Δημοσιεύσεις (Αρθρογραφία)

Χορηγίες

Γενικά Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. βασίζεται πρωτίστως στις συνδρομές των μελών του, τα οποία παράλληλα επιλαμβάνονται του έργου αυτού αφιλοκερδώς. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την ανεξαρτησία καθώς και την ελεύθερη και αξιόπιστη  εκφορά λόγου, δίχως περιορισμούς και δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι οικονομικές εξαρτήσεις. Αποτελεί επιδίωξη του Ινστιτούτου η διαπροσωπική γνωριμία με τους εκπροσώπους δυνητικών χορηγών επικοινωνίας, μεγάλων […]

Δυνατότητες

Το Ινστιτούτο, υλοποιεί την αποστολή του και πραγματώνει τον σκοπό του με μέσα, τρόπους και δυνατότητες όπως: Η έρευνα, μελέτη, ανάλυση και η έγκαιρη πρόταση κατάλληλων δράσεων και μέτρων -επί των θεμάτων του σκοπού του- μέσω των μελών ή ανεξάρτητων ειδικών αναλυτών/ερευνητών/μελετητών. Η οργάνωση και εκτέλεση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων, βιβλιοπαρουσιάσεων κλπ. ανεξάρτητα ή σε […]

Όροι Ανάρτησης και Δημοσίευσης

Τα μέλη του Ινστιτούτου αλλά και οι αναγνώστες του μπορούν να εκφράζουν ελευθέρως τις απόψεις τους, πάντοτε εντός του πλαισίου των σκοπών του Ινστιτούτου καθώς και εντός των ορίων της ευπρέπειας, δίχως αυτές να απηχούν αναγκαστικώς τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου. Πέρα από τους όρους χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων-προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρουσιάζονται στο κατώτερο μέρος […]

Η νέα Υπηρεσία Υποστήριξης του ΝΑΤΟ και η Έξυπνη Άμυνα

Η νέα Υπηρεσία Υποστήριξης του ΝΑΤΟ και η Έξυπνη Άμυνα

NATO Support Agency (NSPA) and Smart Defense Εισαγωγή Στη διάσκεψη κορυφής της Λισσαβόνας, το Νοέμβριο του 2010, οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια της νέας προσέγγισης της Έξυπνης Άμυνας, συμφώνησαν να εξορθολογίσουν τις λειτουργίες και τα προγράμματα τριών υπηρεσιών υποστήριξης του ΝΑΤΟ (της NAMSA, NATO Maintenance Supply Agency- της NAMA, NATO Airlift Management […]

Σκοπός

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ), το οποίο στην Αγγλική αποδίδεται ως Hellenic Institute For Strategic Studies (HEL.I.S.S), είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ινστιτούτο στρατηγικών μελετών, ανάλυσης και έρευνας. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι: Η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου -με γνώμονα τη συμβουλευτική συμβολή στην εκπλήρωση των εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων και της ευρωπαϊκής […]

1 276 277 278 314