Development and Exploitation on Military History Lessons ΓΕΕΘΑ 18 612
88 Die Griechische Kirche in Munchen Kotsowillis Konst. 25 331
89 Die Haltung Osterreichs zu den Ereignissen und derPolitic in Griechenland…. Lenger-Sidiropoulou 2 1626
90 East,West,North,South Lundestad Geir 9 1418
91 Eastern Mediterranean Jane’s Sentinel 6 111
92 Energy View of BSEC Countries Black Sea Economic Cooperation 7 113
93 ESDP Exigencies on Romanian’s  Security and Defence National Defence Univer. CAROL 5 541
94 Essays on the Historical Geography of the Greek World…… Spiridonakis B G 5 1625
95 Europe in Our Time, A History  1945 –  1992 Laqueur Walter 6 691
96 Faster Reading Self-Taught Shefter Harry 25 170
97 Figures Byzantines, Deuxieme Serie Diehl Charles 10 486
98 Figures Byzantines, Premiere Serie Diehl Charles 11 487
99 Foreign Office: Greece,Deposits of Magnesite ore and…….No 375 Δεν αναγράφεται 32 1161
100 Foreign Office: Greece,Emery Districts of Naxos No 368 Δεν αναγράφεται 32 1160
101 Foreign Office: Greece,Finances of Greece No 194 Δεν αναγράφεται 32 1153
102 Foreign Office: Greece,Trade and Agriculture of Cephalonia No 598 Δεν αναγράφεται 32 1156
103 Foreign Office: Greece,Trade of Corfu and Consular District No 17 Δεν αναγράφεται 32 1147
104 Foreign Office: Greece,Trade of Patras No 259 Δεν αναγράφεται 32 1154
105 Foreign Office: Greece,Trade of Patras No 644 Δεν αναγράφεται 32 1157
106 Foreign Office: Greece,Trade of Syra and the Cyclades. No 418 Δεν αναγράφεται 32 1155
107 Foreign Office: Greece,Trade of Syra No 193 Δεν αναγράφεται 32 1152
108 Foreign Office: Greece,Trade of Syra No 37 Δεν αναγράφεται 32 1149
109 Foreign Office: Greece,Trade of the Cyclades. No 673 Δεν αναγράφεται 32 1159
110 Foreign Office: Greece,Trade of the District of Patras No 78 Δεν αναγράφεται 32 1150
111 Foreign Office: Greece,Trade of the Pireus No 33 Δεν αναγράφεται 32 1148
112 Foreign Office: Greece,Trade of the Pireus No 672 Δεν αναγράφεται 32 1158
113 Foreign Office: Greece,Trade of Volo No 98 Δεν αναγράφεται 32 1151
114 Further Correspondence Respecting the Affairs of Greece Δεν αναγράφεται 32 1131
115 Further Correspondence Respecting the Affairs of Greece No 3 (1886) Δεν αναγράφεται 32 1130
116 Further Correspondence Respecting the Capture and Murder  No 1 (1871) Δεν αναγράφεται 32 1124
117 Further Correspondence Respecting the Capture and Murder  No 2 (1871) Δεν αναγράφεται 32 1125
118 Further Correspondence Respecting the Finances of Greece No 3 (1888) Δεν αναγράφεται 32 1132
119 Further Correspondence Respecting the Negotiatios No 1 (1880) Δεν αναγράφεται 32 1126
120 Further Correspondence Respecting the Negotiatios No 2 (1880) Δεν αναγράφεται 32 1127
121 Further Correspondence Respecting the Rectification No 2 (1881) Δεν αναγράφεται 32 1128
122 Further Correspondence Respecting the Rectification No 3 (1881) Δεν αναγράφεται 32 1129
123 Future World Trends Cabinet Ofiice 26 392
124 Greece and  the Cold War Frontline State 1952-1967 Hatzivassiliou Evanthis 14 1268
125 Greece and Europe Tsatsos Constantin 2 921
126 Greece and Rome National Geografic 10 106
127 Greece is Democracy Experience Culture 25 1105
128 Greece, Israel and the Eastern Question Before,Duting and After the Demis Anastasios 2 232
129 Greek Defence Directory     4η Έκδοση Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 30 1008
130 Greek Macedonia’s Struggle for Freedom Babouskos  C. A. 2 1266
131 Guerre des Balkans 1912 – 1913, Palat 12 675
132 Guidelines for Leader ahd Commander Clarke Bruce 20 580
133 Hellenic Warships 1829 – 2001 Paizis-Paradellis 19 159
134 Histoire de France et Notions d’ Histoire Generale Teissier Maurice 15 475
135 History of the Second World War Hart Liddel 13 421
136 Histry of the Saracens Ockley Simon 10 556
137 Indian Defence Products Government of India 7 10
138 Initiation Litteraire Academie Francaise 22 470
139 Integrated Logistics Support Guide Defense Systems Management College 20 1604
140 International Organisation Winsconsin University 8 1259
141 International Strategic Studies China – I I S S 1 93
142 Introduction to Japanese Studies ΕΛΙΑΜEΠ (ELIAMEP) 7 231
143 Joint Warefare Across Time HNDGS Efprax. Pashalidou 1 310
144 Journal of Oriental and African Studies, Vol. 5 Mazis J. Th. 7 266
145 Katia Tolstoi Leon 22 465
146 Kissinger & Cyprus Rossides Gene 3 250
147 Knowledge – based Decision Support Systems Klein – L. Methile 20 290
148 Kocobo H Metoxhja Ινστιτούτο Γεωπολιτικών Σπουδών 5 335
149 Kosovo and the Albanian Dimension in Southestern Europe Veremis Thanos 5 1515
150 Kossovo-A short History Malcolm Noel 5 1264
151 La  Grece en Guerre 1940 – 41 Papagow Alex. 13 196
152 La Bataglia di Lepanto Granzotto Gianni 22 568
153 La Grece Ancienne Seignobos Ch. 2 481
154 La Guerre des Balkans de 1912 – 1913 , Vol. 2, 3 Immanuel 12 676
155 La Guerre des Balkans de 1912 – 1913 , Vol. 4 Immanuel 12 677
156 La Guerre des Balkans de 1912 ,1 volume Immanuel 12 674
157 La Macedoine et L’Hellenisme Colocotronis V. 2 705
158 La Marina Militare Italiana I N 19 180
159 La Place et le Role de la Digression Dawn L’auvre de Thucidide Universite de Paris – Sorbone 23 91
160 La Question Macedonienne Nystazopoulou-Pelekidou  Marie 5 500
161 L’Annee 2005 Strategique Colin Armand 1 422
162 L’Association Cooperative D’ Ampelacia Mavrogiannis Dion. 15 305
163 Lazarine,Cant onzieme mille Bourget Paul 22 466
164 Le Cas Etrange du Docteur Jekyll Stevenson R. L. 22 458
165 Le Cri de la Chair Bailly Auguste 22 459
166 Le Grand Meaulines Fournier Alain 22 467
167 Le Pur Visage de la Grece Mauclair Camille 25 479
168 Le Role de la Turquie Mazis Ioannis 4 546
169 Les Vacances du Coeur Lambert Jean 22 462
170 Lettres a la Fiancee     Janvier 1820 – Juin 1821 Hugo Victor 22 570
171 Lettres de Femmes Prevost Marcel 22 471
172 Logistics Management – Engineeting Μπασαράς Αναστ. 19 441
173 Maastricht και Συνταγματική Νομιμότητα Ζηλεμένος Κώστας 8 1513
174 Madame Bovary,Τόμος 1 Flaubert Gustave 22 463
175 Madame Bovary,Τόμος 2 Flaubert Gustave 22 464
176 Management -logistics & Economics Energy Fumdamentals ΕΛΙΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1629
177 Marie – Stuart Zweg Stefan 28 586
178 Mediterranean Quarterly, Vol. 8, No 4 Journal of Global Issues 6 959
179 Mediterranean Quarterly, Vol.9, No 1 Journal of Global Issues 6 960
180 Mettian Webster’s Collegiate Dictionary Δεν αναγράφεται 30 912
181 Military Guide 2004 ΕΛΕΣΜΕ 16 527
182 Military Guide 2007 ΕΛΕΣΜΕ 16 528
183 Military Gyide 2009 ΕΛΕΣΜΕ 16 529
184 MISSILE POWER in the Middle East ECSS 19 1715
185 Missile Systems of the World RAYTHEON 19 119
186 Modem Greece Nationalism and Nationality Blinkhom – Veremis 2 241
187 Multiethnic State: The Case of South-East Europe Syudy Group Information 6 313
188 Napoleon Markham Felix 28 483
189 National Security Decision Making Sylabus,1 aug.1986 USA/NWC 20 69
190 National Security Decision Making,M II,Part II,Planning Foundations,Vol.1 USA/NWC 20 70
191 National Security Decision Making,M II,Part II,Planning Foundations,Vol.2 USA/NWC 20 71
192 National Security Decision Making,M II,Part III,Naval Force Planning USA/NWC 20 72
193 National Security Decision Making,M III,Defense Analysis USA/NWC 20 73
194 National Security Decision Making,M-IV,Policy Making,Vol.1 USA/NWC 20 74
195 National Security Decision Making,M-IV,Policy Making,Vol.2 USA/NWC 20 75
196 National Security Decision Making,Module 1,Part  I USA/NWC 20 68
197 Nationalism & Ethnic Conflict Threats to European Security Griffiths Stephen 9 56
198 NATO Handbook,An Alliance for the 1990’s NATO 8 419
199 Naval Command College 76 – 77, Vol. VII -2 USA/NWC 20 66
200 Naval Command College, 76-77, Sea Control Study , Vol. II -1 USA/NWC 20 89
201 Naval Tactical Thought Fioravanzo Giuseppe 20 696
202 Negotiations ΔΥ 9 1600
203 Neither Peace Nor Honor Gallucci Robert 9 555
204 No Picnic Thompson  Julian 22 164
205 On Line με τον Ελληνισμό  στις Ηπείρους 1988 – 1989 Art Press Εκδοτική ΕΠΕ 1 100
206 On Line με τον Ελληνισμό  στις Ηπείρους 1990 Art Press Εκδοτική ΕΠΕ 1 101
207 On Watch Zumwalt Elmo Jr. 28 414
208 Operation Sea Lion Fleming Peter 13 703
209 Oxford Greek – English Dictionary Stavropoulos D. N. 30 198
210 Palestinians and Israel Harkabi Y 7 457
211 Papers Relatihg to the Establishment of Greece 1826-32 No 1 (1878) Δεν αναγράφεται 32 1145
212 Parameters    Vol.XXXIL  No  1, Spring  2002 U.S. ARMY/War College Quarterly 17 258
213 Parameters    Vol.XXXL  No  4,Winter  2001-02 U.S. ARMY/War College Quarterly 17 257
214 Parameters Vol. XXXIL  No 2  ,Summer 2002 U.S. ARMY/War College Quarterly 17 259
215 Parameters Vol. XXXIL  No 4  ,Winter 2002-03 U.S. ARMY/War College Quarterly 17 260
216 Parameters Vol.XXXIIL, No 2. Summer 2003 U.S. ARMY/War College Quarterly 17 261
217 Parties and Politics in America Rossiter Clinton 9 489
218 Plutarque a Menti Pierrefeu Jean 25 569
219 Preventing and Combating Terrorism in Bosnia & Herzegovina Studi Group Information 5 606
220 Principes d’ Economie Politique Gide Charles 24 557
221 Problems of Modern Strategy The Institute for Strategic Studies 1 238
222 Program on Terrorism and Security Studies (PTSS) College of Inter.and Securities Studies 9 1018
223 Publicatios 1998 OOPEC 8 251
224 Quest for Victory,French Military Strategy 1792-1799 Ross Steven 1 690
225 Radio Communicatio Organisation,Partw 1,2 Naval Training Department 19 185
226 Raspoutine Le Moine Scelerat Queux William 28 474
227 Recherches Documentaires sur L’ Association D’ Ampelakia Mavrogiannis Dion. 10 351
228 Remembering Boutros-Boutros Ghali Mayer-Ostojic-Savio 28 1563
229 Reproductios (Museum of Cycladic Art) Goulandris Fountation 25 629
230 Resolutios Adopted by the UN on the Cyprus Problem  1964 – 96 Republic of Cyprus 3 502
231 Restoration of the Orthodox Church, Monuments in Albania The Orthodox Church of Albania 5 1651
232 Revenons en Grece Puaux Rene 25 480
233 Revolutionary Scripts Rhigas Velestinlis 11 43
234 Risk Evaluation Management and Sharing Collier – Eeckboudr 20 596
235 Romania- NATO , 1990 – 2002 Center for Strateg. Studies of Security 5 516
236 Romanian Military Reformatio and NATO Itegration Watts Larry 5 607
237 Russia and the C I S Jane’s Sentinel 6 109
238 Sales Negotiation Strategies Berrian-Cribbin-Hanan 9 1599
239 Security and Stability in the Black Sea Area National Defence Univer. CAROL 26 19
240 Security in the New World Order,An Indo-French Dialogue Benerjee Dipankar 26 689
241 Security in the Nuclear Age Kahan Jarome 1 698
242 Settembre Nero Trizzino Antonino 13 477
243 Ship Self-Defense   (30-11-04 έως 1-12-04) USA/NCC 18 297
244 Southeast Europe Factory Survey 1996 – 1997 Hellenic Resources Institute 30 1338
245 Soviet Naval Developments,Capability and Context Mc Gwire Michael 1 410
246 Soviet Power & Europe  1945-1970 Wolfe W. Thomas 9 694
247 Splendeurs et Miseres dew Courtisanes, Τόμος 1 Balzac H. 22 468
248 Splendeurs et Miseres dew Courtisanes, Τόμος 2 Balzac H. 22 469
249 Strategic Forces ,Issues for the Mid-Seventies Quanbeck & Blechman 1 682
250 Strategic Impact Roman National Def. University 1 325
251 Strategic Impact   No 2/43 Roman National Def. University 5 1107
252 Strategic Impact   No 4/45 Roman National Def. University 5 1108
253 Strategic Management Thompson Strikland 20 90
254 Strategii de Aparare si Securitate la Frontiera Rasariteana NATO,vol. 1 Universitatea Nationala CAROL 1 678
255 Strategii de Aparare si Securitate la Frontiera Rasariteana NATO,vol. 2 Universitatea Nationala CAROL 1 679
256 Strategy and Compromise Morison Samuel 1 681
257 Strategy for Tomorrow Beaufre Andre 1 58
258 Strategy in the Missile Age Brondie Bernard 1 685
259 Systems Analysis and Policy Planning, Applicatios in Defense Quade &N. I. Boucher 20 692
260 Technical Analysis Achelis Steven 19 1602
261 The American Challenge Schreiber Servan 26 701
262 The American Way of War Weigly Russell 9 658
263 The Analyst Vol. 1,No 3,  Central and Eastern European Review Zalai  Istvan 6 209
264 The Analyst Vol. 2  No  2  Central and Eastern Eurorean Review Zalai  Istvan 6 210
265 The Asymmetric Threats (Isr-Hel International Seminar,May 2004 Institute for Military History 18 539
266 The Balkans,Nov.2000 – Apr.2001 Jane’s Sentinel 5 110
267 The Communitization of Private International Law Δεν αναγράφεται 24 1246
268 The Compleat Strategyst Williams J. D. 1 686
269 The Conduct of War 1789 – 1961 Fuller J.F.C. 15 278
270 The Danube European Security and Cooperation in 21 Century Euro- Atlantic Integration 9 594
271 The Development of Naval Thought Rosinskil Herbert 20 2
272 The Economics of Defense in the Nuclear Age Hitch   &  N. Mc Kean 26 22
273 The Future of NPT (Nuclear Weapons) Pante Savita 19 584
274 The General Forester C. S. 28 484
275 The Geontrepreneurs Empire Kopsacheilis Vassilis 1 1422
276 The Great Détente Disaster Friedland-Seabury- Wildavsky 26 46
277 The Greek – Turkish Arms Race and the Cyprus Issue Andreou-Zombrakakis 3 508
278 The Greek and Macedonian Art of War Adcock F. E. 20 488
279 The Greek Epic 1940 – 41 Terzakis Angelos 13 55
280 The Impact of Macedonian Ques.on Civil Conflict in Greece 43-49 Kofos Evangelos 5 501
281 The Influence of Sea Power Upon History 1660 – 1783 Mahan A. T. 1 25
282 The Interpretation of History Nordau Max 15 513
283 The Jewish Communities of Southeastern Europe Hassiotis I 7 1618
284 The last 100 Days Toland John 13 485
285 The Legal Articulation of Central Bank Independence Papaschinopoulou Mary 24 1657
286 The Mathematics of Games of Strategy Dresher Melvin 1 576
287 The Meaning of History Harrison Frederic 15 572
288 The Mediterranean in Politics Monroe Elizabeth 9 687
289 The National Security Strategy of Romania The President of Romania 5 609
290 The NATO Handbook,the 50th Anniversary Edition NATO- Brussels 8 418
291 The Nightmare Years 1930 – 1940 Shirer William 12 597
292 The Nixon Doctrine Laird Melvin 9 571
293 The North Atl. Treaty Organ., Facts and Figures NATO- Brussels 8 515
294 The Politics of the Prussian Army 1640-1945 Craig Gordon 9 688
295 The Revolutionary Years (American Revolution) Adler Mortimer 11 220
296 The Road Ahead Indo-us Strategic Dialogue Singh Jasjit 1 683
297 The Romanian Army in the Whirl of War  1941-1945 National Association of War Veterans 13 340
298 The Russian-Greek Military Relationship from Antiquity-Nowadays ΓΕΕΘΑ/ΕΕΣΙ (HCMS) 9 288
299 The S0E European Yearbook ΕΛΙΑΜΕΠ 9 256
300 The Security of the Fed.Republic of Germany MOD Germany 6 207
301 The Southest European Year Book 1991 Hellenic Foundation 9 1001
302 The story of Napoleon Peach Du Garde 28 482
303 The Struggle for the Falkland Islands Goebel Julius 14 661
304 The Swordbearers Barnett Correlli 22 131
305 The Terror Dossier and Greece International Affairs Agency 9 1011
306 The Third World War,August 1985 Hackett John 9 355
307 The Truman- Mcarthur Controversy and the Korean War Spanier John 28 702
308 The Turkish Crime of our Century Δεν αναγράφεται 4 1030
309 The U S and the Origins of the Cold War 1941-1947 Gaddis John 13 617
310 The Voroshilov Lectures  Vol. 1 Soviet Military Strategy 1 216
311 The Voroshilov Lectures  Vol. 2 Soviet Military Strategy 1 217
312 Thee Greek Struggle in Macedonia 1897 – 1913 Dakin Douglas 11 1620
313 Thinking About National Security Brown Harold 9 699
314 Toward a New Order of Sea Power Sprout Harold and Margaret 12 409
315 Towards a Grand Strategy for Global Freedom Smith Geoffrey 1 618
316 Treaty Series Convention No 9 (1898) Δεν αναγράφεται 32 1143
317 Turkey’s Accession to European Union Ινστ. Δημοκρατίας Κων. Καραμανλή 4 308
318 Turkey’s Accession to European Union Arvanitopoulos Const/an.-Ίδρυμα Καρ/λής 4 1483
319 Turning Points in World History Barraclough Geoffrey 15 578
320 UAV/DRONES,History,Operations and Future ECSS 19 1714
321 Understanding Soviet Naval Developments U S Naval Institute 17 168
322 VIII Μεραρχία ΓΕΣ 17 622
323 Visegrad Insight     1/2012 Πρεσβεία Τσεχίας 6 1109
