Μ1 Εθνικά Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – Ο Πόλεμος (και) της Πληροφορίας

Του Γεώργιου Κουκάκη, Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΜΔΕ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

East Med, Ενεργειακή Ασφάλεια και Εθνικά Συμφέροντα – Από τον Γεώργιο Κουκάκη, Απόφοιτο της Σχολής Ευελπίδων, ΜΔΕ “Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο” του Πανεπιστημίου Αιγαίου – 26.1.2022

Πατήστε επάνω στην εικόνα για να δείτε τη Μελέτη