0. Διεθνείς Εξελίξεις και Στρατηγικές Εκτιμήσεις

Δύο Χρόνια μετά. Επιπτώσεις από την Ταπεινωτική Αποχώριση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Δύο Χρόνια μετά. Επιπτώσεις από την Ταπεινωτική Αποχώριση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Του Ιωάννη Αθ. Μπαλτζώη, Αντγου (ε.α.), με M.Sc. στην Γεωπολιτική από το ΕΚΠΑ, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