Απόψεις – Προτάσεις Μελών

Η Τουρκία, τα F-35 και η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ…

Η Τουρκία, τα F-35 και η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ…

Του Γεώργιου Κουκάκη, Master of Arts στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κύριος Ερευνητής του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ), Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ)