Δ3.3 Σώματα Ασφαλείας – Πολιτική Προστασία

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή

Γεώργιος Παπαπροδρόμου, Αντιστράτηγος ε.α. – Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ – Δικαστικός Γραφολόγος, Ειδικός σε θέματα Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος

Σπυρίδων Σπυριδάκης: “Μικρο- ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ” * Για την Αεροπορία.

Εισαγωγική Θέση: Θα τη λέγαμε και “Αεροεγκληματολογική επιστήμη”. Δηλαδή εφαρμογή της επιστήμης της εγκληματολογίας, στην “εγκληματικά πληττόμενη πλευρά”, της αεροπορίας. Η Εγκληματολογία είναι πολυσύνθετο, επιστημονικό πεδίο. Με την γένεση και την εξέλιξή της, αναπτύχθηκαν πολλές τάσεις, όπως της: αλληλεπίδρασης, οργανωσιακής, νέας ριζοσπαστικής κριτικής τάσης, κοινωνικής αντίδρασης, επιλογής του εγκλήματος ως συνηθισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, φαινομενολογικής προσέγγισης, […]