324 War on the Waters (Isr- Hel) International Seminar July 2002 Institute for Military History 18 540
325 War Politics and Power Clausewitz Karl Von 9 490
326 Watch Officer Guide U S Naval Institute 17 408
327 Weapons of Mass Migration, Forced Displacement, coercion and Foreign Policy Greenhill Kel. 9 1490
328 What is European Security After the Cold War? Institute Philip Morris 9 700
329 World War II, Across the Rhine Davis Franklin 30 1552
330 World War II, Blitzkrieg Wernick Robert 30 1537
331 World War II, China-Burma-India Moser Don 30 1543
332 World War II, Island Fighting Steineberg Rafael 30 1544
333 World War II, Partisans and Guerrillas Bailey Ronald 30 1546
334 World War II, Prelude to War Elson Robert 30 1536
335 World War II, Prinoners of War Bailey Ronald 30 1555
336 World War II, Red Army Resurgent Show John 30 1551
337 World War II, Return to the Philippines Steineberg Rafael 30 1548
338 World War II, Russia Besieged Bethell Nicholas 30 1541
339 World War II, The  Second Front Liberation Botting Douglas 30 1547
340 World War II, The Battle of Britain Mosley Leonard 30 1538
341 World War II, The Battle of the Atlantic Pitt Bazzie 30 1540
342 World War II, The Italian Campaign Wallace Robert 30 1545
343 World War II, The Resistance Miller Russell 30 1549
344 World War II, The Rising Sun Zich Arthur 30 1539
345 World War II, The Road to Tokyo Wheeler Keith 30 1550
346 World War II, The Soviet Juggernaut Ziemke Earl 30 1554
347 World War II, The War in the Desert Collier Richard 30 1542
348 World War II, War in the Outposts Rigge Simon 30 1553
349 Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Penguin-Jellenews 30 199
350 Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Κασκαρέλης Γεώργ. 30 200
351 Άγονη Γραμμή Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 27 1452
352 Αγώνες και Νεκροί του Ελλην. Στρατού 1940-1945 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 120
353 Αεροπορική Επιθεώρηση  Τεύχη   Νο 99-100 ΓΕΑ 17 383
354 Αεροπορική Επιθεώρηση  Τεύχος Νο 101 ΓΕΑ 17 384
355 Αεροπορική Επιθεώρηση  Τεύχος Νο 86 ΓΕΑ 17 381
356 Αεροπορική Επιθεώρηση  Τεύχος Νο 90 ΓΕΑ 17 382
357 Αεροπορική Επιθεώρηση Τεύχος 105 ΓΕΑ 17 1170
358 Αθήνα-Σκόπια Πίσω από τις Κλειστές Πόρτες    Α’ Τόμος Τάρκας Αλέξανδρος 5 1321
359 Αι Διχόνοιαι των Αξιών μας και η Διάλυσις του Στρατού μας εν Μ.Ασία Φεσσόπουλος Γεώργ. 15 1029
360 Αι Κυριώτεραι Στρατηγικαί Φάσεις του Πολέμου 1940-41 Καθενιώτης Δημήτρ. 13 602
361 Αι Ναυτικαί Επιχειρήσεις Υπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνος 1821-1829 Αλεξανδρής Κ. 29 925
362 Αιγαίο και Διεθνής Σύμβ.για το δίκαιο της Θαλασσας (1982) Ημερίδα Δεν αναγράφεται 24 1251
363 Αιγαίο Πέλαγος-Εξελίξεις-Προοπτικές                               Ημερίδα ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1642
364 Αιγαίο-Πολιτισμός-Άμυνα-Ανάπτυξη ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1091
365 Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας Marshall Tim 9 1656
366 Αιώνες Ακμής – Σύντομη Ιστορία της Ελλ. Εμπορ. Ναυτιλίας Λώς Ματθαίος 29 65
367 Αιώνες Ακμής, Κείμενο Διαλέξεως Λώς Ματθαίος 29 579
368 Ακμή και Παρακμή του Βυζαντίου Κορδάτος Γιάννης 10 512
369 Ακριβή μου Γυναίκα.Γή μου Ακριβή Γυφτογιάννη Ευαγ. – Μαρία 21 1103
370 Αλβανία ,Τελευταίες Εξελίξεις κ Προοπτικές ΕΛΕΣΜΕ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16 1095
371 Αλβανία Ελληνική Πανάρχαια Γη Μαργαρίτης Θανάης 5 542
372 Αλέξ. Παπάγος και ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940-41 Κοραντής Α. Ι. 13 212
373 Άλιμος – Άλμπουμ Δήμος Αλίμου 27 280
374 Άμητος Μέρος 1 Αριστοτ.Παν/μιο Θεσ/νίκης 25 121
375 Άμητος Μέρος 2 Αριστοτ.Παν/μιο Θεσ/νίκης 25 122
376 Αμμόχωστος Καθημερινή 27 1227
377 Άμυνα Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Μαγουλάς Αντώνιος 8 1509
378 Άμυνα και η Κοινή Γνώμη στην Κύπρο Αριστοτέλους Αρίστος 3 430
379 Αμυντικά Προγράμματα              (1ο Διεθν.Συνέδριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1303
380 Αμυντικά Προγράμματα              (1ο Διεθν.Συνέδριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1086
381 Αμυντική Βιομηχανία -Τεχνολογία-Logistics ΕΛΙΣΜΕ-ΣΑΣΙ/ ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1357
382 Αμυντική Βιομηχανία-Τεχνολογία-Logistics   (Ημερίδα) ΕΛΙΣΜΕ-ΣΑΣΙ/ ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1369
383 Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση ΥΕΘΑ/Επιτ. Υπουργού 1 1012
384 Αμυντικό &Δημογραφικό Πρόβλημα της Ελλάδος,Κόσσοβο-Σκόπια ) ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1183
385 Αμυντικό και Δημογραφικό ,Προβλήματα της Ελλάδος  (Ημερίδα) ΕΛΕΣΜΕ – ΕΑΑΣ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 296
386 Αμυντικό Πρόβλημα της Ελλάδος τη Προσεχή 10ετία ΕΛΕΣΜΕ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16 1099
387 Αναδρομή στην Ιστορία της Μακεδονίας  Τόμος Α’ Αγγελίδης Αλέκος 2 495
388 Αναδρομή στην Ιστορία της Μακεδονίας  Τόμος Β’ Αγγελίδης Αλέκος 2 496
389 Αναζητήσεις Εντός Τόπου και Χρόνου Δουδούμης Γεώρ. 25 1339
390 Αναζητώντας την Αλήθεια Τζουβαλάς Γεώργ. 13 107
391 Αναζητώντας την Ανθρώπινη Ταυτότητα Τομόπουλος Κων. 24 924
392 Αναζητώντας τις Ρίζες της Μακεδονικής μας Καταγωγής          Τόμ. Α’ Μέλλιος Χρήστος 27 1423
393 Αναζητώντας τις Ρίζες της Μακεδονικής μας Καταγωγής          Τόμ. Β’ Μέλλιος Χρήστος 27 1424
394 Αναθεώρηση Νόμου 2439/96 “Ιεραρχία -Εξέλιξη Μον, Αξκών Ε, Δ,” Δεν αναγράφεται 24 11
395 Ανακοίνωση της Επιτρ.ΥΕΘΑ των Κρατών- Μελών Συμφ. Βαρσοβίας Σύμφωνο Βαρσοβίας 8 321
396 Αναλύσεις  του ΥΠΕΞ σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής ΥΠΕΞ 2 1525
397 Ανάλυση νέου Δόγματος στο ΝΑΤΟ ΕΛΕΣΜΕ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16 1021
398 Ανάλυση των Διεθνών Διενέξεων Βαρβαρούσης Πάρις 9 1605
399 Αναμνήσεις από τη Διαδρομή ενός Στρατηγού Ζούκας Ιωάν. 28 35
400 Αναμνήσεις και Μαρτυρίες Σπανίδης Α. 28 573
401 Ανάπτυξη Παραμεθορίων Περιοχών (Θράκη)-Συμβολή  των ΕΔ ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1089
402 Ανατολική Μεσόγειος Παρόν και Μελλον ΕΛΙΣΜΕ 16 1363
403 Ανατολική Μεσόγειος Παρόν και Μελλον ΕΛΙΣΜΕ 16 1557
404 Ανατολικό Ζήτημα Δοντά Δόμνα 9 941
405 Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως Γιακουμάκης Δημ. 21 161
406 Αντιαεροπορική Άμυνα           (4ο Σεμινάριο ) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1164
407 Αντιαεροπορική Άμυνα           (4ο Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 293
408 Αντιβληματική-Αντιαεροπορική Προστασία   (Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 303
409 Αντιμετώπιση του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού Ζητήματος στην Ελλάδα ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1505
410 Αντιμετώπιση Τουρκικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων των στο Αιγαίο ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1682
411 Αντιμετώπιση Τουρκικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων των στο Αιγαίο ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1686
412 ΑΟΖ και Χωρικά Ύδατα της Ελλάδας, Τα μικρά μας νησιά με την μεγάλη σημασία ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1681
413 ΑΟΖ και Χωρικά Ύδατα της Ελλάδας, Τα μικρά μας νησιά με την μεγάλη σημασία ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1685
414 Απ’ τα Πελάγη …στους Αιθέρες Παλούμπης Ιωάν. 12 286
415 Άπαντα Κολοκοτρώνη Τόμος 1 Ιστορικές Εκδόσεις 1821 11 138
416 Άπαντα Κολοκοτρώνη Τόμος 2 Ιστορικές Εκδόσεις 1821 11 139
417 Άπαντα Κολοκοτρώνη Τόμος 3 Ιστορικές Εκδόσεις 1821 11 140
418 Άπαντα Μακρυγιάννη Τόμος 1 Ιστορικές Εκδόσεις 1821 11 135
419 Άπαντα Μακρυγιάννη Τόμος 2 Ιστορικές Εκδόσεις 1821 11 136
420 Άπαντα Μακρυγιάννη Τόμος 3 Ιστορικές Εκδόσεις 1821 11 137
421 Από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη Κατσάνης Χρήσ. 5 31
422 Από τη Λωζάνη (1923) στο Παρίσι (1947) ΕΛΙΑΜΕΠ 18 249
423 Από τη Σχολή της Αγγελωνύμου Γενεάς στις μεγάλες Σχολές των Ιωαννίνων Οικονομίδου Βαϊα 27 1680
424 Από την Εθνική Αντίσταση στον Κόκκινο Δεκέμβρη…… Χαμόδρακας Φάνης 13 1409
425 Από την Κορυφή του Λόφου Γρηγορόπουλος Θεόδ. 15 631
426 Από την Κρίση στην Ύφεση Ριζάς Σωτήρ. 9 583
427 Αποκαλύπτοντας το Τούρκ.Λαβύρινθο,Ισλάμ &Πολιτική στη Τουρκία Μηνάγιας Χρήστος 4 342
428 Αποκάλυψις της Εθνοπροδοσίας του ΚΚΕ και των Συν/πόρων του Σύλλογος Επαναπατρισθέντων 13 76
429 Απομνημονεύμα του Τούρκου Στρατηγού Bedrettin Demirel Εφημερίδα Τζουμχουριέτ 3 124
430 Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας Ξάνθος Εμμανουήλ 11 1613
431 Απομνημονεύματα,Ιστορικές Σελίδες τας οποίας Έζησα Δούσμανης Βίκτωρ 28 918
432 Απόρρητος Φάκελλος Τουρκία,Η Εθνική Στρατηγική της Τουρκίας Μηνάγιας Χρήστος 4 343
433 Απόψεις επί της Ανάπτυξηςτων παραμεθορίων Περιοχων  Ειδικά της Θράκης….. ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1504
434 Αρμάνοι- Βλάχοι-Προσωπογραφίες Δήμος Θεσ/νίκης 27 625
435 Αρχαία Μακεδονία (Έκτο Διεθνές Συμπόσιο) Τόμος 1 Ι Μ Χ Α 27 1622
436 Αρχαία Μακεδονία (Έκτο Διεθνές Συμπόσιο) Τόμος 2 Ι Μ Χ Α 27 1623
437 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 1941-44 Τόμος 1 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 904
438 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 1941-44 Τόμος 2 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 905
439 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 1941-44 Τόμος 3 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 906
440 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 1941-44 Τόμος 4 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 907
441 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 1941-44 Τόμος 5 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 908
442 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 1941-44 Τόμος 6 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 909
443 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 1941-44 Τόμος 7 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 910
444 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 1941-44 Τόμος 8 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 911
445 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.    1 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 713
446 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.    2 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 714
447 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.    3 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 715
448 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.    4 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 716
449 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.    5 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 717
450 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.    6 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 718
451 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.    7 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 719
452 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.    8 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 786
453 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.    9 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 787
454 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.  10 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 788
455 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.  11 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 789
456 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.  12 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 790
457 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.  13 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 791
458 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-49  Τόμ.  16 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 792
459 Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη, Τόμος Α’, Μέρος 1, Ακαδημία Αθηνών 11 4
460 Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη, Τόμος Α’, Μέρος 2 Ακαδημία Αθηνών 11 5
461 Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη, Τόμος Β’ Ακαδημία Αθηνών 11 6
462 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας Τόμος  ΙΙ ΓΕΣ/Δνση Εκπαιδεύσεως 17 80
463 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας Τόμος Ι ΓΕΣ/Δνση Εκπαιδεύσεως 17 79
464 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας Τόμος ΙΙΙ ΓΕΣ/Δνση Εκπαιδεύσεως 17 81
465 Αρχές Υδροακουστικής & Συστημάτων Sonar Μαλαχίας – Σάγος 19 372
466 Ασυλο,Διεθνές Δίκαιο και Εθνικά Δίκαια Δεν αναγράφεται 24 1236
467 Ασύμμετρες Απειλές ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1177
468 Ασύμμετρες Απειλές ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1046
469 Ασύμμετρες Απειλές   Ημερίδα ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1633
470 Ασυρματιστής σε Μυστική Αποστολή Μαλτέζος Χρήστος 13 1438
471 Ασφάλεια Ναυσιπλοίας Μητρόπουλος Ευθύμιος 29 426
472 Ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων και ο Ρόλος των Ε.Δ. ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1176
473 Ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων και ο Ρόλος των Ε.Δ. ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1045
474 Αυτόνομη Βόρειος Ήπειρος Δρούβης Ζήσης 2 1348
475 Β’ Π Π Αγώνες εις την Ανατολ.Μακεδονίαν και την Δυτ.Θράκην 1941 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 899
476 Β’ Π Π Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-1941 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 900
477 Β’ Π Π Επίτομη Ιστορία Ελλ/Ιταλ. και Ελλ/Γερμ. Πολέμου 1940-41 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 13 901
478 Β’ Π Π Εφοδιασμοί του Στρατού ………. στο Πόλεμο 1940-41 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 898
479 Β’ Π Π Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή 1941-45 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 903
480 Β’ Π Π Το Τέλος μιάς Εποποιίας Απρίλιος 1941 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 902
481 Β’ Π Π: Αίτια και Αφορμαί Ελληνοιταλικού Πολέμου 1940-41 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 896
482 Β’ Π Π: Η Ελληνική Αντεπίθεσις     14  Νοε. 1940-6 Ιαν. 1941 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 13 895
483 Β’ Π Π: Η Μάχη της Κρήτης ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 13 892
484 Β’ Π Π: Η Υγειον.Υπηρεσία του Στρατού κατά τον Πόλεμο 1940-41 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 13 897
485 Β’ Π Π: Ο Ελληνοιταλικός Πόλεμος 1940 – 1941 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 894
486 Β’ Παγκ.Πόλεμος,οι Πολεμιστές του Ναυτ. Θυμούνται,Τόμος Α’ Δημητρακόπουλος Αναστ. 13 518
487 Β’ Παγκ.Πόλεμος,οι Πολεμιστές του Ναυτ. Θυμούνται,Τόμος Β’ Δημητρακόπουλος Αναστ. 13 519
488 Β’ Παγκ.Πόλεμος,οι Πολεμιστές του Ναυτ. Θυμούνται,Τόμος Γ’ Δημητρακόπουλος Αναστ. 13 520
489 Β’ Παγκ.Πόλεμος,οι Πολεμιστές του Ναυτ. Θυμούνται,Τόμος Δ’ Δημητρακόπουλος Αναστ. 13 521
490 Β’ Παγκ.Πόλεμος,οι Πολεμιστές του Ναυτ. Θυμούνται,Τόμος Ε’ Δημητρακόπουλος Αναστ. 13 522
491 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος  Τόμος   3                                                                                                Τώρτσιλ Ουίνστον                                          13           6–7              1 Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 1223
492 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος  Τόμος   4                                                                                                 Τώρτσιλ Ουίνστον                                          13           6–7              1 Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 1224
493 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος  Τόμος   5                                                                                                Τώρτσιλ Ουίνστον                                          13           6–7              1 Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 1225
494 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος  Τόμος   6                                                                                                Τώρτσιλ Ουίνστον                                          13  6–7                       1 Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 1226
495 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος  Τόμος  1                                                                                                  Τσώρτσιλ Ουίνστον                                          13           6–7              1 Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 1221
496 Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος  Τόμος  2                                                                                                 Τώρτσιλ Ουίνστον                                          13           6–7              1 Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 1222
497 Βαλκ.Πόλ. Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων 12-13 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 867
498 Βαλκ.Πόλ. Ο Ελλ. Στρατός κατά τους Βαλκ.Πολέμους 12-13     Τομ.Β’ ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 865
499 Βαλκ.Πόλ. Ο Ελλ. Στρατός κατά τους Βαλκ.Πολέμους 12-13     Τομ.Γ’ ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 866
500 Βαλκ.Πόλ. Ο Ελλ. Στρατός κατά τους Βαλκ.Πολέμους 12-13    Τομ. Α’ ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 864
501 Βαλκάνια  2006 Δουδούμης Γεώργ. 5 363
502 Βαλκάνια Εύθραυστες Ισορροπίες ΕΛΙΣΜΕ 16 1558
503 Βαλκάνια Εύθραυστες Ισορροπίες ΕΛΙΣΜΕ 16 1559
504 Βαλκάνια η Πυριτιδαποθήκη Ξαναπήρε Φωτιά Παπαδογεωργόπουλος  Χρήστ. 5 267
505 Βαλκανικά Δουδούμης Γεώργ. 5 360
506 Βαλκανικές Εξελίξεις Τόμος I Δουδούμης Γεώργ. 5 365
507 Βαλκανικές Εξελίξεις Τόμος II Δουδούμης Γεώργ. 5 366
508 Βαλκανικές Εξελίξεις Τόμος V Δουδούμης Γεώργ. 5 369
509 Βαλκανικές Εξελίξεις Τόμος ΙV Δουδούμης Γεώργ. 5 368
510 Βαλκανικές Εξελίξεις Τόμος ΙΙΙ Δουδούμης Γεώργ. 5 367
511 Βαλκανική Βιβλιογραφία   Τόμος  VI –  Παράρτημα ΙΜΧΑ 5 1721
512 Βαλκανική Βιβλιογραφία   Τόμος  VI – 1977 ΊΜΧΑ 5 1722
513 Βαλκανική Βιβλιογραφία   Τόμος  ΙΙΙ – 1974 ΙΜΧΑ 5 1719
514 Βαλκανική Βιβλιογραφία   Τόμος ΙΙΙ-Παράρτημα ΙΜΧΑ 5 1720
515 Βαλκανική Βιβλιογραφία   Τόμος ΙΙ-Παράρτημα ΙΜΧΑ 5 1718
516 Βαλκανικό Παρατηρητήριο ΙΣΤΑΜΕ-Παπανδρέου Ανδρέας 5 374
517 Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13 Γκιών-Θηβαίος 12 637
518 Βαλκανικοί Πόλεμοι ο Ναυτικός Αγώνας  1912-13 Παλούμπης Ιωάν. 12 153
519 Βαρβαρόσσα Clark Alan 13 659
520 Βασικές Στατιστικές Ευρωπαικής Ένωσης Ευρωπαική Ένωση 8 202
521 Βασίλειος Χάλης:Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη Αρβανίτη – Βλαβιανού Αγνή 28 667
522 Βασιλείς των Ωκεανών  1975 – 1980 Φουστάνος Γεώργ. 29 116
523 Βασίλισσα Όλγα,Ένα Αντιτορπιλλικό στη Δίνη του Πολέμου Μεταλληνός Κων. 13 517
524 Βελτιστοποίηση Δομή Δκσεως -Οργανικού Σχ.ηματος ΓΕΕΘΑ-ΓΕ ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1212
525 Βελτιστοποίηση Δομή Δκσεως -Οργανικού Σχ.ηματος ΓΕΕΘΑ-ΓΕ ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1497
526 Βιβλιογραφία της Επαναστάσεως του 21 Θωμόπουλος Σώζων 11 986
527 Βιβλιογραφία της Επαναστάσεως του 21 Θωμόπουλος Σώζων 11 987
528 Βιοπολιτική Στρατηγική των Επιχειρήσεων για το Βιο-περιβάλλον Τομ. Ι Ι Βλαβιανού-Αρβανίτη Αγνή 24 1473
529 Βιοπολιτική το Βιοπεριβάλλον Αρβανίτη – Βλαβιανού Αγνή 19 442
530 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ενίσχυση του Ρόλου των Νέων …. 24 1467
531 Βορειοηπειρωτικό Δοκιανός Σπύρος 9 942
532 Βούλγαροι και Ιταλοί Εγκληματίαι Πολέμου εν Μακεδονία Παπακυριακόπουλος Ιωάν. 15 1365
533 Βύρων Θεοδωρόπουλος, Ο Διπλωμάτης και Δάσκαλος ΥΠΕΞ -Επιστ. Κέντρο Ανάλυσης-Σχεδιασ. 28 279
534 Γ. Αβέρωφ, 100 Χρόνια ΓΕΝ 29 1492
535 ΓEOΠΟJΗΤΗCΚΑ CTBAPHOCT CPBA Ινστιτούτο Γεωπολιτικών Σπουδών 26 336
536 Γενεαλ. Χαρακ/κά των Αμερ. Πρόελευσης Αντιτορπιλ. Του Ελλ.Π. Ν. Χαρατσής Στυλιανός 19 181
537 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 844
538 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 854
539 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 845
540 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 846
541 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 847
542 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 848
543 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 849
544 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 842
545 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 850
546 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 852
547 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 856
548 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 857
549 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 858
550 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 843
551 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 851
552 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 853
553 Γενική Στρ. Επιθεώρηση ΓΕΣ 17 855
554 Γενική Στρ. Επιθεώρησις (Πίνακας Περιεχομένων 1/1/25 – 31-12-30) Γεν Στρ. Επιθεώρηση 17 15
555 Γερμανία & Βαλκάνια 1933-1941,η άνοδος του Χίτλερ στην Εξουσία και …. Τσομπάνης -Νότιος Απόστ. 12 1673
556 Γέφυρες Συνεργασίας, Σχέδιο Marshall & Ελλάδα Κωστόπουλος  Αλέξ. 15 242
557 Γεωπολιτικά ΕΛΙΣΜΕ 16 979
558 Γεωπολιτική Ανάλυση Εμπ/κού Θαλασσίου Διαύλου Δαρδαν.-Αιγαίου Μάζης Ιωάν. 1 332
559 Γεωπολιτική Σκακιέρα Καρατουλιώτης Νικ. 26 772
560 Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή Μάζης Ιωάν. 26 150
561 Γεώργιος Ιβάνωφ Σαίνοβιτς,Ήρωας της Ελλην. Κατοχικής Αντίστασης Μαυρογιάννης Ξενοφών 28 1485
562 Γεωστρατηγική Τεύχος     8/ 2005 Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων 26 345
563 Γεωστρατηγική Τεύχος  10/  2007 Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων 26 346
564 Γεωστρατηγική Τεύχος 11/  2007 Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων 26 347
565 Γεωστρατηγική Τεύχος 12/  2007 Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων 26 348
566 Γεωστρατηγική Τεύχος 13/ 2007 Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων 26 349
567 Για μια νέα Ισορροπία Δυνάμεων μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας Κυριαζής Νικος 4 1523
568 Για τον Ελ.Βορρά (Μακ/νία 1941-44),Αντίσταση-Τραγωδία,Τόμος 1, Εταιρεία Μελέτης Ελλ. Ιστορίας 2 510
569 Γιατί ο Εμφύλιος; 1941 – 1949 Ματιές από προβληματισθέντες Τζουβαλάς Γεώρ. 13 1421
570 Γιατί φθάσαμε στη Μάχη της Φλωρίνης Χατζής Ιωάν. 13 324
571 Γνωριμία με μιά Τριήρη Ναυτικο Μουσείο Ελλάδος 19 395
572 Δεκεμβριανά 44,η Ώρα της Αλήθειας Λαβύρινθος 13 84
573 Δεκέμβριος 1944,η Αθήνα στις Φλόγες Γιαννόπουλος Νίκος 13 1407
574 Δεσμοί Ελλήνων και Ρώσων στα Νησιά του Ιονίου Κονταρίδης -Πα’τριανταφύλλου 25 1191
575 Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος Μπίμπης Γεώρ. 13 314
576 Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος , Τόμος 4ος Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 327
577 Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος,  Τόμος Α Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 1588
578 Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος,  Τόμος Β Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 1589
579 Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος,  Τόμος Γ Τσώρτσιλ Ουίνστον 13 1590
580 Δημήτριος Α. Κραχτίδης,ο¨Άνθρωπος,ο Στρατιώτης,ο Παιδαγωγός Βασιλείου Ευάγ. 28 386
581 Δημογραφία και Άμυνα Ακαδημία Αθηνών 23 205
582 Δημογραφικό Ζήτημα, η Πρώτη Εθνική Προτεραιότητα          Ημερίδα ΕΛΙΣΜΕ/ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1416
583 Δημογραφικό Ζήτημα, η Πρώτη Εθνική Προτεραιότητα          Ημερίδα ΕΛΙΣΜΕ/ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1675
584 Δημογραφικό Ζήτημα,η 1η Εθνική Προτεραιότητα ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1440
585 Δημογραφικό Πρόβλ.-Μετανάστευση….(Ημερίδα ) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1169
586 Δημογραφικό-Μεταναστευτικό-Ισλάμ σε Ευρώπη και Ελλάδα Ημερίδα ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1676
587 Δημοκρατία και Ολοκληρωτισμός,το Χρονικό του Συμ/πολέμου Εθνικό Ίδρυμα Αμύνης 13 623
588 Διάθεση Δυνάμεων σε Πολυεθνικές Επχσεις ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1175
589 Διάθεση Δυνάμεων σε Πολυεθνικές Επχσεις ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1043
590 Διακόσια Χρόνια Βαλκανικής Ιστορίας (1821-2020) Δουδούμης Γεώργιος 5 1566
591 Διάστημα και Ευρωπαική Ασφάλεια Παρίσης Ιωάν. 26 235
592 Διαφαινόμενες Προοπτικές μετά Επέμβαση ΝΑΤΟ στο Κόσοβο ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1174
593 Διαφαινόμενες Προοπτικές μετά Επέμβαση ΝΑΤΟ στο Κόσοβο ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1040
594 Διαχείριση του Θαλασσίου Επχ/κού Περιβάλλοντος ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1296
595 Διαχείριση του Θαλασσίου Επχ/κού Περιβάλλοντος ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1075
596 Διεθνείς Εξελίξεις Εθνικού Ενδιαφέροντος     (Σεμινάριο ) ΕΛΙΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1213
597 Διεθνείς Εξελίξεις-Εθνικοί Προβληματισμοί      Σεμινάριο  CD ΕΛΙΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1362
598 Διεθνείς Πολιτικές και Στρ. Συνθήκες-Συμφωνίες-Συμβάσεις ΓΕΣ/ΔΕΚΠ – Νικολάου Χαράλ. 17 1463
599 Διεθνείς Σχέσεις και Θεσμοί Καλογερόπουλος Σπύρος 9 354
600 Διεθνές Βήμα Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων 9 599
601 Διεθνής Τρομοκρατία και Στρατηγική Επικοινωνία Μπαλωμένος Κων/νος 9 1428
602 Διημερίδα Ευρωπαική Ολοκλήρωση Ανωτάτη Σχολή Πολέμου 18 294
603 Δίκαιο του Πολέμου Καρεκλάς-Κρίσπης 23 1562
604 Δίκαιον περί Προστασίας Εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών Βασιλείου – Τσιμπούκης 24 1368
605 Δίκη των Εξ – Επίσημα Πρακτικά Εκδόσεις Αθήναι 18 223
606 Διοικητική (Management) ΓΕΣ/ Δνση Μελετών 20 443
607 Διπλωματική Αλληλογραφία Μ.Αλεξάνδρου – Δαρείου Χατζής Ιωάν. 10 92
608 Δόγμα Διαμόρφωσης Ηγετών του Στρατού Ξηράς ΓΕΣ/Δνση Δόγματος 17 246
609 Δόξα και Δάφνες Λάχανος Νικ. 17 165
610 Δορυφορικές Επικοινωνίες (Σεμινάριο CD) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1120
611 Δορυφορικές Εφαρμογές,Πρόσφατες Εξελίξεις και νέες Ανάγκες ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1496
612 Δουνκέρκη 1940 Μπω Ζαν 13 917
613 Δραστηριοποίηση και ΔυνατότητεςΤουρκικών Ε.Δ. ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1056
614 Δύο Πυροβόλα & 17 Άνδρες (Η Καταστολή του Κινήματος του 1935) Καλύκας Γεώργιος 12 1527
615 Δυστυχισμένη Βόρ. Ήπειρος Puaux Rene 5 543
616 Δυστυχώς Επτωχεύσαμεν,Οι Στάσεις Πληρωμών 1827,1893,1932 Σοιλεντάκης Νικόλ. 9 548
617 Δωδεκάνησα,Συνθήκες-Νόμοι-Στατιστικές-Χάρτες,1947-1997 Βουλή των Ελλήνων 27 1533
618 Δωδεκάνησος,η Μακρά Πορεία προς την Ενσωμάτωση ΥΠΕΞ – Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 503
619 ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΟΠΛΑ Στίνας Α. 13 86
620 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.    1 Πάπυρος 30 720
621 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.    2 Πάπυρος 30 721
622 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.    3 Πάπυρος 30 722
623 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.    4 Πάπυρος 30 723
624 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.    5 Πάπυρος 30 724
625 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.    6 Πάπυρος 30 725
626 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.    7 Πάπυρος 30 726
627 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.    8 Πάπυρος 30 727
628 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.    9 Πάπυρος 30 728
629 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  10 Πάπυρος 30 729
630 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  11 Πάπυρος 30 730
631 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  12 Πάπυρος 30 731
632 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  13 Πάπυρος 30 732
633 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  14 Πάπυρος 30 733
634 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  15 Πάπυρος 30 734
635 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  16 Πάπυρος 30 735
636 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  17 Πάπυρος 30 736
637 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  18 Πάπυρος 30 737
638 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  19 Πάπυρος 30 738
639 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  20 Πάπυρος 30 739
640 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  21 Πάπυρος 30 740
641 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  22 Πάπυρος 30 741
642 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  23 Πάπυρος 30 742
643 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  24 Πάπυρος 30 743
644 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  25 Πάπυρος 30 744
645 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  26 Πάπυρος 30 745
646 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  27 Πάπυρος 30 746
647 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  28 Πάπυρος 30 747
648 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  29 Πάπυρος 30 748
649 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  30 Πάπυρος 30 749
650 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  31 Πάπυρος 30 750
651 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  32 Πάπυρος 30 751
652 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  33 Πάπυρος 30 752
653 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  34 Πάπυρος 30 753
654 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  35 Πάπυρος 30 754
655 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  36 Πάπυρος 30 755
656 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  37 Πάπυρος 30 756
657 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  38 Πάπυρος 30 757
658 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  39 Πάπυρος 30 758
659 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  40 Πάπυρος 30 759
660 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  41 Πάπυρος 30 760
661 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  42 Πάπυρος 30 761
662 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  43 Πάπυρος 30 762
663 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  44 Πάπυρος 30 763
664 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  45 Πάπυρος 30 764
665 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  46 Πάπυρος 30 765
666 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ.  47 Πάπυρος 30 766
667 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ. 48 Πάπυρος 30 767
668 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ. 49 Πάπυρος 30 768
669 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ. 50 Πάπυρος 30 769
670 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ. 51 Πάπυρος 30 770
671 Εγκυκλοπ.Πάπυρος Larousse Britannica, Τομ. 52 Πάπυρος 30 771
672 Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας ,1ος Τόμος, Προσωπικότητα Διαμαντόπουλος Άρης 30 535
673 Εγχειρίδιο Διεθν. Κανον/μού Αποφυγής Συγκρούσεων εν Θαλάσση Αρβανίτης Δημήτ. 29 394
674 Εγχειρίδιο Μαγνητικών Πυξίδων Μανιουδάκης Κ. Ι. 19 920
675 Εγχειρίδιο ΝΑΤΟ NATO -Rrussels 8 420
676 Εθνικά Θέματα και Εθνική Στρατηγική ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1501
677 Εθνική Άμυνα-Αποτρεπτική Ικανότητα της Χώρας, Κείμενα Εργασίας Ινστιτούτο Δημοκρ. Κων. Καραμανλή 1 98
678 Εθνική Άμυνα-Οικονομία και Ανάπτυξη ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1090
679 Εθνική Αντίσταση του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων Ψαρρού 41 – 44 Καϊμαράς Γεώρ. 13 1573
680 Εθνική Παράδοση και Ιστορική Εθνική Συνείδηση…… Δεν αναγράφεται 23 932
681 Εθνική Στρατηγική  Σεμινάριο ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1332
682 Εθνική Στρατηγική  Σεμινάριο ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1498
683 Εθνική Στρατηγική Πρόταση ΕΛΕΣΜΕ για τη Χάραξή της ΕΛΕΣΜΕ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16 1100
684 Εθνική Ταυτότητα                                               Ημερίδα ΕΛΙΣΜΕ/ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1415
