Δ1.7 Εθνική Στρατηγική-Χειρισμός Κρίσεων

Πώς-Αιγαίο-και-Κύπρος-τίθενται-υπό-την-ομηρεία-της-Τουρκίας

Πώς-Αιγαίο-και-Κύπρος-τίθενται-υπό-την-ομηρεία-της-Τουρκίας

Του Ιωάννη Πατεράκη, μέλους του ΕΛΙΣΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ

Του Προέδρου Capt. Evangelos Rigos του International Hellenic Association (IHA)

Πρέπει να έχει ρόλο ο στρατός στην αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης;

Πρέπει να έχει ρόλο ο στρατός στην αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης;

Του Παναγιώτη Γκαρτζονίκα

1 2 3 6