Όροι Χρήσης – Πνευματικά Δικαιώματα

Όροι Χρήσης - Πνευματικά Δικαιώματα - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)

Όροι Χρήσης
Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Όποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης και με την ισχύουσα προστασία προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Σύνδεσμοι (Links)
Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητά τους. Για τα οποία προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων αποκλειστική ευθύνη έχουν οι αντίστοιχοι δικτυακοί τόποι. Για την εύκολη πρόσβαση σας, η Ιστοσελίδα μας δύναται να συμπεριλάβει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους του Διαδικτύου που ανήκουν ή βρίσκονται υπό διαχείριση τρίτων μερών. Με τη σύνδεσή σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων μερών και πριν από τη χρήση τους, ο χρήστης θα εξετάσει και θα συμφωνήσει με τους κανόνες χρήσης που αναφέρονται σε αυτές. Συμφωνεί επίσης ότι η Ιστοσελίδα μας δεν έχει κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο εκείνων των Δικτυακών Τόπων και δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από δικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπρόσθετα, σύνδεσμος (link) με τρίτο δικτυακό τόπο, δεν υπονοεί ότι  το ΕΛΙΣΜΕ επιδοκιμάζει ή/και προωθεί τον δικτυακό τόπο ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι για αποκλειστική χρήση του Ινστιτούτου, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, και κυρίως εξυπηρετούν την συνεχή ενημέρωσή του ενδιαφερόμενου χρήστη. Πιο συγκεκριμένα στον παρόντα δικτυακό τόπο ζητούνται οι εξής πληροφορίες: Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, Πόλη, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Κινητό τηλέφωνο, Σπουδές και Εργασία. Το απόρρητο του περιεχομένου αυτών των πληροφοριών διαφυλάσσεται σύμφωνα με τον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», με τον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Επιπρόσθετα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα, όποτε το επιθυμεί, να αλλάξει ή και να διαγράψει τα προσωπικά του στοιχεία., επικοινωνώντας με το ΕΛΙΣΜΕ, με όποιο τρόπο αυτός επιθυμεί.