685 Εθνική Ταυτότητα                                               Ημερίδα ΕΛΙΣΜΕ/ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1674
686 Εθνικοί Ευεργέται Αλεξίου Ιωάννου 28 1425
687 Ειδικός Απεσταλμένος Κασιμάτης Πέτρος 28 1206
688 Είναι η Γεωοικονομία Αγαπητέ μου  Σεμινάριο ΕΛΙΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1331
689 Ειρήνη, Αγάπη & Ελευθερία Palmer Tom 24 1426
690 Εισαγωγή στη Θαλάσσια Στρατηγική B’ μέρος ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1443
691 Εισαγωγή στη Θαλάσσια Στρατηγική Α’ μέρος ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1443
692 Εισαγωγή στη Στρατηγική Beaufre Andre 1 923
693 Εισαγωγή στην Τέχνη (Αρχιτεκτονική – Πλαστική) Χρύσανθος Χρήστος 25 973
694 Εισαγωγή στην Τέχνη (Ζωγραφική Χαρακτική Σχέδιο) Χρύσανθος Χρήστος 25 975
695 Είσαι Πολίτης της Ευρώπης – Μάθε γι’αυτήν Παπανδρόπουλος Αθαν. 6 26
696 Εκδήλωση Αφιερωμένη στην Εξωτερική Πολιτική του Ελευθ. Βενιζέλου Δεν αναγράφεται 9 1254
697 Εκδόσεις Ρήγα Βελεστινλή Επιστημ.Εταιρεία Μελέτης Ρήγα 30 590
698 Έκθεση σχετικά με την Πολεμ.Δράση του Ναυτικού στον Πόλεμο 1940-44 Φωκάς Δημήτ. 13 320
699 Έκθεσις περί του Φωτισμού των Ελλην. Παραλίων Υπουργ. Ναυτικών 19 1476
700 Έκθεσις της Πολεμ, Ιστορίας των Ελλήνων Τόμος   Α” Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων 25 148
701 Έκθεσις της Πολεμ, Ιστορίας των Ελλήνων Τόμος   Β” Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων 25 149
702 Εκμετάλλευση Υπεδάφους Ηπείρου Πανηπειρωτική Συνομ/δία Ελλάδος 19 1013
703 Εκστρατεία Μικράς Ασίας ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 877
704 Εκστρατεία Μικράς Ασίας ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 884
705 Εκστρατεία Μικράς Ασίας ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 880
706 Εκστρατεία Μικράς Ασίας ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 869
707 Εκστρατεία Μικράς Ασίας ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 870
708 Εκστρατεία Μικράς Ασίας ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 881
709 Εκστρατεία Μικράς Ασίας, ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 887
710 Εκστρατεία Μικράς Ασίας, ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 871
711 Εκστρατεία Μικράς Ασίας,     Τόμος 4 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 882
712 Εκστρατεία Μικράς Ασίας,     Τόμος 5 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 879
713 Εκστρατεία Μικράς Ασίας,     Τόμος 5 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 883
714 Εκστρατεία Μικράς Ασίας,     Τόμος 6 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 878
715 Εκστρατεία Μικράς Ασίας,     Τόμος 7 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 886
716 Εκστρατεία Μικράς Ασίας,     Τόμος 7 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 885
717 Εκτίμηση της Υποδομής-Δραστηριοτήτων της Τουρκικής Πολεμ. Βιομ/νίας ΕΠΙΣΕΥ 23 1534
718 Έλεγχος Υλικών στην κλασσική Αρχαιότητα Βαρουφάκης Γεώργ 19 1481
719 Ελένη Γκατζογιάννης Νίκος 21 424
720 Ελευθερία,οιΠολιορκητές καιη Έξοδος του Μεσολογγίου Κανίνιας Σπύρος 27 1617
721 Ελεύθερος Φυλακισμένος Κυριάκου Κων. 27 417
722 Ελλ.και Διεθνείς Προβλ/σμοί στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης Μήτσιος Ιωάν. 9 665
723 Ελλάδα και Βαλκάνια στον 21ο Αιώνα  (Ημερίδα) Σ.ΕΘ.Α. 17 1009
724 Ελλάδα μου Κιλίφης Τιμόθεος 2 234
725 Ελλάδα,το Παρελθόν και το Παρόν του Ελληνισμού,Τόμ.Α’ Πάπυρος 2 523
726 Ελλάδα,το Παρελθόν και το Παρόν του Ελληνισμού,Τόμ.Β’ Πάπυρος 2 524
727 Ελλάδα,το Παρελθόν και το Παρόν του Ελληνισμού,Τόμ.Γ’ Πάπυρος 2 525
728 Ελλάδα,το Παρελθόν και το Παρόν του Ελληνισμού,Τόμ.Δ’ Πάπυρος 2 526
729 ΕΛΛΑΔΑ-ΟΗΕ Καραφωτιάς  Παναγ. 8 1707
730 Ελλάς & Βουλγαρία από Εχθροί, Σύμμαχοι και Εταίροι ΕΛΙΣΜΕ 16 1598
731 Ελλάς & Βουλγαρία από Εχθροί, Σύμμαχοι και Εταίροι ΕΛΙΣΜΕ 16 1638
732 Ελλάς & Σερβία Δουδούμης-Pecinar 5 1518
733 Ελλην.Υψηλή Στρατηγική και Αμυντική Πολιτική στα Βαλκάνια  Μελέτη ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1334
734 Ελλην.Υψηλή Στρατηγική και Αμυντική Πολιτική στα Βαλκάνια  Μελέτη ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1499
735 Ελληνικά Αμυντικά Προβλήματα Βαληνάκης Γιάννης-Κίτσος Πάρις 1 204
736 Ελληνικά Διπλωματικά Έγγραφα 1919-1940,Τόμ. Γ’ Υπουργείο Εξωτερικών 2 916
737 Ελληνική Αμυντική Στρατηγική Λυμπέρης Χρήστος 1 400
738 Ελληνική Δικηγορία,Μνημονιακοί Μύθοι & Καθημ.Πραγματικότητες Δικηγορ. Σύλλογος Αθηνών 24 401
739 Ελληνική Εθνική Στρατηγική Δεμέστιχας Γρηγόριος 1 416
740 Ελληνική Εποποιία 1940 – 41 Τερζάκης Άγγελος 13 133
741 Ελληνική Εποποιία 1940 – 41 Τερζάκης Άγγελος 13 134
742 Ελληνικοί Πόλεμοι (Βαλκανικοί-Ελληνοϊταλικός-Συμ/πόλεμος) Κοσμάς Γεώργιος 15 635
743 Ελληνισμός και Ελλαδισμός Σαρδελής Κώστας 9 538
744 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις-Τουρκικές Διεκδικήσεις  (Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1083
745 Ελληνοτουρκικό Μεθοριακό Επεισόδιο στα Ίμια ΕΛΕΣΜΕ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16 1022
746 Εμημερωτικό Δελτίο Εθνικής Τραπέζης Εθνική Τράπεζα 30 1113
747 Έμπλεοι Πάσης Τιμής Χριστόπουλος Μ. 28 403
748 Ενεργειακή Διπλωματία ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1355
749 Ενεργειακή Διπλωματία ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1356
750 Ενημερωτικό Δελτίο της Εθν. Τράπεζας/22 Μαίου 2013 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 30 160
751 Ενοπλες Συγκρούσεις-Στρατηγική-Ηγεσία  Σεμινάριο ΕΛΙΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1330
752 Ενοποιημένο και Διευρυμένο Εθν.Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1292
753 Ενοποιημένο και Διευρυμένο Εθν.Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1071
754 Εξάπλωση του Ισλάμ σε Εθνικό και Πανετρωπαϊκό Επίπεδο Καϊμάκης Δημήτριος 23 1346
755 Εξελίξεις στη Ν/Α Ευρώπη-Αγωγοί Ενέργειας-Ε/Τ Σχέσεις-ΠΓΔΜ-Κυπριακό-Περιφερειακά.. ΕΛΕΣΜΕ-ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1634
756 Εξελίξεις στο Γεωστρατηγικό Περιβάλλον  (8ο  Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1302
757 Εξελίξεις στο Γεωστρατηγικό Περιβάλλον  (8ο  Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1085
758 Εξήντα πέντε Χρόνια Προσμονή Χαλίλ Ηλίας 21 1649
759 Έξοδος από το Αδιέξοδο Κωνσταντόπουλος Χρήστος 24 370
760 Εξωτερική Πολιτική και Εθνική Άμυνα 1974-1987 Βαληνάκης Γιάννης 9 537
761 Επέκταση των Χωρικών Υδάτων της Ελλάδος…… ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1653
762 Επέκταση των Χωρικών Υδάτων της Ελλάδος…… ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1654
763 Επετηρίδα 92 Αμυντικής-Εξωτερ. Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ 30 376
764 Επετηρίδα 93 Αμυντικής-Εξωτερ. Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ 30 377
765 Επετηρίδα 95  Αμυντικής & Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ 30 1335
766 Επετηρίδα 96  Αμυντικής & Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ 30 1336
767 Επετηρίδα 97  Αμυντικής & Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ 30 1337
768 Επετηρίδα Ι Δ Ι Σ   2001-2002 Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων 30 375
769 Επετηρίς,Τα Μέλη-Προσωπικό-Υπηρεσίες-Δημοσιεύματα Ακ. Αθηνών Ακαδημία Αθηνών 30 415
770 Επιθεώρησις Εθνικής Αμύνης,Τεύχος 9 ΓΕΕΘΑ 17 41
771 Επιπτώσεις των Προσφάτων Σεισμών στη Τουρκία ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1057
772 Επιπτὠσειςαπό ΕνδεχόμενηΤροποποίησητης Συνθἠκης CFE ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1500
773 Επίπτωση στη Τουρκική Εξωτ. Πολιτική ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1181
774 Επίπτωση στη Τουρκική Εξωτ. Πολιτική ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1041
775 Επίσημα Έγγραφα-Σημειώσεις Βουλγαρ.Κακουργιών-Εξόντωσης Φώτιος Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως 15 978
776 Επισημάνσεις σε καίρια Διεθνή και Εθνικά Θέματα Καραφωτιάς  Παναγ. 9 1702
777 Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχήςτου Ε Σ στον Α΄ΠΠ 1914-1918 ΓΕΣ/ΔΙΣ 12 1652
778 Επίτομη Ιστορία του Ελλ/Ιταλ./Γερμαν.    Πολέμου  40 – 41 ΓΕΣ 13 1586
779 Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 1342
780 Επιτροπή Αληθείας Δημοσίου Χρέους-Προκαταρκτική Έκθεση Ελλ. Κοινοβούλιο 24 1106
781 Επιτυχημένη Παρουσίαση σε μία Εβδομάδα British Istitute of Management 20 582
782 Επιτυχημένη Πολιτική Κινήτρων σε μία Εβδομάδα British Istitute of Management 20 577
783 Επιτυχημένο Project Management,σε μία Εβδομάδα Brown Mark 20 545
784 Επιχειρήσεις “ΠΥΡΣΟΣ”-Αι Μάχαι Γράμμου – Βίτσι 1949  Τόμος Α’ Πάτσης Γεώργιος 13 1370
785 Επιχειρήσεις “ΠΥΡΣΟΣ”-Αι Μάχαι Γράμμου – Βίτσι 1949  Τόμος Β’ Πάτσης Γεώργιος 13 1371
786 Επιχειρησιακή Σχεδίαση στο Π Ν ΓΕΝ/Ναυτική Σχολή Πολέμου 17 154
787 Εργασίες-Μελέτες -Απόψεις Ταξιάρχου Σερέτη Γεωργίου Σ.ΕΘ.Α./26η Εκπαιδ. Σειρά 23 1093
788 Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο Αγγλικών Όρων Στρ. Διπλωματίας Ευρυβιάδης Μάρ.-Ραγιές Ιωάν. 30 273
789 Ευάγ. Ζάππας-Γεώρ. Αβέρωφ:Οι Ηπειρώτες Ολυμπ.Ευεργέτες Πανηπειρωτική Συνομ/δία Ελλάδος 28 323
790 Ευγενία,Δέσποινα Ερατή Αργυρόπουλος Κων. 21 559
791 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων του Ελλ. Έθνους ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 30 632
792 Ευρωπαϊκή Άμυνα Παρίσης Ιωάν. 9 1314
793 Ευρωπαϊκή Άμυνα,Σημασίες και Προοπτικές  (Σεμινάριο ) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1162
794 Ευρωπαική Ασφάλεια – Διεθνείς Οργανισμοί Επιτελείο  Υ Ε Θ Α 8 611
795 Ευρωπαϊκή Ένωση (Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική) Μοϋσή Νίκος 8 1211
796 Ευρωπαικό Κοινοβούλιο Κωστίτσης Νίκος 8 447
797 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι της 10-12-99 Ευρωπ. Ένωση 8 1017
798 Ευστάθεια-Φόρτωση Κολιανίτης Ιωάν. 29 922
799 Εύστοχα και Άστοχα Δεν αναγράφεται 24 12
800 Εφαρμογή της Σύγχρονης Τεχνολογίας στις Επχσεις Πληροφοριών ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1274
801 Εφαρμογή της Σύγχρονης Τεχνολογίας στις Επχσεις Πληροφοριών ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1042
802 Εχθρογνωσία Κέντρο Εκπαιδ. Κανελλόπουλου 19 315
803 Εχθρός εν Όψει (Αναμνήσεις 2ου Παγκ. Πολέμου) Τούμπας Ιωάν. 13 228
804 Ζητήματα Αεφάλειαςστο Θαλάσσιο Χώρο ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1449
805 Ζητήματα Νομοθετικής Πολιτικής στο νέο δίκαιο της Πώλησης Προβατά 24 1253
806 Ζωσιμάδες  Τεύχος 13,   Ιούλ. -Σεπ.     2005 Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων 27 36
807 Ζωσιμάδες, Τεύχος 19,   Ιαν.   -Μάρτ, 2007 Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων 27 37
808 Η Αιγιαλίτιδα Ζώνη της Ελλάδας Γεωργακόπουλος Γεώργ. 9 132
809 Η Αλβανία Σήμερα-Πρακτικά Ημερίδας 15-2-16 Υπουργείο Εξωτερικών 5 1327
810 Η Αλήθεια από τον Άρη Ιωάννου Κώστας 28 1532
811  Η Αλήθεια για την Εθνική Αντίσταση υπό τον Στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα  Αυγεράκης Γεώρ. 13 1577
812 Η Άλλη Πλευρά του Λόφου Hart Liddell 13 531
813 Η Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας…….        (Ημερίδα ) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1214
814 Η Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας…….        (Ημερίδα ) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1115
815 Η Αμυντική Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΙΣΜΕ 16 1567
816 Η Αμυντική Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΙΣΜΕ 16 1639
817 Η Αμυντική Πολιτική των Βαλκανικών Κρατών ΕΛΙΑΜΕΠ 5 533
818 Η Αναβίωσις της Θαλασ. μας Δυνάμεως κατά την Τουρκοκρατίαν Αλεξανδρής Κ. 10 191
819 Η Ανακάλυψη της Μακεδονίας Ανδρόνικος Μανώλης 25 393
820 Η Ανάπτυξη της Θράκης( Προκλήσεις-Προοπτικές) Ακαδημία Αθηνών 2 34
821 Η Ανάπτυξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου Δεν αναγράφεται 24 1238
822 Η Ανατίναξη του Φετίχ Μπουλέντ και της Κανονιοφόρου Τανάγρας  Άγγελος 12 1489
823 Η Ανατολική Μεσόγειος ως Πεδίο Στρατηγικών Ανταγωνισμών   Ημερίδα ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1637
824 Η Ανατολική Ρωμυλία και ο Ελληνισμός-Θράκη και Μακεδονία Καρολίδης Π. 2 334
825 Η Ανατομία του Πολέμου στο Κουρδιστάν Καραγιλάτ Μουράτ 14 1436
826 Η Απεικόνιση του Εδάφους μέσω των Δορυφορικών Εικόνων ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1280
827 Η Απεικόνιση του Εδάφους μέσω των Δορυφορικών Εικόνων ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1052
828 Η Απελ/ση της Ελλάδος,Τα μετά Γεγονότα Ιουλ.44-Δεκ. 45 Μέρος 1ο ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 77
829 Η Απελ/ση της Ελλάδος,Τα μετά Γεγονότα Ιουλ.44-Δεκ. 45 Μέρος 2ο ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 13 78
830 Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στο νέο Δίκαιο της Θάλασσας Ινστιτ.Δεθν.Δημοσ.Δικαίου-Διεθ. Σχέσ 29 1614
831 Η Αποστολή μου στην Αθήνα:1922 Το Έτος της Εγκατάστασης Morgenthau Henry 12 915
832 Η Αποφασιστική Καμπή του Πολέμου Κύρου Αχιλ. 13 613
833 Η Αρχαία Ελλάδα σε Αναζήτηση της Ελευθερίας Romilly Jacqueline 10 706
834 Η Ασφάλεια της Ελλάδος στη Προσεχή 10ετία ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1053
835 Η Αυτοθυσία της ΕΛΔΥΚ  (Μία Μαρτυρία) Δελλής Σπύρ. 3 429
836 Η Αφελής Ελλάς Σοιλεντάκης Νικόλ. 15 388
837 Η Βαλκανική Σκακιέρα Δουδούμης Γεώρ. 5 1427
838 Η Βιέννη των Αψβούργων και των Ελλήνων Δουδούμης Γεώργ. 16 1591
839 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      10ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1668
840 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      11ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1669
841 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      12ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1670
842 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      13ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1671
843 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      14ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1672
844 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      1ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1659
845 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      2ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1660
846 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      3ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1661
847 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      4ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1662
848 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      5ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1663
849 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      6ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1664
850 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      7ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1665
851 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      8ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1666
852 Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου                      9ος Τόμος Φωτιάδης Κων. 27 1667
853 Η Γεωγραφία και η Χρησιμότης της Αλεξόπουλος Αναστάσ. 19 446
854 Η Γεωπολ. και Γεωστρ. Σημασία Μ.Θάλασσας-Μεσογείου ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1283
855 Η Γεωπολιτική Βαλκανική Σκακιέρα Δουδούμης Γεώργιος 5 1646
856 Η Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική Σημασία Μ.Θάλασσας-Μεσογείου ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1060
857 Η Γεωπολιτική Πρακτική της Ρωσίας στη Μετασοβιετική Κεν. Ασία Μαρκέτος Θρασύβ. 26 999
858 Η Γεωπολιτική Στρατηγική και η Στρατιωτική Ισχύς της Τουρκίας Μηνάγιας Χρήστος 4 341
859 Η Γεωπολιτική ως Μέσον Εισβολής εις τας Οικονομίας Κατεχομένων Χωρών Γιακουμάκης Δημ. 26 1004
860 Η Γεωστρατηγική της Ανατ. Μεσογ. και η Δύση κατά τον 20ο Αιώνα ΓΕΕΘΑ/ Ελλ. Επιτροπή Στρ. Ιστορίας 26 13
861 Η Γεωστρατηγική της Βουλγαρίας μετά την Ένταξή της στο ΝΑΤΟ ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1291
862 Η Γεωστρατηγική της Βουλγαρίας μετά την Ένταξή της στο ΝΑΤΟ ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1070
863 Η Γιουγκοσλαυική Αποσύνθεση 1991-2001 Δουδούμης Γεώργ. 5 362
