Δ2.2 Παιδεία-Ιστορία-Πολιτισμός-Αθλητισμός-Περιβάλλον

Δύο Χρόνια μετά. Επιπτώσεις από την Ταπεινωτική Αποχώριση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Δύο Χρόνια μετά. Επιπτώσεις από την Ταπεινωτική Αποχώριση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Του Ιωάννη Αθ. Μπαλτζώη, Αντγου (ε.α.), με M.Sc. στην Γεωπολιτική από το ΕΚΠΑ, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

Της Δρος Πoτίτσας Γρηγοράκου, ιστορικού, ερευνήτριας της ιστορίας του ελληνιστικού πολιτισμού της Ανατολής και Καθηγήτριας στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο.