Μ1 Εθνικά Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – Ο Πόλεμος (και) της Πληροφορίας

Του Γεώργιου Κουκάκη, Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΜΔΕ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