864 Η Γιουγκοσλαυική Αποσύνθεση 1991-2018 Δουδούμης Γεώργιος 5 1453
865 Η Δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας-Προοπτικές και Αντίκτυπος στον Βαλκαν περίγυρο Αντωνόπουλος Γεώργιος 16 1645
866 Η Διάλυση της Γιουγκοσλαυίας Σαρλής Παύλος 5 53
867 Η Διασυνοριακή Λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς …. Δεν αναγράφεται 24 1252
868 Η Διασφάλιση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Αναλογίας7/10 ΕΛΙΑΜΕΠ 9 265
869 Η Διαχρονική Πορεία της Διακλαδικότητας ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος 1 236
870 Η Διεθνής Πτυχή του Κυπριακού Κυπριακό Κέντρο Μελετών 3 931
871 Η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση και η Ελλάδα Ελλην. Ένωση Τραπεζών 24 1479
872 Η Δικαστική Πραγματ/σύνη,ως βασικός Θεσμός του Ποιν.Δικαίου Δεν αναγράφεται 24 1235
873 Η Δικτατορία του ΕΥΡΩ Μάρκου Νίκη 24 1205
874 Η Διπλή κρίση της Ελλαδας και Ε Ε 2015-2017 Κύρτσος Γεώργιος 8 1482
875 Η Δολοφονία του Ρασπουτίν Εκδόσεις  Mondadory-Φυτράκης 21 57
876 Η Δράσις του Β Ν κατά το Πόλεμο 1940-44 Φωκάς Δημήτ. 19 182
877 Η Δύναμη της Γεωγραφίας Marshall Tim 9 1655
878 Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι Κυριακίδης Στιάπ. 2 983
879 Η Εθνική Αντίσταση στην ΚΡΉΤΗ 1941-1945 Αβτζιγιάννης Κων/νος 13 1696
880 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία (Φεβ. 1993-Μαι. 1994) ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 14 889
881 Η Έκθεση του ΓΕΕΦ για το 1974 Βλάσσης  Σάββας 3 240
882 Η Εκπαίδευση κατά τη Καποδιστριακή Περίοδο Μπαρμπούνης Χάρης 25 972
883 Η Εκπαίδευση στη Δυτική Μικρά Ασία Τόμ. 1ος Αντωνίου Δαυίδ 25 970
884 Η Εκπαίδευση στη Δυτική Μικρά Ασία Τόμ. 2ος Αντωνίου Δαυίδ 11 971
885 Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 636
886 Η Ελλάδα και οι Εξελίξεις στην Αν.Λεκάνη της Μεσογείου    (Ημερίδα ) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1166
887 Η Ελλάδα και οι Εξελίξεις στην Ανατ.Λεκάνη της Μεσογείου    (Ημερίδα) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1025
888 Η Ελλάδα Κινδυνεύει. Σώστε την ΕΛΙΣΜΕ 16 1102
889 Η Ελλάδα στο Δρόμο προς τη Νίκη,μπροστά  στην Αποφασ. Καμπή Κεντρική Επιτροπή ΚΚΕ 13 88
890 Η Ελλάδα στο Μεταίχμιο ενός Νέου Κόσμου Τόμος Α’ ΥΠΕΞ – Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 224
891 Η Ελλάδα στο Μεταίχμιο ενός Νέου Κόσμου Τόμος Β’ Υπουργείο Εξωτερικών 2 225
892 Η Ελλάδα στο Μεταίχμιο ενός Νέου Κόσμου Τόμος Γ’ Υπουργείο Εξωτερικών 2 226
893 Η Ελλάς Δεκαετίας 1940-50 Κώνστας Π. Ε. 13 914
894 Η Ελλάς διά μέσου των Αιώνων Μενουδάκος  Κ. 2 295
895 Η Ελλάς εις τον Πόλεμον Σελληνάς Σπύρ. 13 178
896 Η Ελληνική Βουλευτική & Ευρωπαική  Ασυλία Πραγματικότητα Βαρβιτσιώτης Ιωάν. 9 619
897 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία Απρ. – Αυγ. 1997 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 14 890
898 Η Ελληνική Ζωγραφική στον 20ο Αιώνα  Τόμ.Α’ 1882-1922 Χρύσανθος Χρήστος 25 671
899 Η Ελληνική Ζωγραφική στον 20ο Αιώνα  Τόμ.Β’ 1923 -1940 Χρύσανθος Χρήστος 25 672
900 Η Ελληνική Ζωγραφική στον 20ο Αιώνα Τόμ. Γ’  1940-1967 Χρύσανθος Χρήστος 25 673
901 Η Ελληνική Κρίση – Για μια νέα ΘεσμικήΜεταπολίτευση Δεν αναγράφεται 24 1244
902 Η Ελληνική Ναυτιλία στην Προοπτική Ευρώπης Κούτσης Βασίλ. 29 402
903 Η Ελληνική Νυρεμβέργη -Η Δίκη της21 Απριλίου     Τόμ. 1 Καρατζαφέρης Σπύρος 24 793
904 Η Ελληνική Οικονομία ΙΟΒΕ 23 1521
905 Η Ελληνική Χωροφυλακή στην Υπηρεσία του Έθνους Ηλιόπουλος Ηλίας 15 1403
906 Η Ελληνικότης των Νομών Προύσης και Σμύρνης Κοντογιάννης Παντελής 27 984
907 Η Ελληνοτουρκική Διαφορά για την Υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου ΕΛΙΑΜΕΠ 9 1
908 Η Εμπορική Ναυτιλία στα Πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής ΕΛΕΣΜΕ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16 1019
909 Η Έννοια της Κρατικής Κυριαρχίας κ Αυτοδιαθέσεως στο Διεθνές Δίκαιο Καρεκλάς Ιάκωβ. 24 1261
910 Η Εξέλιξη του Χρήματος           Τόμος 1 Ferguson Niall 24 1215
911 Η Εξέλιξη του Χρήματος           Τόμος 2 Ferguson Niall 24 1216
912 Η Επανάσταση του 1821 σε 40 Μονογραφίες Μαραβελέας Γεώρ. 11 433
913 Η Επέκταση τηε Ελληνικής Χωρικής Θάλασσας στο Αιγαίο Μιχαήλ Μιχαήλ 2 233
914 Η Επίδραση της Ελληνικής Γλώσσας στην Αγγλική… Συντονιστικό Κέντρο Ελληνισμού 25 575
915 Η Επίδραση των Σύγχρονων Εξοπλισμώνστην Εφαρμογή των Αρχών Στρατηγικής ΣΕΘΑ/ΜΕΛΕΤΗ 17 1502
916 Η Επιτροπή Διαιτησίας της Διάσκεψης Ειρήνης για την Γιουγ/λαυία Περράκης Στέλιος 5 626
917 Η Εποποιία του 1940-41 Αρχείο Ιστορικών Σελίδων 13 289
918 Η Εποποιία του Ρούπελ,τα Οχυρά της Γραμμής Μεταξά Γιαννάκενας Χρήστος 13 1412
919 Η Εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας.                      (Ημερίδα) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1187
920 Η Εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας.                      (Ημερίδα) ΕΛΙΣΜΕ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1359
921 Η Ευγενής μας Τύφλωσις Γιανουλόπουλος Γιάν. 11 17
922 Η Ευρώπη και μία νέα Παγκόσμια Τάξη ΙΣΤΑΜΕ 9 434
923 Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο    Τόμος 1 Judt Tony 13 1201
924 Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο    Τόμος 2 Judt Tony 13 1202
925 Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο    Τόμος 3 Judt Tony 13 1203
926 Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο    Τόμος 4 Judt Tony 13 1204
927 Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα Fontaine Pascal 6 1477
928 Η Εφεδρεία ως πολλαπλασιαστής Εθνικής Ισχύος ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1442
929 Η Ζωή μου,Παιδικαί Αναμνήσεις,Νεανικοί Χρόνοι Βικέλας Δημ. 28 992
930 Η Ζωή της Κατοχής και τα Τάγματα Ασφαλείας Σταυρογιαννόπουλος Βασίλ. 13 85
931 Η Ήπειρος Προμαχούσα Κατσιμήτρος Χαρ. 13 630
932 Η Θάλασσα εις την Επιστήμην Αρχηγείο Ναυτικού 29 926
933 Η Θράκη στο Μεταίχμιο Λαυρέντζος Αναστάσιος 2 1209
934 Η Θράκη Ψυχορραγεί ΕΛΙΣΜΕ 16 927
935 Η Ιατρική στη Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Εταιρεία Μελέτης Ελλ. Ιστορίας 19 448
936 Η Ιστορία του Ουγγρικού Λαού Καλύκας Γεώργιος 6 1528
937 Η Ιταλική Διείσδυση στην Αλβανία ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1050
938 Η Ιταλική Διείσδυση στην Αλβανία ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1278
939 Η Καινή Διαθήκη Δεληκωστόπουλος Αθαν. 15 493
940 Η Καταγραφή μιάς ανωμαλίας Δεκ. 1993 Σκαρβέλης Δημήτριος 14 1512
941 Η Κατάρα της Ασίας Horton  George 27 1429
942 Η Κοιλάδα του Φωκο-Βοιωτικού Κηφισού Κατσίφας Ανδρέας 27 977
943 Η Κοινωνική Ηθική του Αριστοτέλους Κούτρας Δημήτ. 25 998
944 Η Κρήτη στις Αρχές του Αιώνα μας Υπουργείο Πολιτισμού 27 300
945 Η Κρίση στο Αιγαίο Κυριακού Μίνως 1 1263
946 Η κρίση του “ΧΟΡΑ” του 1976 και η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1683
947 Η κρίση του “ΧΟΡΑ” του 1976 και η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1687
948 Η Κύπρος και τα Νησιά του Αιγαίου… Βάρφης Κωστής 3 276
949 Η Κύπρος Σήμερα μετά το Σχέδιο Αννάν Δεν αναγράφεται 24 1247
950 Η Λήμνος στον Αγώνα του 1821 Καψιδέλης Τάσος 11 985
951 Η Λιβύη στον Αβέβαιο Δρόμο των Εκλογών-Ανάλυση ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1632
952 Η Μακεδονία από Απόψεως Στρατιωτικής Ιστορίας Μπίτος Ιωάννης 1 943
953 Η Μάνη και οι Μανιάτες Μέξης Δήμος 27 427
954 Η Μαύρη Βίβλος των Εγκλημάτων του ΕΑΜ Παπαϊωάννου Τρύφων 13 1408
955 Η Μάχη της Κόνιτσας,το Κρίσιμο για τον Ελληνισμό 1947,Δεκ 47-Ιαν. 48 Κουρκούτας Γεώρ 13 1411
956 Η Μάχη της Κρήτης ,Τόμος Β’,  20 Μαίου – 1 Ιουνίου 1941, Stewart I. Mod 13 509
957 Η Μάχη του Γαλατά      (Γερμανικά Αλεξίπτωτα στην Κρήτη) Ακρίτας Τάκης 13 3
958 Η Μεγάλη Εθνική Εξόρμηση 1912-13 ,Α’ Βαλκανικός Πόλεμος ΓΕΕΘΑ/Ελλ. Επιτροπή Στρ. Ιστορίας 12 593
959 Η Μεγάλη Σκακιέρα” Brzezinski Zbigniew 26 1679
960 Η Μέθοδος Εκπαιδεύσεως,εν τη Θεωρία και τη Πράξει Τσιγάντε Ι. 20 1435
961 Η Μεσόγειος και η Στρατηγική της Σημασία Μεζεβίρης Γεώργ. 6 177
962 Η Μετανάστευση και ο εκτός Ελλάδος Ελληνισμός Ζαίμης Ανδρέας 24 938
963 Η Μνήμη της Κοινότητας και η Διαχείρισή της Πανεπιστήμιο Αθηνών 18 1305
964 Η Μυστική Δράση των Τούρκων στην Ελλάδα και η Σύγχρονη ΜΙΤ Ηλιάδης Μάνος 9 39
965 Η Ναυμαχία της Έλλης 1920 Φαλτάιτς Κ. 12 1495
966 Η Ναυτική ψυχή του Γένους Σολιώτης Χρήστος 15 129
967 Η ΝΔ και ο Πόλεμος στη Γιουγκοσλαυία Ιδρυμα Δημοκρατίας Κων. Καραμανλή 9 97
968 Η Νικηφόρα Επανάσταση που Χάθηκε   Τομ.  1 Χατζής Θανάσης 13 860
969 Η Νικηφόρα Επανάσταση που Χάθηκε   Τομ.  2 Χατζής Θανάσης 13 861
970 Η Νικηφόρα Επανάσταση που Χάθηκε   Τομ.  3 Χατζής Θανάσης 13 862
971 Η Νικηφόρα Επανάσταση που Χάθηκε   Τομ.  4 Χατζής Θανάσης 13 863
972 Η Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της στην Άμυνα & Ασφάλεια της Χώρας ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1441
973 Η Οργάνωση Τακτικού Στρατού τα Πρώτα Έτη…1821 Ζούβας Παναγής 11 254
974 Η Οργάνωση της ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό χώρο Νικολάου Γιάννης 6 1454
975 Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας Κρατερός Ιωάν. 24 1262
976 Η Περιφερειακή Πολιτική της Ε Ο Κ Διακίδης Δημήτριος 8 930
977 Η Πληροφορική και ο Νέος Τρόπος Διεξαγωγής Επχσεων από Ε Δ Σχολή Εθνικής Αμύνης 23 318
978 Η Πολεμική Τέχνη στη Διαδρομή της Ιστορίας ΓΕΣ/Δνση Εκδόσεων 20 389
979 Η Πολιτιστική Γεωπολιτική  Α’ μέρος ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1445
980 Η Πολιτιστική Γεωπολιτική  Β’ μέρος ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1445
981 Η Πορεία και η Εξέλιξη του Ρατσισμού-Ξενοφοβίας στην Ελλάδα Ινστιτούτο Δημοκρ. Κων. Καραμανλή 24 99
982 Η Προπαγάνδα Γεωργαλάς Γεώργ. 24 1571
983 Η Προς Πόλεμο Προπαρασκευή του Ελλ. Στρατού 1923-40 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 873
984 Η Πρώτη Επέμβαση Χαρατσής Στυλιανός 12 413
985 Η Σιωπηλή Αναμέτρηση Λώς Ματθαίος 13 396
986 Η Σοβιεττική Επέμβαση στο Αφγανιστάν Σωτηρόπουλος Ιωάν. 14 1716
987 Η Στρατιωτική Ισορροπία της Ελλάδος-Τουρκίας …….. ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1064
988 Η Στρατιωτική Ισορροπία της Ελλάδος-Τουρκίας …….. ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1333
989 Η Στρατιωτική Ισχύς της Τουρκίας,Πρόκλησηγια την Ελληνική Ασφάλεια Ντόκος Θάνος 4 1530
990 Η Σύγκρουση των Πολιτισμών και ο ανασχηματισμός τηςπααγκόσμιας τάξης Huntington Samuel 25 1690
991 Η Σύγχρονη Βουλγαρία,Προβλήματα-Προοπτικές Δουδούμης Γεώργ. 5 359
992 Η Συμμετοχή της Ελλάδος στη Πορεία προς Ευρωπ.Ολοκλήρωση Τομαή Φωτεινή 2 444
993 Η Συνθήκη Σένγκεν Περιοδικό”Ανιχνεύσεις” 19 317
994 Η Τέχνη της Ηγεσίας Roskill R. N. 20 248
995 Η Τέχνη του Πολέμου Τζόϋ Σούν 20 585
996 Η Τουρκία  ως Απειλή ΕΛΙΣΜΕ 16 1564
997 Η Τουρκία  ως Απειλή ΕΛΙΣΜΕ 16 1565
998 Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων Mearsheimer John 9 563
999 Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου & Ισραήλ και οι επιπτώσεις της…… ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1684
1000 Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου & Ισραήλ και οι επιπτώσεις της…… ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1688
1001 Η Τρομοκρατία Gayraud-Senat 24 1272
1002 Η Φύση της Κρίσης στην Αριστερά,Καθολική Κρίση Σκέψης Παιξός φώτης 15 1514
1003 Η Χρηματοδότηση στη Ναυτιλία Κούτσης Βασίλ. 29 23
1004 Η Ψυχολογία της Φιλίας Maisonneuve Jean 24 1317
1005 Η Ψυχολογία του Ενήλικα Boutinet Jean-Pierre 24 1315
1006 Η Ψυχολογία των Παιδιών Houde Olivier 24 1316
1007 Ηλιακοί Προσανατολισμοί και Συμβολισμοί Οικονομόπουλος Ιωάννης 24 1457
1008 Ημερίδες ΙΣΤΑΜΕ του 1998 ΙΣΤΑΜΕ 18 309
1009 Ημερολόγια Πολέμου 1940-41   Τόμος  Α’ Πρίγκιπας Πέτρος 13 203
1010 Ημερολόγιο του Βερολίνου  Τόμος 1, Σίρερ Ουίλλιαμ 13 455
1011 Ημερολόγιο του Βερολίνου, Τόμος 2 Σίρερ Ουίλλιαμ 13 456
1012 ΗΠΑ – ΚΙΝΑ Σύγκρουση Γιγάντων Χιδίρογλου Νικόλαος 1 1198
1013 Ηρωικά του Τόπου μου ( Ορεινή Δωρίδα) Παπαιωάννου Γεώργ. 27 553
1014 Θαίς Φράνς Ανατόλ 21 492
1015 Θαλάσσιες Ζώνες Εθνικής Κυριαρχίας-Δικαιοδοσίας    Σεμινάριο ΕΛΙΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1413
1016 Θαλασσινά Χαρακτικά Γιακουμάκης Δημ. 29 163
1017 Θαλασσινές Αναμνήσεις και Στοχασμοί Καραμανώλης Παναγ. 29 1487
1018 Θαρσείν Χρή,Εξοδος από το Αδιέξοδο με Εθνικούς Όρους Εμφιετζόγλου Πρόδρομος 2 621
1019 Θεματα Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας Ίδρυμα Σαμαρά -Κρίσπη 9 1608
1020 ΘέματαΕθνικού καιΠολιτιστικού Περιεχομένου ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1503
1021 Θεσαλονίκεια Μελετήματ  1925 – 1979 Ξυγγόπουλος Ανδρέας 27 1621
1022 Θεωρία και Κείμενα Διεθνούς Δικαίου Σκαλτσάς Κων. 24 1570
1023 Θεωρία Οικονομικού Προγραμματισμού Τεύχος Δεύτερον Δελής Κων/νος 24 1366
1024 Θουκιδίδης και Στρατηγική ΕΛΕΣΜΕ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16 1023
1025 Θουκιδίδου Ιστορίαι Βενιζέλος Ελευθέριος 10 339
1026 Θράκη – Ανατολικό Αιγαίο Βουλή των Ελλήνων 23 1005
1027 Θράκη η Κυβέρνηση Απούσα Μπροστά στην Απειλή Περιοδικό”Επίκαιρα” 2 152
1028 Θράκη, Γεωστρατηγική-Επιβολή-Λάθη -Αποτροπή Εμφιετζόγλου Πρόδρομος 2 620
1029 Θράκη,Ιστορική και Λαογραφική Προσέγγιση του Πολιτισμού της Βαρβούνης Μ. Γ. 27 328
1030 Θράκη,Τουριστικός-Ιστορικός- Αρχαιολογικός Οδηγός Καρακούσης Δημ. 27 330
1031 Θρυλούμενα για την Άλωση και την ΕθνικήΑποκατάσταση Ήμελλος Στέφανος 10 993
1032 Ιατρική Τακτική στον Ανορθόδοξο Πόλεμο Λίτης Δημήτρ. 24 614
1033 Ιδού οι Τούρκοι,υπό την Απειλή της Ένταξής τους στην Ευρώπη Κοσσυβάκης Γρηγ. 4 1269
1034 Ίδρυση Παν/μίου Εθνικής Αμύνης  (ΠΑΝ.ΕΘ.Α.) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1015
1035 Ίδρυση του Κυπριακού Ναυτικού 1964-66 Δημητριάδης-Δεμέστιχας 3 397
1036 Ιερός Λόχος,Φωτογραφικό Υλικό από Επιχειρήσεις του Δεν αναγράφεται 13 1003
1037 Ισλαμικό Τέμενος στην Αθήνα Πολίτης Βασίλειος 25 1647
1038 Ιστορία ΙΙ Παγκοσμίου Πολέμου        Τόμος 1ος 1939 – 1942 Καρτιέ Ραιημόν 13 298
1039 Ιστορία ΙΙ Παγκοσμίου Πολέμου        Τόμος 2ος 1942 – 1945 Καρτιέ Ραιημόν 13 299
1040 Ιστορία της Μακεδονίας  Τόμος Β’ Griffin – Hammond 2 306
1041 Ιστορία της Μακεδονίας  Τόμος Γ’ Walbank – Hammond 2 307
1042 Ιστορία της Μακεδονίας 1354 – 1833 Βακαλόπουλος Απόστολος 2 352
1043 Ιστορία της Οργανώσεως του Ελληνικού Στρατού 1821-1954 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 15 1341
1044 Ιστορία της Ρώμης Grant Michael 15 974
1045 Ιστορία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Φακίδης Ιωάννης 15 399
1046 Ιστορία του Αγροτικού Ζητήματος στην Ελλάδα Κορδάτος Γιάννης 24 1324
1047 Ιστορία του Βόλου Τσοποτός Δημήτρ. 27 130
1048 Ιστορία του Γλωσσικού μας  Ζητήματος Κορδάτος Γιάννης 24 1325
1049 Ιστορία του Δευτέρου  Παγκοσμίου Πολέμου (ΒΙΠΕΡ) Τόμος 1ος Καρτιέ Ραιημόν 13 449
1050 Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (ΒΙΠΕΡ)  Τόμος 2ος Καρτιέ Ραιημόν 13 450
1051 Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (ΒΙΠΕΡ)  Τόμος 5ος Καρτιέ Ραιημόν 13 451
1052 Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Τόμος Δεύτερος Χάρτ Λιντέλα 13 125
1053 Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Τόμος Τρίτος Χάρτ Λιντέλα 13 126
1054 Ιστορία του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος Κορδάτος Γιάννης 24 1323
1055 Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος  Μέρος  1ο    Τόμος  I Κανελλόπουλος Παναγ. 30 949
1056 Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος  Μέρος  1ο   Τόμος  II Κανελλόπουλος Παναγ. 30 950
1057 Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος  Μέρος  2ο   Τόμος  III Κανελλόπουλος Παναγ. 30 951
1058 Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος  Μέρος  2ο   Τόμος  IV Κανελλόπουλος Παναγ. 30 952
1059 Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος  Μέρος  3o   Τόμος  V Κανελλόπουλος Παναγ. 30 953
1060 Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος  Μέρος  3o   Τόμος  VI Κανελλόπουλος Παναγ. 30 954
1061 Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος  Μέρος  3o   Τόμος  VII Κανελλόπουλος Παναγ. 30 955
1062 Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος  Μέρος  4o   Τόμος  IX Κανελλόπουλος Παναγ. 30 957
1063 Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος  Μέρος  4o   Τόμος  VIII Κανελλόπουλος Παναγ. 30 956
