Μελέτες

FRONTEX: Η αναβάθμιση του “αφανή” Ευρωπαικού Οργανισμού Συνιοροφυλακής και Ακτοφυλακής – Συγγραφέας: Κουκάκης Γεώργιος, απόφοιτος ΣΣΕ, ΜΔΕ στη Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 13.02.2022

FRONTEX: Η αναβάθμιση του “αφανή” Ευρωπαικού Οργανισμού Συνιοροφυλακής και Ακτοφυλακής.Συγγραφέας: Κουκάκης Γεώργιος, απόφοιτος ΣΣΕ, ΜΔΕ στη Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πατήστε επάνω στο κείμενο για να δείτε τη μελέτη 13 Φεβρουαρίου 2022

Μία Αριστοτελική Πολιτεία Επιστημονικοποίηση Πολιτικής, η Πολιτική επί του Πραγματικού – Του Άρη Διαμαντόπουλου – 6.2.2022

Αγαπητά Μέλη και φίλοι του ΕΛΙΣΜΕ, Σας αποστέλλουμε συνημμένα Μελέτη με τίτλο “Μία Αριστοτελική Πολιτεία Επιστημονικοποίηση Πολιτικής, η Πολιτική επί του Πραγματικού” που είχε την ευγενή καλωσύνη να μας στείλει το μέλος μας Υποστράτηγος εα και Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ Άρης Διαμαντόπουλος. Η συνημμένη Μελέτη, πλέον της ιστοσελίδος του ΕΛΙΣΜΕ, είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα openbook.gr από την […]

1 2 3 13