Δ2.3 Εμπορική Ναυτιλία – Τουρισμός – Απόδημος Ελληνισμός

10/2/2017, Τι ελέγχουν οι Έλληνες εφοπλιστές παγκοσμίως. Η μεγάλη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας σε αριθμούς.

10/2/2017, Τι ελέγχουν οι Έλληνες εφοπλιστές παγκοσμίως. Η μεγάλη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας σε αριθμούς.

Επιμέλεια: ο Γεώργιος Ε. Δουδούμης, Οικονομολόγος-Συγγραφέας, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ, Υπεύθυνος ΔΣ

2015-02-15. Mια  Aπόπειρα Ολιστικής Προσέγγισης στη Διαδικασία Χωρικής Αναδιοργάνωσης σε σχέση με τη βελτίωση των Θαλάσσιων Μεταφορικών Συστημάτων. Μια γεωπολιτική – γεωχωρoταξική θέση.

2015-02-15. Mια Aπόπειρα Ολιστικής Προσέγγισης στη Διαδικασία Χωρικής Αναδιοργάνωσης σε σχέση με τη βελτίωση των Θαλάσσιων Μεταφορικών Συστημάτων. Μια γεωπολιτική – γεωχωρoταξική θέση.

Γράφει ο Δρ. ΝΙΚΟΣ Κ. ΔΕΝΙΟΖΟΣ, Ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ. ε.α., Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