1064 Ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου  Τόμος Ι Droysen – Αποστολίδης 10 654
1065 Ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου  Τόμος ΙΙ Droysen – Αποστολίδης 10 655
1066 Ιστορία του Παιδομαζώματος κατά την Τουρκοκρατία Γούναρης Αναστ. 10 996
1067 Ιστορία του Ψυχρού Πολέμου  Τόμος  Α’ Fontaine  Andre 14 243
1068 Ιστορία του Ψυχρού Πολέμου  Τόμος  Β’ Fontaine  Andre 14 244
1069 Ιστορία των Διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου , Τόμος Ι Droysen – Αποστολίδης 10 656
1070 Ιστορία των Διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου , Τόμος ΙΙ Droysen – Αποστολίδης 10 657
1071 Ιστορία των κατά Θάλασσα αγωνιστών του Ιερού Ελληνικού Αγώνα του 1821 Φωτόπουλος Γεώργιος 11 1484
1072 Ιστορία των Κυδωνιών Σάκκαρης Γεώγ. 27 981
1073 Ιστορία των Σταυροφοριών Τομ. II   Το βασ’ιλειο της Ιερουσαλήμ και… Ράνσιμαν Σλίβεν 10 1583
1074 Ιστορία των Σταυροφοριών Τομ. III Ράνσιμαν Στήβεν 10 913
1075 Ιστορικέσ Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 15 1343
1076 Ιστορική Κατάθεση (ΕΕ-Δημιουργία,Εξέλιξη,Νομισματική Ένωση) ΙΝΤRACOM 8 530
1077 Ιστορικό Αρχείο 1941 – 1944  Α’ τόμος  Πολιτικά Τσουδερός Εμμανουήλ 30 1349
1078 Ιστορικό Αρχείο 1941 – 1944  Β’ τόμος  Πολιτικά Τσουδερός Εμμανουήλ 30 1350
1079 Ιστορικό Αρχείο 1941 – 1944  Γ1 τόμος  Πολιτικά Τσουδερός Εμμανουήλ 30 1351
1080 Ιστορικό Αρχείο 1941 – 1944  Γ2 τόμος  Πολιτικά Τσουδερός Εμμανουήλ 30 1352
1081 Ιστορικό Αρχείο 1941 – 1944  Δ’ τόμος  Στρατιωτικά Τσουδερός Εμμανουήλ 30 1353
1082 Ιστορικό Αρχείο 1941 – 1944  Ε’ τόμος  Στρατιωτικά Τσουδερός Εμμανουήλ 30 1354
1083 Ιταλομάχοι,Ιστορικές Μονογραφίες Καλατζής Κώστας 28 554
1084 Ιχνηλατώντας τη Ζωή και το Έργο του Αξιωματικού 1948-2014    Τόμ.  1 Τζουβαλάς Γεώργ. 24 709
1085 Ιχνηλατώντας τη Ζωή και το Έργο του Αξιωματικού 1948-2014    Τόμ.  2 Τζουβαλάς Γεώργ. 24 710
1086 Ιχνηλατώντας τη Ζωή και το Έργο του Αξιωματικού 1948-2014    Τόμ.  3 Τζουβαλάς Γεώργ. 24 711
1087 Ιχνηλατώντας τη Ζωή και το Έργο του Αξιωματικού 1948-2014    Τόμ.  4 Τζουβαλάς Γεώργ. 24 712
1088 Ιχνηλατώντας τη Ζωή και το Έργο του Αξιωματικού 1948-2014    Τόμ.  5 Τζουβαλάς Γεώργ. 24 708
1089 Ιχνηλατώντας το Χθές Μπακούρος Ιωάννης 15 634
1090 Ιωάν. Καποδόστριας Διεθνείς θεσμικές και Πολιτικές Προσεγγίσεις Αλειφαντής-Κρίσπη-Μωραϊτης 28 1609
1091 Ιωάννης Α. Καποδίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής Κορνιλάκης Ιωάννης 28 633
1092 Καλύτερη Ζωή στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 588
1093 Καμπανία κ Απουλία Καθημερινή 27 1228
1094 Καπετάν Κώστας Γαρέφης,Ο Σταυραετός του Πηλίου Λιάπης Κώστας 28 550
1095 Κατάθλιψη,Μελαγχολία και Μανία                  Βουτσινάς 24 Ιαν Agostini Giovanni 24 1196
1096 Κατασκοπεία (Ιστορία-Οργάνωση-Μέθοδος) ΓΕΣ/ Δνση Εκδόσεων 11 40
1097 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών-Κατασττικό του Διεθνούς Δικαστηρίου Καραφωτιάς  Παναγ. 8 1704
1098 Καύσιμα ΔΥ 19 1606
1099 ΚείμεναΕυρωπαίκής Πολιτικής Συνεργασίας 1980-1986 Υπουγείο Εξωτερικών 9 1326
1100 ΚΕΠΠΑ και Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντιδράσεως ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1294
1101 ΚΕΠΠΑ και Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντιδράσεως ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1073
1102 Κοινή Εξωτ.Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας ΕΕ ΕΛΕΣΜΕ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16 1098
1103 Κοινωνιολογία του Νεοελληνικού Πνεύματος Τσάκωνας Δημήτριος 25 707
1104 Κοινωνιολογία των Ενόπλων Δυνάμεων Σχολή Εθνικής Αμύνης 17 82
1105 Κοσσυφοπέδιο – Επιχ/σεις ΝΑΤΟ Κατά Γιουγκοσλαβίας ΕΛΕΣΜΕ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16 1020
1106 Κουρδιστάν, Αναδρομή-Επιρροές -Εξελίξεις Εμφιετζόγλου Πρόδρομος 7 628
1107 Κρότων οι Πορφυρογέννητοι του Εμφύλιου Μεταλληνός Φώτης 21 18
1108 Κυβερνοπόλεμος :Σύμμαχος ή Εχθρός ; ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1058
1109 Κυβερνοχώρος,το Διεθνές “Γίγνεσθαι” στο Ελληνικό “Είναι” Αγγελόπουλος Δημήτ. 23 1028
1110 Κυπριακή Άμυνα Μέρος Α’,Άμυνα-Απ/ση Δυνατότητες-Προοπτικές ΕΛΙΑΜΕΠ 3 506
1111 Κυπριακό Μπεβεράτος Ιωάννης 3 944
1112 Κυπριακό  Παρούσα Κατάσταση – Προοπτικές ΕΛΕΣΜΕ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16 1097
1113 Κυπριακός Ελληνισμός-Σημερινή Πραγματικότητα και Μέλλων Συντονιστικό Κέντρο Ελληνισμού 3 1344
1114 Κυπροπύλες-Προπύργιο Άμυνας Κωνσταντινίδης Κων/τίνος 3 1568
1115 Κύπρος Αειζωή Γενική Τράπεζα 3 27
1116 Κύπρος, από την Εισβολή στην Ένταξη Καραμπαρμπούνης Χάρης 3 264
1117 Κων/τίνος Βολωνάκης ,ο Ποιητής της Θάλασσας Ίδρυμα Λασκαρίδη Αικατερίνη 28 166
1118 Κων/τίνος Καραθεοδωρής Καραθεοδωρή Δέσποινα 28 344
1119 Λαθρομετανάστες και Εθνική Ασφάλεια ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1171
1120 Λαθρομετανάστες και Εθνική Ασφάλεια ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1036
1121 Λαθρομετανάστευση και Εθνική Ασφάλεια ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1101
1122 Λαϊκή Γλώσσα και Δημοτικό Τραγούδι Νάκας Αθανάσιος 25 1478
1123 Λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου….. Κατσαρός Νικόλαος 9 937
1124 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.  1 Πάπυρος 30 773
1125 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.  2 Πάπυρος 30 774
1126 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.  3 Πάπυρος 30 775
1127 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.  4 Πάπυρος 30 776
1128 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.  5 Πάπυρος 30 777
1129 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.  6 Πάπυρος 30 778
1130 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.  7 Πάπυρος 30 779
1131 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.  8 Πάπυρος 30 780
1132 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.  9 Πάπυρος 30 781
1133 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.10 Πάπυρος 30 782
1134 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.11 Πάπυρος 30 783
1135 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.12 Πάπυρος 30 784
1136 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας       Τομ.13 Πάπυρος 30 785
1137 Λευκή Βίβλος 2004 ΥΕΘΑ 17 1014
1138 Λεύκωμα  των Ενδυμασιών Υπξκών-Ναυτών του Π Ν Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος 25 167
1139 Λεύκωμα της Σ Σ Ε Βερίγος Ζαχαρίας 17 1709
1140 Λεωνίδας Παρασκευόπουλος,ο Σμυρναίος Αρχιστράτηγος Σολομωνίδης Χρήστος 28 239
1141 Λόχος Ηρώων ΕΟΚΑ 1955-1959 Κωνσταντινίδης Κων/τίνος 3 1569
1142 Μακεδονία Δοκίμιο Σταθάκης Νίκος 2 499
1143 Μακεδονία πιο Ελλάδα από Ελλάδα,4000 Χρόνια Ιστορία Απογευματινή 2 329
1144 Μακεδονία το Μήλον της Έριδος Χατζής Ιωάν. 2 333
1145 Μακεδονικό Ζήτημα και Διαβαλκανική Συνεργασία Μυλωνάς Θαλής 5 494
1146 Μακροπρόθεσμη Εθνική Στρατηγική Δεμέστιχας Γρηγόριος 1 1612
1147 Μανιάτικα Μοιρολόγια,Βεντέττες-Ιπποτισμοί-Τραγωδίες Καλλιδώνης Πάνος 27 552
1148  Μαχομένη Ελλάς, Μέση Ανατολή 1942-1945,     Τόμος   Β  Μανέτας Ιωάν. 13 1576
1149  Μαχομένη Ελλάς, Μέση Ανατολή 1942-1945,    Τόμος   Α  Μανέτας Ιωάν. 13 1575
1150 Μεβχιμπέ,η κυρία Ινονού Μπιλγεχάν Γκιουλσούν 28 624
1151 Μέθοδοι Δειγματοληπτικού Ελέγχου ΓΕΣ/ΔΥΠ 17 1031
1152 Μελέτες για 7 Ελληνικούς Λιμένες Δεν αναγράφεται 23 1032
1153 Μελέτη επί της Δράσεως των Πλοίων Ναρκοπολέμου μετά Β’ΠΠ Π Ν /Διοίκηση Ναρκοπολέμου 19 183
1154 Μελετήματα,Από το Ναό της Ρίζας μου Τζόκας Λευτέρης 15 373
1155 Μερικά Στοιχεία από την Ιστορία της Θράκης Ποιμενίδης Άγγελος 27 504
1156 Μερικαί Άγνωσται Σελίδες του Έπους της Αλβανίας Πετρουτσόπουλος Παναγ. 13 650
1157 Μεσογειακή Ασφάλεια-Ρόλος Ελλάδας-ΝΑΤΟ-ΕΕ Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου 23 112
1158 Μεσόγειος- Το Σταυροδρόμι μας Χατζηαργύρης Κων. 6 270
1159 Μεσόγειος-Τριμ.Επιθεώρηση για Διεθνή θέματα,Τόμος 1,Τεύχος 2 Μεσογειακές Εκδόσεις 6 962
1160 Μεσόγειος-Τριμ.Επιθεώρηση για Διεθνή θέματα,Τόμος 1,Τεύχος 4 Μεσογειακές Εκδόσεις 6 963
1161 Μεσόγειος-Τριμ.Επιθεώρηση για Διεθνή θέματα,Τόμος 1,Τεύχος Α Μεσογειακές Εκδόσεις 6 961
1162 Μεσόγειος-Τριμ.Επιθεώρηση για Διεθνή θέματα,Τόμος 2,Τεύχος 6 Μεσογειακές Εκδόσεις 6 964
1163 Μεσόγειος-Τριμ.Επιθεώρηση για Διεθνή θέματα,Τόμος 2,Τεύχος 9 Μεσογειακές Εκδόσεις 6 965
1164 Μεσόγειος-Τριμ.Επιθεώρηση για Διεθνή θέματα,Τόμος 3,Τεύχος 12-13 Μεσογειακές Εκδόσεις 6 966
1165 Μεσόγειος-Τριμ.Επιθεώρηση για Διεθνή θέματα,Τόμος 4,Τεύχος 14-15 Μεσογειακές Εκδόσεις 6 967
1166 Μεσόγειος-Τριμ.Επιθεώρηση για Διεθνή θέματα,Τόμος 4,Τεύχος 16-17 Μεσογειακές Εκδόσεις 6 968
1167 Μεσόγειος-Τριμ.Επιθεώρηση για Διεθνή θέματα,Τόμος 6,Τεύχος 18-19 Μεσογειακές Εκδόσεις 6 969
1168 Μεσόγειος-Τριμηνιαία Επιθεώρηση για Διεθνή Θέματα, Μεσογειακές Εκδόσεις 6 958
1169 Μεσολόγγι, 1826 Τύχη Οικογενείας Ι. Μάγερ,& Κατάλογος των Αιχμαλώτων Εξόδου Σάκαλης Σπυρίδων 27 1616
1170 Μεσολόγγι,1821-1829,οι Αθάνατοι Πρόμαχοι Κολόμβας Νίκος 27 1615
1171 Μετά το Σεισμό Οικονομική Κρίση και Θεσμική Επιλογή Doorne-Henerijck-Knapen 24 1270
1172 Μετανάστες στην Ελλάδα Μαρβάκης-Πασ/γλου-Παύλου 24 385
1173 Μετανάστευση και Εθνική Ασφάλεια  (Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1300
1174 Μετανάστευση και Εθνική Ασφάλεια  (Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1082
1175 Μεταναστευτικές Ροές σε Ελλάδα και Ευρώπη ΕΛΙΣΜΕ /ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΙΣΠΗ 16 1677
1176 Μεταναστευτική Εισβολή & Ελληνική Κρίση Ηλιόπουλος Ηλίας 24 1517
1177 Μεταναστευτικό και Εθνική Ασφάλεια ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1276
1178 Μεταναστευτικό και Εθνική Ασφάλεια ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1047
1179 Μεταπολεμική Παγκόσμια Ιστορία (ΒΙΠΕΡ) Τόμος 1ος Καρτιέ Ραιημόν 14 452
1180 Μεταπολεμική Παγκόσμια Ιστορία (ΒΙΠΕΡ) Τόμος 2ος Καρτιέ Ραιημόν 14 453
1181 Μεταπολεμική Παγκόσμια Ιστορία (ΒΙΠΕΡ) Τόμος 3ος Καρτιέ Ραιημόν 14 454
1182 Μεταρρύθμιση &Οικονομική Συνεργασία στη Ν.Α. Ευρώπη Καζάκος Β.- Λιαργκόβας Α. 6 1432
1183 Μη Επανδρωμένα Συστήματα: Ανάπτυξη-Χρήση-Αντιμετώπιση…… ΕΛΙΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1630
1184 Μία Ιδιότυπος Κοινωνική Ομάς Αι Ένοπλοι Δυνάμεις Σμοκοβίτης Δημ. 24 1464
1185 Μία Νέα Ιδέα για την Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 592
1186 Μικρασιατική Καταστροφή ,50 Ερωτήματα & Απαντήσεις Συρίγος-Χ”βασιλείου 12 1689
1187 Μικροί Ηρωισμοί-Μεγάλες Αθλιότητες Βάσιλας Ευθύμ. 13 436
1188 Μιλούν τα Γεγονότα,Εκκλησία-Τουρκοκρατία -21 Κιλίφης Τιμόθεος 21 666
1189 Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, Τόμος Α,Μέρος 2ο Ακαδημία Αθηνών 14 7
1190 Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας,Τόμος 6, Τεύχος Α Ακαδημία Αθηνών 14 8
1191 Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας,Τόμος 6, Τεύχος Β Ακαδημία Αθηνών 14 9
1192 Μνήμες Πολέμου και Ειρήνης Τόμος Α’ Παπαγεωργόπουλος Κυριάκος 15 301
1193 Μνήμες Πολέμου και Ειρήνης Τόμος Β’ Παπαγεωργόπουλος Κυριάκος 15 302
1194 Μόνο η Ελλάδα Κωσταράς Βασίλ. 2 33
1195 Μπαζίλ Ζαχάρωφ Κάρτσιος Βασίλειος 28 1430
1196 Ναπακτος 1829 – 1939 Λουκόπουλος Ευστάθιος 27 1364
1197 Ναπολέων  Μυθιστορηματική Βιογραφία Λούντβιχ Έμιλ 28 660
1198 Ναυάγια στον Ελληνικό Βυθό,Κατάδυση στην Ιστορία τους Θωκταρίδης Κ.-Μπιλάλης Α. 25 1207
1199 Ναύαρχος Ιωάννης Τούμπας,1901 – 1995, Δόξα και το Πνεύμα ΓΕΝ 28 1488
1200 Ναυπηγία Καλλινιάτης Ιωάννης 29 928
1201 Ναυπηγική και Πλοία Ανατ. Μεσογείου,Μαύρης Θάλ 18ο-19ο Αιώνα Υπουργείο Πολιτισμού 29 158
1202 Ναυπλιακά Ανάλεκτα,300 χρόνια από το τέλος εποχής 1715-2015 Δήμος Ναυπλιέων 27 1631
1203 Ναυτική Στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο  Α’ μέρος ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1447
1204 Ναυτική Στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο  Β’ μέρος ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1448
1205 Ναυτική Σχολή Πολέμου, 75 Χρόνια από Ίδρυσή της ΓΕΝ 17 1493
1206 Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος 11 282
1207 Ναυτιλία 1980 – 90 Λώς Ματθαίος 29 407
1208 Νέο Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1035
1209 Νεοθωμανική και Ισλαμοτζιχαντιστική Τουρκία Χαλαζιάς Χρήστος 4 1193
1210 Νεότερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους   1826- 1974, Τόμος 1 Ρούσσος Γεώργιος 15 141
1211 Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  1826 – 1974,Τόμος 2 Ρούσσος Γεώργιος 15 142
1212 Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  1826 – 1974,Τόμος 3 Ρούσσος Γεώργιος 15 143
1213 Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  1826 – 1974,Τόμος 4 Ρούσσος Γεώργιος 15 144
1214 Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  1826 – 1974,Τόμος 5 Ρούσσος Γεώργιος 15 145
1215 Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  1826 – 1974,Τόμος 6 Ρούσσος Γεώργιος 15 146
1216 Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  1826 – 1974,Τόμος 7 Ρούσσος Γεώργιος 15 147
1217 Νίκαι Απωλεσθείσαι    1962 Von Manstein 13 21
1218 Νομικές Μελέτες επί θεμάτωνΔιεθνούς Εμπορικού Δικαίου Δούβλης Β.-Κουτσούμπας Θ. 24 1250
1219 Νομική Υπόσταση του Τραύματος Λίτης Δημήτρ. 24 435
1220 Νότιο Αιγαίο-Ν Α σύνορα Ευρώπης Πράσινος Αν.-Πάλλης Χρ. 26 1535
1221 Νταχάου,Προφορικές & Επιστολικές Μαρτυρίες Ιντζεμπέλης Ελπιδοφόρος 15 1694
1222 Ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος από τα Αρχεία του Γαλ.Ναυτικού Δημητρακόπουλος Αναστ. 12 263
1223 Ο Άγνωστος Πόλεμος της Ευρώπης Ηλιόπουλος Ηλίας 6 1406
1224 Ο Αντώνιος Ψαρός,Πλωτάρχης του Βασ. Ρωσικού Ναυτικού Βενιέρης Μιχαήλ 28 1491
1225 Ο Αττικισμός και το Γλωσσικό μας Ζήτημα Τρυπάνης Κ. Α. 25 995
1226 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 893
1227 Ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος κατά των Βουλγάρων 1913 Σούλης Δημήτρ. 12 647
1228 Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων Ελλήνων Flaceniere Robert 11 16
1229 Ο Διοικητικός Έλεγχος των Ναυτικών Ατυχημάτων Τσουρής Γεώργιος 29 195
1230 Ο Εθνομάρτυρας Άγιος Μητροπ. Δράμας-Σμύρνης Χρυσόστομος Βασιλείου Ευάγ. 28 30
1231 Ο Εκδημοκρατισμός των Αραβικών Κρατών… Χαρίτος Γαβριήλ 15 1255
1232 Ο Ελλ. Στρατός και η προς Πόλεμο Προπαρασκευή το Παπάγος Αλέξανδρ. 12 221
1233 Ο Ελλ. Στρατός κατά τον Αντισυμμοριακό Αγώνα  1946-1949, ΓΕΣ 13 1585
1234 Ο Ελλ. Στρατός κατά τον Αντισυμμοριακό Αγώνα  1946-1949, Επιχειρήσεις Γ΄ΣΣ ΓΕΣ 13 1584
1235 Ο Ελλ. Στρατός κατά τον Αντισυμμοριακό Αγώνα  1946-1949, ΖΕ Β & Γ ΣΣ ΓΕΣ 13 1587
1236 Ο Ελλ. Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13,Τόμ. Β’ ΓΕΣ/Πολεμική Εκθεσις 12 645
1237 Ο Ελλ. Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13,Τόμ. Γ’ ΤΕΣ/Πολεμική Έκθεσις 12 646
1238 Ο Ελλ.Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, Τόμ. Α’ ΓΕΣ/Πολεμική Εκθεσις 12 644
1239 Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατά τον Μεσαίωνα Αμάντος Κων/τίνος 10 988
1240 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897 Σπυρόπουλος Κ. 11 648
1241 Ο Επιτήδειος Ουδέτερος,Η Τουρκική Πολιτική κατά τον Β’ Π Π Weber Frank 4 1465
1242 Ο Ηγεμών Μακιαβέλλι Νικολό 9 1695
1243 Ό Θάνατος ενός Προέδρου   Τόμος Α’ Μάντσεστερ Ουίλλιαμ 28 337
1244 Ο Θάνατος ενός Προέδρου   Τόμος Β’ Μάντσεστερ Ουίλλιαμ 28 338
1245 Ο Θεόδωρος πίσω από τον Κολοκοτρώνη Μισαηλίδης Ιάκωβος 28 1217
1246 Ο Καπετάν Τσόντος Βάρδας Κοκολάκης Γεώργιος 28 551
1247 Ο Κόσμος στον 21ο Αιώνα & η Ασφάλεια της Ελλάδος Μανίκας Δημήτρ. 9 54
1248 Ο Κυβερν/μος ως Νέα Μορφή Πολέμου και η Ελλ.Εθν.Ασφάλεια ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1284
1249 Ο Κυβερνοπόλεμος ως Νέα Μορφή Πολέμου και η Ελλ.Εθν.Ασφάλεια ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1061
1250 Ο Μακεδ. Αγώνας και τα εις Θράκην Γεγονότα  1904 – 08 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 12 875
1251 Ο Μακεδονομάχος Ναύαρχος Ι. Ν. Δεμέστιχας 1882 – 1960 Δεμέστιχας Ιωάννης 28 192
1252 Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Δ Μ του Μακεδονικού Στρατού Engels Donald 10 38
1253 Ο Μέγας Πόλεμος 1914 – 18 Μέρος Γ’ Μαζαράκης Αινείας 12 643
1254 Ο Μπαρμπαδομανωλάς Μεσογειακός  Γιωργής 21 230
1255 Ο Νικόλαος Κριεζώτης Τόμος Β’ Ντεγιάννης Γιώργος 28 1367
1256 Ο Οθωμανικός Στρατός 1299 – 1922 Κονταρίδης Χρήστος 4 1190
