Δ3.2 Πολεμική Βιομηχανία – Ναυπηγεία – Τεχνολογία

Aντιναύαρχος Β. Μαρτζούκος – Επικίνδυνη η τουρκική αμυντική βιομηχανία

Aντιναύαρχος Β. Μαρτζούκος – Επικίνδυνη η τουρκική αμυντική βιομηχανία

Του Αντιναυάρχου ε.α. Βασίλειου Μαρτζούκου, Αντιπροέδρου ΕΛΙΣΜΕ.

1 2 4