Μελέτες

Συστήματα Κυβερνοασφάλειας. Πρακτική εφαρμογή 7+1 δυνατοτήτων.

Συστήματα Κυβερνοασφάλειας. Πρακτική εφαρμογή 7+1 δυνατοτήτων.

Του Νικόλαου Σαριδάκη, Υποστράτηγος ε. α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ, Διπλωματούχος (ΕΜΠ) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Project Manager CIS NATO Communications Information Agency (NCIA)