1257 Ο Πλατωνικός Ηγέτης Διαμαντόπουλος Άρης 25 1122
1258 Ο Πληθυσμός της Ελλάδας στον Ορίζοντα του 2050 Παν/μιο Θεσσαλίας 23 1358
1259 Ο Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος Τσαπραζής Νικ. 17 115
1260 Ο Πολεμιστής της Νύχτας Αντωνόπουλος  Μάκης 21 275
1261 Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι Debeney Marie 20 610
1262 Ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940 – 41 Παπάγος Αλέξανδρ. 13 211
1263 Ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940 – 41 Παπάγος Αλέξανδρ. 13 649
1264 Ο Πόλεμος της Εξιλεώσεως Χέρσογκ Χάιμ 14 1579
1265 Ο Πόλεμος της Κορέας  1950-1953 (Φωτογραφικό Υλικό) Joon Gil 14 60
1266 Ο Πόλεμος του 1897 και Ανασκόπησις Ουσιωδών αυτού Γεγονότων Μαντάς Χρήστος 11 627
1267 Ο Πόλεμος του Κόλπου (Εκθεση ΥΕΘΑ/USA προς Κογκρέσσο) ΥΕΘΑ/USA 14 1607
1268 Ο Πόλεμος των Άστρων και οι Προσπάθειες για τη Μείωση των Εξοπλισμών Πολύζος Κων/τίνος 20 219
1269 Ο Ρόλος της Ιστορίας στη Διαμόρφωση του Διεθνούς Δικαίου Δεν αναγράφεται 24 1240
1270 Ο Ρόλος του Αποστράτου Αξκού στη Σύγχρονη Κοινωνία ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1182
1271 Ο Ρόλος του Αποστράτου Αξκού στη Σύγχρονη Κοινωνία ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1641
1272 Ο Ρόλος των ΜΜΕ στις Σύγχρονες Ψυχολογικές Επιχειρήσεις ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1173
1273 Ο Ρόλος των ΜΜΕ στις Σύγχρονες Ψυχολογικές Επιχειρήσεις ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1039
1274 Ο Ρόμμελ στη Νορμανδία Ρούγκε Φρειδερίκου 28 1574
1275 Ο Σιωπηλός Πόλεμος Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος 13 123
1276 Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13, Έργα και Ημέραι     Τόμος Α’ Φωκάς Δημήτ. 12 405
1277 Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13, Έργα και Ημέραι     Τόμος Β’ Φωκάς Δημήτ. 14 406
1278 Ο Στρατός μας και οι Τελευταίοι Πόλεμοι Κοντογιάννης Παντελής 11 589
1279 Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Αυγ.1985 μιά  Μελλοντική Ιστορία Χάκεττ Τζών 14 44
1280 Ο Φάκελλος της Κύπρου  Α’ Μέρος Εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 3 1360
1281 Ο Φάκελλος της Κύπρου  Β’ Μέρος Εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 3 1361
1282 Ο Χρυσός των Ναζί Τσοπάνης Κων. 24 1468
1283 Οδηγίες για τη Σύνταξη -δακτυλογράφηση Διαλέξεων Σπουδαστών Ν.Σ.Π. Π Ν/ Ναυτική Σχολή Πολέμου 17 189
1284 Οδηγίες Διεξαγωγής Συσκέψεων Π Ν/Ναυτική Σχολή Πολέμου 17 190
1285 Οδηγίες Προετοιμασίας Εβδομαδιαίων Επισκοπήσεων Π Ν/Ναυτική Σχολή Πολέμου 17 188
1286 Οδηγός του Μετανάστη ΙΣΤΑΜΕ 24 390
1287 ΟΗΕ ο Μέγας Παρεξηγημένος Καραφωτιάς  Παναγ. 8 1706
1288 Οι Αγνοημένοι Αργυρόπουλος Κων. 21 564
1289 Οι Αλλοίοι Αργυρόπουλος Κων. 21 560
1290 Οι Αρμένιοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία Χαράνης Πήτερ 11 534
1291 Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (‘Ανοιξη 1941) Κέντρο Ιστορίας Στρατού των ΗΠΑ 13 600
1292 Οι Γερμανοί στην Κρήτη Ακρίτας Τάκης 13 179
1293 Οι Δακτυλοδεικτούμενοι Αργυρόπουλος Κων. 21 561
1294 Οι Διαπραγματεύσεις CFE και η Ελλάδα ΕΛΙΑΜΕΠ 9 598
1295 Οι Δίκες της Χούντας-Δίκη Πολυτεχνείου Τόμ. 1 Δημοκρατικοί Καιροί 24 794
1296 Οι Δίκες της Χούντας-Δίκη Πολυτεχνείου Τόμ. 2 Δημοκρατικοί Καιροί 24 795
1297 Οι Δίκες της Χούντας-Δίκη Πρωταιτίων  21ης Απριλ.1967   Τομ.  1 Δημοκρατικοί Καιροί 24 796
1298 Οι Δίκες της Χούντας-Δίκη Πρωταιτίων  21ης Απριλ.1967   Τομ.  2 Δημοκρατικοί Καιροί 24 797
1299 Οι Δίκες της Χούντας-Δίκη Πρωταιτίων  21ης Απριλ.1967   Τομ.  3 Δημοκρατικοί Καιροί 24 798
1300 Οι Δίκες της Χούντας-Δίκη Πρωταιτίων  21ης Απριλ.1967   Τομ.  4 Δημοκρατικοί Καιροί 24 799
1301 Οι Δοκιμαζόμενοι Αργυρόπουλος Κων. 21 562
1302 Οι Δρόμοι της ΟΝΕ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ΙΣΤΑΜΕ 8 604
1303 Οι Δρόμοι της ΟΝΕ: ΟΝΕ και Αγροτικός Τομέας ΙΣΤΑΜΕ 8 605
1304 Οι Ε/Τ Σχέσεις  Σήμερα,Προοπτικές για το Μέλλον   (Ημερίδα) ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1200
1305 Οι Ειρηνοποιοί,Έξι Μήνες που Άλλαξαν τον Κόσμο McMillan Margaret 15 252
1306 Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα Κορομηλά Μαριάννα 25 105
1307 Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Αντέννα Σπουδαστική 9 96
1308 Οι Ένοχοι Αργυρόπουλος Νικόλαος 3 1726
1309 Οι Επιγενόμενοι Αργυρόπουλος Κων. 21 567
1310 Οι Επικούριοι Αργυρόπουλος Κων/νος 21 1725
1311 Οι Επισκοπούμενοι Αργυρόπουλος Κων. 21 565
1312 Οι Ευθυγραμμισμένοι Αργυρόπουλος Κων. 21 1312
1313 Οι Ημερίδες του ΙΣΤΑΜΕ Απρ.-Ιούλ. 1997 ΙΣΤΑΜΕ 14 1511
1314 Οι Κούρδοι,Λαός χωρίς Ελεύθερη Πατρίδα Challiand Gerard 7 536
1315 Οι Λατινικές Ηγεμονίες της Μεσαιωνικής Ελλάδος Κύπριος Κων/νος 10 1519
1316 Οι Μεγάλες Δεκαετίες Όμιλος Μανιατέα 14 1195
1317 Οι Μεγάλοι Σταθμοί της Βαλκανικής Ιστορίας (1683 – 2018) Δουδούμης Γεώργιος 5 1450
1318 Οι Μειονότητες στα Όμορα Κράτη της Βαλκανικής (Διατριβή) Αναγνωστοπούλου Αναστασία 23 1016
1319 Οι Μυστικοί Στρατοί του ΝΑΤΟ Ganser Daniele 8 378
1320 Οι Οθωμανοί στην Ευρώπη Colew Paul 10 1572
1321 Οι Ολύμπιοι Βλάχοι και τα Βλαχομογλενά,Τόμος Γ’ Κουκούδης Αστέριος 27 505
1322 Οι Πεποιημένοι Αργυρόπουλος Κων. 21 566
1323 Οι Πόλεμοι 1940-41 Επιτυχίαι και Ευθύναι,Τόμος Α’ Κορόζης Αθανάσ. 13 127
1324 Οι Πόλεμοι 1940-41 Επιτυχίαι και Ευθύναι,Τόμος Β’ Κορόζης Αθανάσ. 13 128
1325 Οι Προβληματισμοί του Προέδρου ΕΛΙΣΜΕ 16 1520
1326 Οι Προβληματισμοί του Προέδρου ΕΛΙΣΜΕ 16 1678
1327 Οι Προκηρύξεις 17 Ν 1975-2002, όλα τα κείμενα της Οργάνωσης ΚΑΚΤΟΣ 23 1698
1328 Οι Σαρακατσαναίοι Θράκης-Κεντρ,-Ανατολ. Μακεδονίας Τόμοι 1 Μαυρόγιαννης Διονύσ. 27 102
1329 Οι Σαρακατσαναίοι Θράκης-Κεντρ,-Ανατολ. Μακεδονίας Τόμος 2 Μαυρόγιαννης Διονύσ. 27 103
1330 Όι Σαρακατσαναίοι Θράκης-Κεντρ. -Ανατολ. ΜακεδονίαςΤόμος 3 Μαυρόγιαννης Διονύσ. 27 104
1331 Οι Σταυροφορίες από τη Πλευρά των Αράβων Maalouf Amin 10 595
1332 Οι Στιγματισμένοι Hamilton Hugo 21 1310
1333 Οι Στρατιωτικές Δυνατότητες Ιράν-Ιράκ-Συρίας-Λιβύης ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1180
1334 Οι Στρατιωτικές Δυνατότητες Ιράν-Ιράκ-Συρίας-Λιβύης ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1281
1335 Οι Στρατιωτικές Δυνατότητες Ιράν-Ιράκ-Συρίας-Λιβύης ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1055
1336 Οι Συμμέτοχοι     Δοκίμια Αργυρόπουλος Κων. 21 1417
1337 Οι Σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας, Προβλήματα-Προοπτικές ΕΛΙΣΜΕ 16 1560
1338 Οι Σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας, Προβλήματα-Προοπτικές ΕΛΙΣΜΕ 16 1561
1339 Οι Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες και η ΜΙΤ Ηλιάδης Μάνος 4 1461
1340 Οι τρεις Μύθοι Δημοκρατία-Δικαιοσύνη-Λαϊκή Κυριαρχία Νικολοπούλου Εμμαν. 24 1265
1341 Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδος  1829 – 2000 Μακρυδημήτρης Αντώνιος 28 445
1342 Οι Χρονογραφημένοι Αργυρόπουλος Κων. 21 1340
1343 Οικονομία και Δικαιικά Συστήματα στ Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία… Strobel Karl 24 1248
1344 Οικονομικές και Στρ. Επιδιώξεις της Τουρκίας στα Βαλκάνια ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1179
1345 Οικονομικές και Στρ. Επιδιώξεις της Τουρκίας στα Βαλκάνια ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1054
1346 Οικονομικοί Μετανάστες ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1074
1347 Οικονομικοί Μετανάστες ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1295
1348 Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Καραφωτιάς  Παναγ. 8 1705
1349 Ολοκληρωμένη Προσέγγιση ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1298
1350 Ολοκληρωμένη Προσέγγιση ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1077
1351 Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Μπρέκης Σπύρος 25 114
1352 Ομοσπονδία και Κυπριακό Κυπριακό Κέντρο Μελετών 3 350
1353 Οχυρό Νυμφαίας Καραμπατσόλης Γεώργιος 17 237
1354 Παγκόσμια Ιστορία για Πρωτάρηδες Haugen Peter 15 1313
1355 Παγκοσμιοποίηση-Νέα Τάξη- Ελληνισμός Βασιλειάδης Δαμιανός 9 1210
1356 Παλαίμαχοι Τεύχoς Οκτώβριος 2005 Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού 17 663
1357 Παλαίμαχοι Τεύχος  Απρίλιος 2004 Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού 17 662
1358 Παλαίμαχοι Τεύχος Μάρτιος 2008 Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού 17 664
1359 Παναγής Βουρλούμης (1867 – 1950),Αυτοβιογραφία Εταιρεία Μελέτης Ελλ. Ιστορίας 28 45
1360 Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων Χατζηβασιλείου Ευάνθη 13 976
1361 Πανεπιστήμιο Εθνικής Αμύνης ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1078
1362 Παντουρκισμός,το Δόγμα του ΤουρκικούΕπςκτατισμού Landau Jacob 4 1466
1363 Παραδουνάβιες Ηγεμονίες Καθημερινή 27 1229
1364 Παρακολούθηση της Πορείας Αλλοδαπών Σπουδαστων Στρ. Σχολών ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1288
1365 Παρακολούθηση της Πορείας Αλλοδαπών Σπουδαστων Στρ. Σχολών ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1067
1366 Παραοικονομία Φακιολάς Ροσέτος 24 940
1367 Παρατηρητής στην Κροατία Μπούτος Περικλής 27 507
1368 Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον της Δυτ.Θράκης  (Ημερίδα ) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1168
1369 Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον της Δυτ.Θράκης  (Ημερίδα ) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1116
1370 Παρεμβάσεις εντός Κρίσης Δουδούμης Γεώργιος 24 1456
1371 Παρούσα ΓεωπολιτικήΚατάσταση και Προκλήσεις-Νέες Στρατηγικές    6ο Συνέδριο ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 874
1372 Πάτρα 30 Σεπ. 2002,Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής 18 356
1373 Πειραιάς από το Πόρτο Λεόνε στη Μαγχεστρία της Ανατολής Μιχελή Λίζα 27 326
1374 Πελοποννησιακός Πόλεμος , Βιβλία Β & Γ,Θουκιδίδου Ιστορίαι 431-411 πΧ……. ΓΕΣ 10 1580
1375 Πελοποννησιακός Πόλεμος Βιβλίο   Α,Θουκιδίδου Ιστορίαι 431-411πΧ ……. ΓΕΣ 10 1581
1376 Πενήντα Χρόνια Στρατιώτης Σπαήςς Λεωνίδας 28 29
1377 Περί Βουλγαρίας – Ρουμανίας ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1172
1378 Περί Βουλγαρίας – Ρουμανίας ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1037
1379 Περί Επιτελείου-Επιτελούς-Αρτιας Επτλκής Εργασίας Π Ν/Ναυτική Σχολή Πολέμου 17 187
1380 Περί Στρατηγικής Σκέψεως και Στρατιωτικής Τέχνης Μασούρας Γεώργιος 1 1723
1381 Περί του Ελληνισμού των Αρχαίων Μακεδόνων Χατζιδάκις Γεώργιος 10 990
1382 Περί των Βλάχων των Ελληνικών Χωρών  Τόμος Α’ Κατσουγιάννης Τελέμαχος 27 1328
1383 Περί των Βλάχων των Ελληνικών Χωρών  Τόμος Β’ Κατσουγιάννης Τελέμαχος 27 1329
1384 Περιληπτικό Σπουδών Α.ΔΙ.Σ.Π. 17 1007
1385 Περιπολία στο Γερματοκρατούμενο Αιγαίο Μάρτιο 44 (Δράση Υ/Β Πιπίνος) Ρουσέν Κώστας 12 1494
1386 Πετρέλαιο Τσουτρέλης Χαράλαμπος 9 939
1387 Πέτρινες Συνειδήσεις  Διηγήματα Καραφωτιάς  Παναγ. 21 1700
1388 Πετώντας σε Ξένους Ουρανούς 1941 – 44 Καρταλαμάκης Ηλίας 13 319
1389 Πληθυσμός και Ανάπτυξη στην Ελλάδα Ελλην.Εταιρ.Δημογραφικών Μελετών 2 1000
1390 Πλούς 75 Ετών Φουστάνος Γεώργιος 29 169
1391 Ποια η Ομηρική Ιθάκη Τσιμαράτος Ευάγγελος 27 387
1392 Ποιήματα-Διηγήματα-Χρονογραφήματα Καραφωτιάς  Παναγ. 21 1701
1393 Ποινικοί Κανόνες που Απορρέουναπό από τη Σύμβαση Ρώμης Δεν αναγράφεται 24 1237
1394 Ποιοί Δολοφόνησαν τον Καποδίστρια Κοκκινάκης Δ. Ν. 15 162
1395 Πολεμ. Ιστορία του 3ου Συντάγματος Πεζικού   1912 -22 Λιώσης Ευστάθιος 12 262
1396 Πολεμική Ιστορία Νεωτέρας Ελλάδος ,Τόμος 4ος Γεραμάνης Αθανάσ. 12 638
1397 Πολεμική Ιστορία Νεωτέρας Ελλάδος ,Τόμος 5ος Γεραμάνης Αθανάσ. 12 639
1398 Πολεμική Ιστορία Νεωτέρας Ελλάδος ,Τόμος 7ος Γεραμάνης Αθανάσ. 13 640
1399 Πολεμική Ιστορία Νεωτέρας Ελλάδος ,Τόμος 8ος Γεραμάνης Αθανάσ. 13 641
1400 Πολεμική Τέχνη   Τόμος Α’ Αναγνωστόπουλος Δημήτρ. 20 1434
1401 Πόλεμος Αναμνήσεων  και Συνειδήσεων Καραφωτιάς  Παναγ. 21 1699
1402 Πολιτικές Στρατηγικές Schroder Peter 26 1475
1403 Πολιτική Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1062
1404 Πολιτική Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1285
1405 Πολιτική Επιστήμη,Σύγχρονοι Κλάδοι και Περιεχόμενα Μεταξάς Α. 24 1474
1406 Πολιτικοστρατιωτικές Σχέσεις σε Κρατικό Πλαίσιο….   (Ημερίδα ) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1167
1407 Πολιτικοστρατιωτική Λήψη Αποφάσεων με Μαθηματικό Πρότυπο Ναούμ Βασίλειος 18 1027
1408 Πολιτισμός-Ευρωπαϊκοί Θεσμοί κ Πολιτιστική Κληρονομιά Δεν αναγράφεται 25 1243
1409 Πολλαπλασιαστές Ισχύος ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1051
1410 Πολλαπλασιαστές Ισχύος ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1279
1411 Πολυτεχνείο1973 & “Αντίστασις”.Μύθοι και Αλήθειες Χατζηδάκης Μάνος 14 1410
1412 Πραγματεία περί Πολεμολογίας, Κοινωνιολογίας των Πολέμων ΓΕΣ/ΔΕΚΠ – Bouthoul Coaston 17 1462
1413 Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος Εθν.Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 23 171
1414 Πρακτικά “Πολιτισμός και Θαλάσσιο Περιβάλλον” Δήμος Γλυφάδας – ΕΚΑΠΕΜ 18 311
1415 Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Εργαζομένων στα Ελλ. Πετρέλαια ΠΣΕΕΕΠ 18 1516
1416 Πρακτικά Ημερίδων 2006 – 2010 Ένωση Βουλευτών Ευρωβουλευτών 18 218
1417 Πρακτικές Οδηγίες Διοικήσεως Μικρών Κλιμακίων ΓΕΣ/Δνση Μελετών 17 201
1418 Πράσινος Μισθός,Δημιουργία Νέων Εργασιών για το Περιβάλλον Βλαβιανού-Αρβανίτη Αγνή 24 1469
1419 Προβλήματα Ασφαλείας στη Ν/Α Ευρ.Τουρκ.Διεκ/σεις (Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1301
1420 Προβλήματα Ασφαλείας στη Ν/Α Ευρ.Τουρκ.Διεκ/σεις (Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1084
1421 Πρόγραμμα “Καλλικράτης” Υπουργείο Εσωτερικών 23 1006
1422 Προγράμματα ‘Οπλων Μαζικής Καταστροφής-Μέσων Μεταφοράς ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1293
1423 Προγράμματα ‘Οπλων Μαζικής Καταστροφής-Μέσων Μεταφοράς ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1072
1424 Προεδρικό Σύνταγμα στην Ελλάδα Διαμαντόπουλος Θανάσ. 2 1318
1425 Προοίμιον Στρ. Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα Σμοκοβίτης Δημήτρ. 24 428
1426 Προς τη Πλευρά του Ήλιου ή η Εποποιία του Μ. Αλεξάνδρου Βασιλάκος Σταμάτης 28 653
1427 Προσεγγίσεις στις ΈννοιεςΙσχύς,Εθν.Συμφέρον,Εξ.Πολιτική Τσούτσος Γεώργιος 9 587
1428 Προστασία και Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών Δεν αναγράφεται 25 1242
1429 Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 876
1430 Πυρομαχικά- Έξυπνα Όπλα                 (5ο Σεμινάριο ) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1165
1431 Πυρομαχικά- Έξυπνα Όπλα                 (5ο Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 292
1432 Πως Έγινε ο Πάπας Αλάθητος Μεταλληνός Γεώργιος 25 1199
1433 Ρατσισμός και Διακρίσεις στην Ελλάδα Σήμερα Γαζάκης-Σύρρη-Τάκης 24 601
1434 ΡΒΧ Πόλεμος  :Η Σημερινή Μορφή Απειλήςκαι Τρόποι Άμυνας ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1178
1435 ΡΒΧ Πόλεμος  :Η Σημερινή Μορφή Απειλήςκαι Τρόποι Άμυνας ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1048
1436 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,Ισλαμιστής,Εθνικιστής και Τύραννος Cagaptay Soner 28 1697
1437 Ρήγας – Σολωμός εις Μνήμην Κεντρ.Ένωση Δήμων-Κοινοτήτων Ελλάδ. 28 353
1438 Ρήγας Βελεστινλής 1757 – 1798 Βρανούσης Λ. Ι. 28 991
1439 Ρόμμελ Young Dasmond 28 438
1440 Ρόμμελ Von Esebeck 28 439
1441 Ρωσία και Μεσόγειος     Τόμος Α’ Κατσιαρδή Όλγα 6 1306
1442 Ρωσία και Μεσόγειος     Τόμος Β’ Κατσιαρδή Όλγα 6 1307
1443 Σελίδες Δόξης Κολιάτσος Χρήστος 13 615
1444 Σεμινάριο Μελέτης Μεθόδων Εργασίας και Χρόνου  Τόμος  Α’ ΕΛΚΕΠΑ 20 61
1445 Σεμινάριο Μελέτης Μεθόδων Εργασίας και Χρόνου  Τόμος  Β’ ΕΛΚΕΠΑ 20 62
1446 Σεμινάριο Μελέτης Μεθόδων Εργασίας και Χρόνου  Τόμος  Γ’ ΕΛΚΕΠΑ 20 63
1447 Σεμινάριο Χειρισμού Κρίσεων ΕΛΙΣΜΕ & ΙΔΙΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1431
1448 Σημειώσεις  1967 – 1977 Παπάγος Αλεξ. Λεωνίδας 14 206
1449 Σικελία Καθημερινή 27 1230
1450 Σκέψεις επί του Πολέμου-Κλαούζεβιτς  Τόμος  2 ΓΕΣ/Δνση Εκδόσεων 1 253
1451 Σκιαγραφία Ενός Πολιτικού Σπ. Μαρκεζίνης,Μύθος-Πραγματικότ. Ανδρεάδης Ματθαίος 28 245
1452 Σκόπια ΕΛΕΣΜΕ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16 1096
1453 Σκοτεινή Ήπειρος             Τόμος  1 Mazower Mark 15 1219
1454 Σκοτεινή Ήπειρος             Τόμος  2 Mazower Mark 15 1220
1455 Σοβιετική Στρατιωτική Ισχύς Αμυντικά Θέματα 1 95
1456 Σουλεϊμάν και Ιμπραήμ Κρητικού Δήμητρα 15 1197
1457 Σπουδή Χώρου Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος, Τόμος ΙΙ Ανωτάτη  Σχολή Πολέμου 17 59
1458 Στατιστική Επθ/ση  Υπδνσης Προστασίας Ανηλίκων 1997 Υπουργείο Δημοσ. Τάξεως 23 49
1459 Στατιστική Επθ/ση  Υπδνσης Προστασίας Ανηλίκων 1998 Υπουργείο Δημοσ. Τάξεως 23 50
1460 Στατιστική Επιθ/ση Υπδνσης Προστασίας Ανηλίκων 1996 Υπουργείο Δημοσ. Τάξεως 23 48
1461 Σταυροφόροι Χωρίς Σταυρό Λυγερός Σταύρος 9 1433
1462 Στο Θρυλικό Πλατάνι-Μυστικός Πόλεμος στην Κατοχική Ελλάδα Μαλτέζος Χρήστος 13 1480
1463 Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Λουκόπουλος Ανδρέας 29 432
1464 Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος Ηλιόπουλος Ηλίας 28 1404
1465 Στρατηγικές Δυνατότητες των Ομόρων Κρατών μας ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1277
1466 Στρατηγικές Δυνατότητες των Ομόρων Κρατών μας ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1049
1467 Στρατηγικές Ψυχολογικές Επχσεις από την Ελλάδα ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1289
1468 Στρατηγικές Ψυχολογικές Επχσεις από την Ελλάδα ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1068
1469 Στρατηγική Κώνστας Π. Ε. 1 255
1470 Στρατηγική 2003, Γ’ Διεθνές Συνέδριο ΕΛΕΣΜΕ 16 1507
1471 Στρατηγική 2003, Γ’ Διεθνές Συνέδριο CD ΕΛΕΣΜΕ 16 1118
1472 Στρατηγική 2005, 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛΕΣΜΕ 16 1508
1473 Στρατηγική 2005,2ο Σεμινάριο ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1104
1474 Στρατηγική 2007      5ο Διεθνές  Συνέδριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1320
1475 Στρατηγική 2007      5ο Διεθνές  Συνέδριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1088
1476 Στρατηγικη 2009-6ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1640
1477 Στρατηγική Αξία της Κύπρου ….. Δεν αναγράφεται 3 933
1478 Στρατηγική Αξία του Χώρου Β.Ελλ. και δη της Περιοχής Θεσ/νίκης ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1287
1479 Στρατηγική Αξία του Χώρου Β.Ελλάδος και δη της Περιοχής Θεσ/νίκης ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1066
1480 Στρατηγική Αξία των Νησιών του Αιγαίου πελάγους Δεν αναγράφεται 26 934
1481 Στρατηγική Σημασία των Δυτ. Βαλκανίων για το ΝΑΤΟ ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1282
1482 Στρατηγική Σημασία των Δυτ. Βαλκανίων για το ΝΑΤΟ ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1059
1483 Στρατηγική της Τουρκίας ως περιφερειακής Δύναμης & βαθμός Επηρεασμού της……. ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1635
1484 Στρατιωτικαί Επιχειρήσεις εν Μακεδονία Falls Cyril 12 642
1485 Στρατιωτικές Δυνατότητεςτων ομόρων κρατών και ….η Απειλή εξ αυτών ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1506
1486 Στρατιωτική Επιμελητεία                                    Σεμινάριο ΠΑ-ΕΛΙΣΜΕ-ΣΑΣI/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1414
1487 Στρατιωτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος Πολιτάκος Ιωάν. 15 175
1488 Στρατιωτική Κοινωνιολογία στην Ελλάδα,Ειδικά Θέματα Σμοκοβίτης Δημήτρ. 24 371
1489 Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων 70 Χρόνια  1926 -1996 ΣΣΑΣ 17 1319
1490 Στρατωτικός Ποινικός Κώδικας Κουκουλάκος-Πολυχρονόπουλος 24 14
1491 Σύγχρονα Οπλικά Συστήματα           1ο&2ο Συνέδρια ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 872
1492 Σύγχρονα Οπλικά Συστήματα          2ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1185
1493 Σύγχρονες Έξωθεν Μαρτυρίες για τον Μεγαλέξανδρο Μαυρόγιαννης Διονύσ. 28 357
1494 Σύγχρονες Στρατηγικές-Τακτικές Αντιλήψεις-Εξελίξεις (4ο Συνέδριο ) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1163
1495 Σύγχρονες Στρατηγικές-Τακτικές Αντιλήψεις-Εξελίξεις (4ο Συνέδριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1087
1496 Σύγχρονες Τεχνολογίες Αυτομάτου Ελέγχου Τεχνικό Επιμελητ. Ελλάδας 19 431
1497 Σύγχρονη Στρατηγική Σολιώτης Χρήστος 1 581
1498 Συμπεράσματα Πολέμου Νήσων Falklands ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1094
1499 Συνέπειες για  Ασφάλεια Ελλάδος από τη Δημιουργία της Δημοκρατίας Σκοπίων Κορκίδας Απόστολος 23 1524
1500 Συνθήκη  Μειώσεως των Συμβατ. Δυνάμεων στην Ευρώπη (CFE) ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1297
1501 Συνθήκη  Μειώσεως των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (CFE) ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1076
1502 Συνιστώσες της Γέννεσης και της πορείας του Ελλ. Κράτους Τούντα Αρετή 15 1245
1503 Συνοπτική Εκτίμηση Κατάστασης στα Βαλκάνια ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1065
1504 Συνοπτική Ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου Αποστολίδης Δημ. 2 1260
1505 Σύντομος Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσης Χατζιδάκης Γεώργιος 25 994
1506 Σύντομος Ιστορία της Κύπρου Αμάντος Κων/τίνος 3 989
1507 Σύντροφε Γιατί Πεθαίνουμε Έτσι Αργυρόπουλος Σάββας 13 87
1508 Σύστημα Επιτήρησης των Τουρκικών Ε.Δ. – Μακρύς Ορίζων ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1273
1509 Σύστημα Επιτήρησης των Τουρκικών Ε.Δ. – Μακρύς Ορίζων ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1033
1510 Συστήματα Πληροφορικής & Αναλυτικά Εργαλεία για την Άμυνα Πολυμενόπουλος Αλέξ. 19 1420
1511 Σχέδιο Εθνικής  Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής(ΕΑΒΣ)-Προτάσεις & Σχόλια ΕΛΙΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1628
1512 Σχέδιο Συνθήκης για τη Θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Ευρωπ. Ένωση 8 1092
1513 Σχέση μεταξύ Αμυντικής Θωρακίσεωςτης Κύπρου και… Συντονιστικό Κέντρο Ελληνισμού 3 1522
1514 Τα Αγγλικά είναι Ελληνική Διάλεκτος Θεοφανίδης Σταύρος 25 980
1515 Τα Βαλκάνια από το Χθες στο Αύριο Δουδούμης Γεώργ. 5 1208
1516 Τα Βαλκάνια Μεταξύ της Δύσης και Ρωσίας ΕΛΙΣΜΕ 16 1308
1517 Τα Βαλκάνια Μεταξύ της Δύσης και Ρωσίας ΕΛΙΣΜΕ 16 1556
1518 Τα Βαλκάνια στη Σκιά του Χθες Δουδούμης Γεώργ. 5 1117
1519 Τα Γεωγραφικά Όρια της Μακεδονίας Μουτσόπουλος Νικόλαος 2 497
1520 Τα Ελληνικά Υποβρύχια  Volume Ι Κατωπόδης-Μασούρας 19 284
1521 Τα Ελληνικά Υποβρύχια  Volume ΙΙ Κατωπόδης-Μασούρας 19 285
1522 Τα Εμπορικά Πλοία εις την Ελευθέραν Θάλασσαν, εν καιρώ Ειρήνης Κρίσπης Ηλίας 5 1717
1523 Τα Εμπορικά Πλοία στην Ελευθέραν Θάλασσαν εν καιρώ Ειρήνης Δεν αναγράφεται 29 1257
1524 Τα Ηνωμένα Έθνη στην Υπηρεσία της Ειρήνης ΕΛΙΑΜΕΠ 8 391
1525 Τα Μαθηματικά στην Ελλ. Σκέψη κατά την Τουτκοκρατία Τερδήμου Μαρία 25 997
1526 Τα Ναρκωτικά,η Μεγάλη Μάστιγα Ρούμπας Ιωάν. 24 274
1527 Τα Νέα Όπλα και Η Στρατηγική και Τακτική Χρησιμοποίησή των Μεζεβίρης Γεώργ. 19 222
1528 Τα Πλοία του Π Ν 1829 – 1999 Παίζης – Παραδέλης 19 118
1529 Τα Πορίσματα του Ναυτ. Πολέμου της Μεσογείου 1939 -45 Μεζεβίρης Γεώργ. 13 193
1530 Τα Τελευταία Έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ 12 868
1531 Τα Τελευταία Χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Κορδάτος Γιάννης 10 28
1532 Τα Φοβερά Ντοκουμέντα:Η Σφαγή των Ρομανώφ Mondatori – Φυτράκης 21 304
1533 Τα Χρόνια στο Λευκό Οίκο 1969 – 1973   Τόμος 1 Κίσσιγκερ Χένρυ 9 946
1534 Τα Χρόνια στο Λευκό Οίκο 1969 – 1973   Τόμος 2 Κίσσιγκερ Χένρυ 9 947
1535 Τα Χρόνια στο Λευκό Οίκο 1969 – 1973   Τόμος 3 Κίσσιγκερ Χένρυ 9 948
1536 Τάσος Ισαάκ – Σολωμός Σολωμού,Εκδήώση Μνήμης και Τιμής Συντονιστικό Κέντρο Ελληνισμού 3 1345
1537 Τεκμήρια για τον Πόλεμο του 1940 – 41 Σπηλιωτόπουλος Παναγής 13 1002
1538 Τεργάστη Καθημερινή 27 1231
1539 Τερματισμός Πολέμου,Συμπ/ματα από Πρόσφατες Συγκρούσεις ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1286
1540 Τερματισμός Πολέμου,Συμπεράσματα από Πρόσφατες Συγκρούσεις ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1063
1541 Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής Ανατολ. Μακ/νία 1916-18          Τόμος 1 Ιστορ.&Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας 12 651
1542 Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής Τόμος 2 Ιστ. & Λογ. Αρχείο Καβάλας 12 652
1543 Τετράδια Διεθνούς Δικαίου Δρακίδης Φίλιππος 8 312
1544 Τζών Φ. Κέννεντυ Μάντσεστερ Ουίλλιαμ 28 491
1545 Το Αιγαίο Πέλαγος και τα Ακριτικά Νησιά     (Ημερίδα) ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1184
1546 Το Αιγαίο Πέλαγος και τα Ακριτικά Νησιά     (Ημερίδα) ΕΛΕΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1079
1547 Το Αμυντικό Πρόβλημα της Ελλάδος κατά την Προσεχή 10ετία ΕΛΕΣΜΕ/ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 1034
1548 Το Ανατολικό Ζήτημα τν 21ο Αιώνα Μασούρας Γεώργιος 1 1437
1549 Το Ανθρώπινο Δυναμικό για την Εθνική Άμυνα   (Μελέτη) Σχολή Εθνικής Αμύνης 23 83
1550 Το Απόρρητο Ημερολόγιο της ΚΥΠ για την Κύπρο Ηλιάδης Μάνος 3 514
1551 Το Δημογραφικό Πρόβλημα της Ελλάδος ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1069
1552 Το Δημογραφικό Πρόβλημα της Ελλάδος ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1290
1553 Το Διεθνές Δίκαιο εν Ειρήνη και Πολέμω Κρίσπης Ηλίας 9 935
1554 Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ Κρίσπης Ηλίας 8 1258
1555 Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Κρίσπης Ηλίας 24 1249
1556 Το Δίκαιο της Θάλασσας και η Ε/Τα διαφορά στο Αιγαιο Δήμου Δημήτ. 26 1578
1557 Το Δίκαιο της Θάλασσας και η Χώρα μας Δεν αναγράφεται 24 1267
1558 Το Δίκαιο του Πολέμου ΕΛΕΣΜΕ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16 1024
1559 Το Δικαίωμα να είσαι Άνθρωπος  Τόμος 1 UNESCO 25 173
1560 Το Δικαίωμα να είσαι Άνθρωπος ,Τόμος 3 ΓΕΣ/Δνση Εκπαιδεύσεως 25 1121
1561 Το Δικαίωμα να είσαι Άνθρωπος, Τόμος 2 UNESCO 25 174
1562 Το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο Υπουργείο Εξωτερικών 30 52
1563 Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Marshall στην Ελλάδα Μίρκος Γεώργιος 13 1419
1564 Το Εδαφικό Καθεστώς της Ελλάδος και οι Συνθήκες που το έχουνεγκαθιδρύσει ΕΛΙΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1459
1565 Το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος εις την Κορέα 1950-55 ΓΕΣ/ Δνση Ιστορίας Στρατού 14 888
1566 Το Ελλ. Εκστρατευτικό Σώμα εις Μεσημβρινή Ρωσία 1919 ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού 12 891
1567 Το Επιλεγόμενο Μακεδονικό Κωφός Ευάγγελος 26 945
1568 Το Ευρωπ.Δικαστήριο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου…,, Δεν αναγράφεται 24 1239
1569 Το Ευρωπ.Σύστημα Ασφαλείας και η Ελλ. Εξωτ. Πολιτική προς 2000 Ήφαιστος – Τσαρδανίδης 9 929
1570 Το Ζήτημα των Σκοπίων Βαληνάκης – Νταλής 5 498
1571 Το Ζήτημα των Τσάμηδων ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1044
1572 Το Ζήτημα των Τσάμηδων ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1275
1573 Το Ημερολόγιο ενός Πολιτικού-Η Εμπλοκή των Σκοπίων Παπακωνσταντίνου  Μιχάλης 9 227
1574 Το Θεώρημα της Διατήρησης της Γωνίας Βολής Χατζηκωνσταντής  Α. Χ. 19 247
1575 Το Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ 1911 – 2011,Ιστορία και Τέχνη Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος 25 156
1576 Το Ιόνιο Κράτος 1815 – 1864 Κέντρο Μελετών Ιονίου 11 437
1577 Το Ισλαμικό Κράτος Γιαννακόπουλος Βασίλειος 7 1192
1578 Το Καθεστώς των Νησίδων στο Ν. Α. Αιγαίο: Η Μαρτυρία των Πηγών Σβολόπουλος Κων/νοσ 2 1347
1579 Το Καλύτερο Βιβλίο για το Internet Gilster Paul 19 208
1580 Το Καταδρομικόν “Γεώργιος Αβέρωφ”(Δράση του από Μάϊο 41 – Φθινόπωρο 42) Τσαλλής Κ. 13 1529
1581 Το Κίνημα του Πολεμ. Ναυτικού Μάϊος 1973 Παπαδημητρίου Νίκος 15 1510
1582 Το Κυπριακό Πρόβλημα σε Εξέλιξη Δεν αναγράφεται 3 1241
1583 Το Λουλούδι της Κριμαίας Gregson Julia 21 1309
1584 Το Μακεδονικό Ζήτημα Βακαλόπουλος Κων. 2 1271
1585 Το Μακεδονικόν Μέτωπον και ο Ελληνικός Διχασμός Palmer Alen 12 1582
1586 Το Μαύρο Μελάνι Γυφτογιάννη Μαρία-Ευαγγελία 21 1724
1587 Το Ναυτικόν μας κατά την Πολεμικήν Περίοδον 1941 – 45 Αλεξανδρής Κ. 13 411
1588 Το Ναυτικόν του Υπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνος 1821 – 29 Αλεξανδρής Κ. 11 412
1589 Το νέο ΝΑΤΟ,Ασφάλεια σε μια Αδιαίρετη Ευρώπη ΥΠΕΞ/Β 2 8 1526
1590 Το Ξίφος και το Σαρίκι Colosimo Jean-Francois 4 1691
1591 Το Πάσχα (Διαχρονική-Αστρονομική-Ημερολ/κή Ερμηνεία) Οικονομόπουλος Ιωάν. 27 194
1592 Το Περιβαλλοντικό Πρόβλημα,μία Φιλελεύθερη Πρόταση Χριστούλας Δ. Γ. 25 229
1593 Το Πνεύμα της Ελευθερίας Δαμιανάκος Αλέξ. 10 668
1594 Το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελληνική Τέχνη ΓΕΝ 17 117
1595 Το Πριγκιπάτο της Αχαίας 1205 – 1460 Δοανίδου Σοφία 27 982
1596 Το Πρόβλημα του Αιγαίου ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1038
1597 Το Σ.Α.Ε.κατά το Σύνταμα και τους Νόμους του Ελλ. Κράτους Δεν αναγράφεται 24 1234
1598 Το Σκοπιανό Ζήτημα και οι Θέσεις της Ελλάδος   (Ημερίδα) ΕΛΙΣΜΕ/ΗΜΕΡΙΔΑ 16 1186
1599 Το Σκόπιμο ή μη της Συμμετοχής της Ελλάδος στην ΕΟΚ Δουδούμης Γεώργ. 2 361
1600 Το Σπίτι της Ευρώπης “ΒΥΡΩΝ” Σύλλογος ΒΥΡΩΝ 25 1112
1601 Το Στοίχημα της Αναγέννησης Μήτσιος Ιωάν. 26 670
1602 Το Στρατηγικό Βάθος, η Διεθνής θέση της Τουρκίας Νταβούτογλου Αχμέτ 4 1460
1603 Το Σύγχρονο Ανθρωπορυχείο-Διεθνείς Σχέσεις Καραφωτιάς  Παναγ. 9 1703
1604 Το Σύνταγμα της Ελλάδος Δεν αναγράφεται 2 1114
1605 Το Τίμημα του Πολέμου (Απώλειες-Θυσίες Εμπορ.Ναυτιλίας στο Β’ΠΠ) Παίζης – Παραδέλης 13 157
1606 Το Ύψωμα 731 Τζουβαλάς Γεώργ. 13 287
1607 Το Χρονικό της Βεργίνας Ανδρόνικος Μανώλης 25 1451
1608 Το Χρονικό της Ιθάκης Κολαίτης Γεράσιμος 27 155
1609 Τορπίλλη Νο 89  Πυρ Τσουκαλάς Ηλίας 21 398
1610 Τουρκία η Ανεπιθύμητη Δουδούμης Γεώργ. 4 1188
1611 Τουρκία η Ευρωπαική Προσδοκία Economist 4 94
1612 Τουρκία και Κουρδικό Ζήτημα ΕΛΕΣΜΕ/ΜΕΛΕΤΗ 16 1439
1613 Τουρκία,Αναθεωρητισμός και Συγκρούσεις Μηνάγιας   Χρήστος 4 1458
1614 Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και Εξοπλισμοί 4 1194
1615 Τουρκική Απειλή Κατά του Ελληνισμού της Κύπρου Κλόκκαρης Φοίβος 3 24
1616 Τούρκοι ο Άγνωστος Γείτονας Χειλαδάκης Νίκος 4 1402
1617 Τραπεζούντα Καθημερινή 27 1232
1618 Τριάντα τρεις Πατέρες, Προκλήσεις και Ποσκλήσεις Βάλβης Μάρκος 28 1611
1619 Τριαντατρία Χρόνια στην ΥΕΝΕΔ Λαμπρινίδης Μηνάς 28 20
1620 Τροχοφόρα ΤΘ Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού-Μάχης-Αναγνωρίσεως Σεμινάριο ΕΛΕΣΜΕ /ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1643
1621 Τύμβος Κάστα Αμφίπολη η Αλήθεια Βελόπουλος Κυριάκος 25 1218
1622 Υβριδικές Σχέσεις Αργυρόπουλος Κων. 9 1708
1623 Υβριδικοί Πόλεμοι ΕΛΙΣΜΕ 16 1644
1624 Υβριδικοί Πόλεμοι ΕΛΙΣΜΕ 16 1693
1625 Ύδρα Μονοπάτια Πίστης ,(Φωτογραφικό Υλικό) Βέργας Κώστας 27 64
1626 Υιέ μου – Υιέ μου Spring Howard 21 425
1627 Ύμνος εις την Ελευθερίαν Σολωμός Διονύσιος 21 1650
1628 Υπερασπίζοτας τη Διωκό,ενη Ορθόδοξη Παιδεία στο Ελληνικό Σχολείο Πονηρός Ευάγ. 25 1405
1629 Υποβρύχιον  Υ – 1 Τσουκαλάς Ηλίας 15 404
1630 Υποβρύχιον “Περσεύς” Γιατροπούλου-Θωκταρίδης 19 283
1631 Υποθήκες Ενός Μεγάλου Ηγέτη Ρουμπάς Ιωάννης 9 547
1632 Φιλελεύθερη Έμφαση  Τεύχος 12 Ινστ. Δημοκρατίας Κων. Καραμανλή 23 440
1633 Φιλιππούπολη Καθημερινή 27 1233
1634 Φιλολογική Πρωτοχρονιά  2006 Μαυρίδης    Γεώργιος 21 213
1635 Φιλολογική Πρωτοχρονιά  2008 Μαυρίδης    Γεώργιος 21 214
1636 Φιλολογική Πρωτοχρονιά  2009 Μαυρίδης    Γεώργιος 21 215
1637 Φιλοσοφία των Αξιών Μάνος Ανδρέας 25 669
1638 Φιλοσοφία των Θρησκειών και …. Φειδάς Βλάσιος 24 936
1639 Φλυάς Αργυρού Μέλαθρον Ευαγγέλου Σόλων 25 51
1640 Χειρισμός Κρίσεων  (Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1299
1641 Χειρισμός Κρίσεων  (Σεμινάριο) ΕΛΕΣΜΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1081
1642 Χειρισμός Κρίσεων του 2019 ΕΛΙΣΜΕ-ΙΔΙΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16 1636
1643 Χειρισμός Πλοίου σε Επικίνδυνες Καταστασεις Μάστρακας Μάρκος 29 172
1644 Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας Ακαδημία Αθηνών 30 108
1645 Χρονικό της Πολεμικής Αεροπορίας ΓΕΑ 17 1531
1646 Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας (Το Έπος της Μικράς Ασίας) Αγγελομάτης Χρήστος 12 511
1647 Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων στα Ιόνια νησιά Κονταρίδης Χρήστος 24 1189
1648 Ψευδωνυμία και Κωδικοί,   ΕΟΚΑ 1955 – 1959 Κωνσταντινίδης Κων/τίνος 3 1455
1649 Ψυχολογικοί Παράγοντες εις την Προπαρασκευή του 21 Ξύδης Στέφανος 11 591
1650 Ωδές Κάλβος Ανδρέας 21 574