Δ5. Διεθνείς Οργανισμοί-Διεθνές Δίκαιο

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ Υπτγου ε.α. Ματθαίου Σκούρα, Master of Strategic Studies

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ    Υπτγου ε.α. Ματθαίου Σκούρα, Master of Strategic Studies Ρωσικά στρατηγικά γεωπολιτικά συμφέροντα και Ουκρανία. Η Ρωσία παραδοσιακά θεωρεί και χειρίζεται την Ουκρανία ως τμήμα της Ρωσικής γεωπολιτικής σφαίρας επιροής. Όπως περίτρανα καταδείχθηκε από την κρίση προμήθειας του φυσικού αερίου το 2005-2006 και το 2008-2009, η […]

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ     Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ                Δημόσια Διοίκηση !  Κοινή διαπίστωση πως κινείται αν όχι με επιβράδυνση, οπωσδήποτε με ταχύτητα χελώνας. Εξελίσσεται σε περιβάλλον μεταξύ ανατολίτικης ραστώνης και δυτικής ανεπαρκείας.             Επιβεβαίωση, οι αναλύσεις και οι εκθέσεις των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., που είναι αμερόληπτες και απεικονίζουν τη […]

60η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου

    60η  ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου               Ολοκληρώθηκε στις 4 Απριλίου 2009 η 60ή Επετειακή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο της Γαλλίας και στο Κίελ Γερμανίας. Η Σύνοδος αυτή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθόσον αρκετοί ανέμεναν να δουν τις αλλαγές της νέας διοικήσεως υπό τον πρόεδρο […]

H KOINH EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου

H KOINH EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου               Η πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ) στην υλοποίηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), υστερεί  κατά πολύ της προόδου που έχει πετύχει η ΕΕ στους τομείς της οικονομίας, δηλαδή στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς […]

Η Συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ στη Διαχείριση Κρίσεων – Ιωάννης Παρίσης

Η Συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ στη Διαχείριση Κρίσεων Ιωάννης Παρίσης   Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) αποτελεί το πλαίσιο που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις ελπίδες που γέννησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και στις νέες προκλήσεις που ανέδειξαν οι ανατροπές που σημειώθηκαν στο  διεθνές περιβάλλον, με τη συνακόλουθη αστάθεια σε […]

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ   Ίσως στην επόμενη κρίση να δούμε (και) «ιδιώτες στρατιώτες»   Του Αντιστρατήγου ε.α. Δ. ΛΑΚΑΦΩΣΗ                 Σήμερα ο κόσμος απέχει πολύ από παλαιότερα, οπότε η εύνοια του «ιδιώτη στρατιώτη» ταυτίζετο με τον μισθοφόρο, κακής μάλιστα ποιότητας, στις προαποικιακές και νεοαποικιακές συγκρούσεις. Βέβαια, χωρίς έκπληξη, η […]