ΥΨΩΜΑ 731 – Του Αντιστρατήγου ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

ΥΨΩΜΑ 731

Του Αντιστρατήγου ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΤΖΟΥΒΑΛΑ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

Υπό του Αντιστρατήγου ε.α. Γεωργίου Κοράκη

Μέλους του ΔΣ/ΕΛΕΣΜΕ 

 

 

Η ιστορία του πολέμου του 40, το έπος της Αλβανίας, είναι η λαμπρότερη σελίδα της σύγχρονης ιστορίας μας. Ενώ δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν αδικήθηκε όμως από τα μετέπειτα γεγονότα. Για τον πόλεμο αυτό ο Αντιστράτηγος ε.α. Τζουβαλάς Γεώργιος πρόσφατα έγραψε βιβλίο με τίτλο ΥΨΩΜΑ 731 που εκδόθηκε από την Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας οδός Σόλωνος 19. Είναι ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο που περιγράφει την εαρινή επίθεση που σχεδίασε το Ιταλικό επιτελείο, μετά τη δυσμενή για τους Ιταλούς εξέλιξη των χειμερινών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανακτήσει την πρωτοβουλία των εξελίξεων στο μέτωπο, να διασπάσει την Ελληνική γραμμή και εισχωρήσει στην Ήπειρο (Μέτσοβο-Γιάννενα). Η εαρινή επίθεση «σκόνταψε» στο θρυλικό ύψωμα 731. Ο Στρατηγός – συγγραφέας μας περιγράφει τις «απανωτές» προσπάθειες των Ιταλών να καταλάβουν το ύψωμα 731 (από τις 9 Μαρτίου 1941 που άρχισε η εαρινή επίθεση μέχρι τις 25 Μαρτίου οι Ιταλοί σχεδίασαν και εκτέλεσαν είκοσι επιθέσεις εναντίον του υψώματος, ημερήσιες και νυκτερινές, με τεράστιες απώλειες). Γι’ αυτή την ιστορία, γι’ αυτή τη φοβερή φάση του παραλογισμού του πολέμου μας μιλάει στο βιβλίο του ο Στρατηγός. Μας περιγράφει πράξεις που κατηύγασαν στο παρελθόν, λάμπουν στο παρόν και φωτίζουν το μέλλον. Διαβάζοντας το βιβλίο ο αναγνώστης διακρίνει τις ξεχωριστές πράξεις ανδρείας, αρετής και τόλμης που δημιούργησαν την ιστορική συνείδηση του λαού μας, πράξεις δικαίωσης του Ελληνικού Έθνους.

Ο συγγραφέας έγραψε το βιβλίο, όπως ο ίδιος μας αποκαλύπτει, στηριζόμενος στον ελεύθερο διάλογο με λιγοστούς επιζώντας μαχητές αλλά και σε αρχειακό υλικό ανθρώπων που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις και έκαναν αυτή την ιστορία. Μέσα από τις γραμμές του βιβλίου ο αναγνώστης διακρίνει την ικανότητα του συγγραφέα στην αξιολόγηση της ιστορικής αφήγησης και τη διερεύνηση του τρόπου στοιχειοθέτησης.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο στρατηγός μας περιγράφει το «κλίμα» στον ευρύτερο γεωγραφικό μας χώρο, μας μεταφέρει το άρωμα της εποχής και μέσα από αυτό ο αναγνώστης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 40 ο Έλληνας γνώριζε γιατί πολεμάει ενώ ο αντίπαλος του δεν γνώριζε και γι’ αυτό του χρειάσθηκαν είκοσι επιθέσεις για να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να προχωρήσει.

Το βιβλίο ΥΨΩΜΑ 731 προβάλλει αξιώσεις στην ιστορική αλήθεια αλλά και πληρότητα του αγώνα της σύγκρουσης στο 731 ύψωμα που υπήρξε για την Ελλάδα ότι το Βερντέν για τη Γαλλία.

Στο Στρατηγό Τζουβαλά Γεώργιο συγγραφέα ενός τόσο αξιόλογου βιβλίου αξίζει ο έπαινος και το εγκώμιο.

Το βιβλίο πωλείται σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία.   

Αφήστε μια απάντηση