Δ2.1 Δημογραφικό-Μετανάστευση – Οργανωμένο Έγκλημα – Τάξη – Ασφάλεια

Το Κυβερνοέγκλημα και Οδηγίες προς τους Πολίτες

Το Κυβερνοέγκλημα και Οδηγίες προς τους Πολίτες

Του Γεώργιου Παπαπροδρόμου, Υποστράτηγου ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Πτυχιούχου Νομικής ΑΠΘ, Ειδικού σε θέματα Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος

Το πραγματικό τίμημα του Κυβερνοεγκλήματος και της Κυβερνοασφάλειας

Το πραγματικό τίμημα του Κυβερνοεγκλήματος και της Κυβερνοασφάλειας

Του Γεώργιου Παπαπροδρόμου, Υποστράτηγου ε.α. της ΕΛ.ΑΣ., Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ, Ειδικός σε θέματα Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος. Από τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαδίκτυο δίχως ηλικία αλλά με περισσότερη ασφάλεια

Του Γιώργου Παπαπροδρόμου, Υποστρατήγου ε.α., Πτυχιούχου Νομικής ΑΠΘ, Ειδικού σε θέματα αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος

Προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Της Δρος Εβίτας Διονυσίου, Διδάκτωρ Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου/ Ευρωπαϊκού Δικαίου. Είναι Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.