Μελέτες

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – Ο Πόλεμος (και) της Πληροφορίας

Του Γεώργιου Κουκάκη, Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΜΔΕ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

FRONTEX: Η αναβάθμιση του “αφανή” Ευρωπαικού Οργανισμού Συνιοροφυλακής και Ακτοφυλακής – Συγγραφέας: Κουκάκης Γεώργιος, απόφοιτος ΣΣΕ, ΜΔΕ στη Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 13.02.2022

FRONTEX: Η αναβάθμιση του “αφανή” Ευρωπαικού Οργανισμού Συνιοροφυλακής και Ακτοφυλακής.Συγγραφέας: Κουκάκης Γεώργιος, απόφοιτος ΣΣΕ, ΜΔΕ στη Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πατήστε επάνω στο κείμενο για να δείτε τη μελέτη 13 Φεβρουαρίου 2022