22/3/2017. ΛΗΚΥΘΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

22/3/2017. ΛΗΚΥΘΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο καθένας μας βρίσκει έναν προσωπικό δρόμο μέσα στο απέραντο τοπίο της ζωής και αυτός ο δρόμος συνιστά μια μοναδικότητα, όποιας διαδρομής και αν είναι. Ακόμη, και μια στοιχειώδης προσωπική εμπειρία προβληματισμού και εναρμόνισης μπορεί να είναι μια ελά-χιστη συμβολή στην κοινή προσπάθεια της ζωής και όχι απλά της επιβίωσης του καθενός μας. Είναι, όμως, φυσιολογικό, όταν ξανοίγεται κανείς έστω και τον μικρό του ορίζοντα, να του δημιουργείται η εντύπωση ότι ανακάλυψε κάτι καινούργιο. Καινούργιο γι’αυτόν τον ίδιο φυσικά. Και αυτό, ίσως, είναι αρκετό να δώσει κάποια αξία στη επικοινωνία με τον διπλανό συνάνθρωπό του στη τόσο δύσκολη προσαρμογή στην πολύπλοκη σημερινή ζωή.

ΕΔΩ! η συνέχεια.

Αφήστε μια απάντηση