Ιστορική Αναδρομή

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), κατηγορίας ΝΠΙΔ-Μη Κερδοσκοπικού και μορφής Σωματείου, έλαβε την έγκριση επίσημης έναρξης με ημερομηνία 31/10/2012 και ΑΦΜ 997418519.

Το Ινστιτούτο είναι φυσική συνέχεια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.), μιας εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 1772/5-10-94 καταχώρηση στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά και το 1997 μετέφερε την έδρα της στην Αθήνα. Η εταιρεία. δημιουργήθηκε από εν αποστρατεία Ανώτατα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια διευρύνθηκε και με προσωπικότητες από άλλους χώρους, όπως τον Πανεπιστημιακό, Διπλωματικό, Επιχειρηματικό και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η οργάνωση και λειτουργία του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., πλέον του καταστατικού βασίζονται και στον Κανονισμό Οργανώσεως Λειτουργίας (ΚΟΛ) και διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η περαιτέρω λειτουργία του Ινστιτούτου βασίζεται  Διευθύνσεις καθώς και σε ad-hoc συγκροτούμενες ομάδες και επιτροπές.

Τόσο η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ όσο και το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. έχουν παράγει και παράγουν ένα σημαντικό έργο με ποικίλες εκδηλώσεις, είτε στην Αθήνα-Πειραιά και εγγύς της Αττικής περιοχές, είτε σε Ακριτικές περιοχές Κέρκυρα, Θράκη, Νήσοι Ανατολικού Αιγαίου, Φλώρινα κ.α.  Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από σαράντα πέντε  εκδηλώσεις, είτε με πάνελ είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, με μεμονωμένους διακεκριμένους ομιλητές, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω προκειμένου να σχηματισθεί μια εικόνα των θεματικών περιοχών στις οποίες αυτές αναφέρονται:
•Κυπριακό. Παρούσα Κατάσταση – Προοπτικές.
•Ισλάμ.
•Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ε.Ε.
•Αμυντικό Πρόβλημα της Ελλάδος.
•Ανάλυση νέων Δογμάτων του ΝΑΤΟ.
•Πανεπιστήμιο Εθνικής Αμύνης.
•Θουκυδίδης και Στρατηγική.
•Η Ελλάδα και οι εξελίξεις στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου.
•Η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας υπό το πρίσμα των εξωτερικών και εσωτερικών εξελίξεων

Επίσης έχουμε εκπονήσει περισσότερες από είκοσι Μελέτες για το ΓΕΕΘΑ και το ΥΠΕΞ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:
•Λαθρομετανάστες και Εθνική Ασφάλεια.
•Νέο Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας.
•Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση.
•Ο Ρόλος των ΜΜΕ στις Σύγχρονες Ψυχολογικές Επιχειρήσεις.
•Κυβερνοπόλεμος.
•Διάθεση Δυνάμεων σε Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Παράλληλα συμμετέχουμε με ειδικούς ομιλητές σε εκδηλώσεις παρεμφερών Ινστιτούτων και συνέδρια. Πρόθεση του Ινστιτούτου είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τα συναφή Ιδρύματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων στρατηγικού περιεχομένου

Οι στόχοι του Ινστιτούτου δύνανται να συνοψισθούν ως εξής:
•Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με το ΥΕΘΑ και ΥΠΕΞ καθώς και λοιπά εμπλεκόμενα Υπουργεία.
•Η ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα Ινστιτούτα του Εξωτερικού και αρχικά με εκείνα της εγγύς περιοχής (Βαλκάνια, Χώρες Μαύρης Θάλασσας και Ανατολική Μεσόγειος).
•Η περαιτέρω ανάπτυξη του έργου με διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και πάσης μορφής εκδηλώσεων οι οποίες να είναι μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Ινστιτούτου.
•Η διεύρυνση των μελών της προκειμένου να υπάρξει αύξηση του αριθμού τους σε συνδυασμό με επαύξηση γνωστικού αντικειμένου των μελών.

Την ίδρυση του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. συνυπέγραψαν 60 ιδρυτικά μέλη τον Ιανουάριο του 2012.