Blog

2014-09-07. Άποψη: Ο τουρισμός ως πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Ανάμεσα στους τρόπους βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος και τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας είναι και η αξιοποίηση μαρινών.
Ορισμένοι τρόποι βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος και τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας:
1. Αξιοποίηση μαρινών, π.χ. η μαρίνα Αλίμου στην Αττική παραμένει ανεκμετάλλευτη, ενώ θα μπορούσε να προσφέρει νέες θέσεις απασχόλησης και επιπλέον οφέλη – κέρδη για την τοπική κοινωνία – αγορά και το κράτος. Στο πρότυπο της μαρίνας Αλίμου μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες μαρίνες σε όλη την ελληνική ηπειρωτική και νησιωτική επικράτεια.
2. Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων διεθνούς φήμης και μεγάλης ιστορικής αξίας π.χ. Μαραθώνας, Σαλαμίνα, μαντείο Δωδώνης κ.λπ., οι οποίοι είναι ανεκμετάλλευτοι και κάποιοι από αυτούς εμφανίζουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης από την ελληνική Πολιτεία (έλλειψη καθαριότητας, ανεπάρκεια ή απουσία σημάνσεων, φωτισμού κ.λπ.).
3. Αξιοποίηση φυσικού πλούτου της Ελλάδας για μεγιστοποίηση των τουριστικών αφίξεων π.χ. θαλάσσιος, καταδυτικός, ιαματικός, περιπατητικός, ορειβατικός τουρισμός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός κ.λπ.
4. Αξιοποίηση ιστορικού πλούτου της Ελλάδας για μεγιστοποίηση τουριστικών εσόδων από π.χ. ιστορικό, θρησκευτικό, γαστρονομικό τουρισμό κ.λπ.
5. Αξιοποίηση σύγχρονων εναλλακτικών μορφών τουρισμού π.χ. συνεδριακός, ιατρικός, αθλητικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός τουρισμός κ.λπ.
6. Ανάπτυξη της κρουαζιέρας  (home-porting), με έμφαση στα λιμάνια που φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια, όπως είναι π.χ. Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κατάκολο κ.λπ.
Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν με σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ή με συμμετοχή μόνο του ιδιωτικού τομέα, χωρίς όμως μικροκομματικά συμφέροντα, αγκυλώσεις και γραφειοκρατία. Χρειάζονται απλοποιημένες διαδικασίες, ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και στρατηγικός σχεδιασμός. Μόνο με αξιοκρατία θα υπάρξουν αποτελέσματα. Τέλος, αν δεν εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ για την προώθηση των βελτιώσεων του τουριστικού προϊόντος, τότε η προσέλκυση τουριστών δεν θα είναι η μέγιστη δυνατή, οπότε και τα έσοδα θα κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα. Το ανησυχητικό είναι ότι αρκετές γειτονικές χώρες που αποσπούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο από την τουριστική αγορά έχουν επιτύχει σημαντική προστιθέμενη αξία στο παρεχόμενο τουριστικό προϊόν τους. Η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Μάλτα προβάλλουν στρατηγικά την τουριστική τους ανάπτυξη και αυξάνουν τις αφίξεις τουριστών και τα τουριστικά τους έσοδα. Ειδικά η Κροατία και η Τουρκία έχουν αναπτυχθεί τουριστικά ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές τους (Κωνσταντινούπολη-μικρασιατικά παράλια και δαλματικές ακτές αντίστοιχα), βασισμένες σε διεθνή τουριστικά πρότυπα και αφαιρούν από την Αθήνα, τα ελληνικά νησιά και τους υπόλοιπους φημισμένους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς πολύτιμα έσοδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης…
Ας ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας προτάσσοντας το ελληνικό τουριστικό προϊόν και τα μοναδικά χαρακτηριστικά και συγκριτικά του πλεονεκτήματα, ώστε να αντεπεξέλθουμε στον έντονο τουριστικό ανταγωνισμό στην ευρύτερη περιοχή μας με στρατηγικό στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό διεθνώς. Εχουμε τις δυνατότητες και την εμπειρία. Απαιτείται καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση των τουριστών και όχι μόνο χαμηλότερες τιμές και πακέτα all inclusive. Ο ρόλος του στοχευόμενου και στρατηγικού τουριστικού μάρκετινγκ κρίνεται καθοριστικός, για να επωφεληθούν και οι τοπικές αγορές από την προσέλκυση περισσότερων τουριστών με την αύξηση των κερδών των τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αφήστε μια απάντηση