Blog

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Παρούσα Διεθνής Στρατηγική Κατάσταση και ένας Αρμονικός Κόσμος»

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

«Παρούσα Διεθνής Στρατηγική Κατάσταση και ένας Αρμονικός Κόσμος»

 

 

            Ο Υποστράτηγος Cai Bingkoi, Αντιπρόεδρος του Κινεζικού Ινστιτούτου για τις Διεθνείς Στρατηγικές Μελέτες, με την ομιλία του μας παρουσίασε τις προσωπικές του απόψεις για το θέμα, οι οποίες δεν απέχουν από τις απόψεις και πολιτικές της Κινεζικής Κυβέρνησης.

            Ο Στρατηγός ανέφερε ότι ο παρών κόσμος κινείται δια μέσου σημαντικών αλλαγών και ρυθμίσεων, παράλληλα με τη διεθνή κατάσταση που ακόμη ταλανίζεται από βαθειές και περίπλοκες διαδικασίες.

            Οι παράγοντες της ασφάλειας, ειρήνης και αποφυγής του πολέμου, ενώ είναι σταθερές στις απόψεις των ανθρώπων, η αβεβαιότητα, οι παράγοντες αποσταθεροποίησης, οι απειλές προκαλούν συνεχή ανησυχία. Είναι επιτακτικό για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου να φέρουν τους θετικούς παράγοντες που προαναφέρθηκαν σε προτεραιότητα σκέψεων και ενεργειών, απαγορεύοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των αρνητικών, ώστε να οικοδομηθεί ένας αρμονικός κόσμος με διαρκή ειρήνη και κοινή πρόοδο.

            Η ειρήνη, ανάπτυξη και συνεργασία έχουν γίνει το κύριο ζητούμενο στην παρούσα περίοδο, ενώ η τάση προς την παγκόσμια πολύ-πόλωση βαθαίνει εν μέσω στρεβλώσεων και αποκλίσεων. Η πολύ-πόλωση είναι μία αντικειμενική τάση, ενώ η με επιμονή σχεδίαση της εγκαθίδρυσης μονοπολικού κόσμου, εκ των πραγμάτων θα αποτύχει.

            Με βάση τον πόλεμο στο Ιράκ, η διεθνής κοινότητα έχει κατανοήσει ότι τα μεγάλα διεθνή θέματα πρέπει να επιλύονται μέσω ενός πολύπλευρου μηχανισμού με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να έχει την κύρια ευθύνη.

            Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για παγκόσμια ανάπτυξη. Όλες οι χώρες ενεργά συμμετέχουν και ενισχύουν σε περιφερειακό επίπεδο τη συνεργασία ώστε να συναντήσουν νέες ευκαιρίες. Ο αριθμός των περιφερειακών οργανισμών συνεργασίας και οι μηχανισμοί που δημιουργούνται παίζουν ένα προεξάρχοντα ρόλο. Η οικονομία της Κίνας, Ινδίας και Ρωσίας καθώς και άλλων χωρών αναπτύσσεται ραγδαία. Η οικονομία των χωρών της Ευρωζώνης έχει επιταχυνθεί δυναμικά, ενώ η Ιαπωνική ευρίσκεται σε υγιή κατάσταση ανάρρωσης.

            Τέλος η συνολική εικόνα της οικονομίας των ΗΠΑ είναι πάρα πολύ καλή.

            Την ίδια στιγμή η αβεβαιότητα και οι παράγοντες αστάθειας στη διεθνή κατάσταση αυξάνονται και νέες καταστάσεις και απειλές συνεχώς δημιουργούν ανησυχία. Δυστυχώς ένα νέο πολιτικό σύστημα δεν έχει εγκαθιδρυθεί, καθόσον ο εκδημοκρατισμός των διεθνών σχέσεων απέχει από την πραγματικότητα, ο ηγεμονισμός και η πολιτική ισχύς παραμένουν οι κύριες αιτίες υπονομεύσεως της διεθνούς ασφάλειας.

            Η παραδοσιακή ασφάλεια και οι απειλές παραμένουν σε προτεραιότητα, ενώ η ένταση και η πολυπλοκότητα των περιφερειακών καυτών θεμάτων επιβαρύνουν την κατάσταση. Οι στρατιωτικοί ανταγωνισμοί με βάση την πληροφόρηση που υπάρχει εντείνονται. Ορισμένες χώρες ακόμη παραμένουν με εμμονή προσκολλημένες στην φιλοσοφία του ψυχρού πολέμου ενισχύοντας την ισχύ των στρατιωτικών συμμαχιών τους. Η διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην διεθνή κοινότητα, ενώ το καθεστώς της μη διαδόσεως αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Η δράση των τρομοκρατών που πολλαπλασιάζεται, το θέμα της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, η δημόσια υγεία και οι ανισότητες μεταξύ ανεπτυγμένων και μη χωρών επιδεινούται, καθιστώντας επιτακτική την παγκόσμια προσοχή και προσπάθεια για την εξάλειψή τους.

            Έτσι όπως εκτιμά ο Στρατηγός, η δημιουργία ενός αρμονικού κόσμου με διαρκή ειρήνη και κοινή ευημερία απαιτεί τις παρακάτω ενέργειες :

            Πρώτον : Η φιλοσοφία του ψυχρού πολέμου και του εκτός χρόνου συστήματος ασφάλειας πρέπει να απορριφθούν και να δημιουργηθεί ένα νέο (σύστημα ασφάλειας) με αμοιβαία εμπιστοσύνη, όφελος και ισότητα.

            Δεύτερον : Ο πολυπλευρισμός πρέπει να κρατηθεί υψηλά και η διεθνής συνεργασία να ενισχυθεί, με τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν ένα νέο και αναβαθμισμένο ρόλο.

            Τρίτον : Ο εκδημοκρατισμός των διεθνών σχέσεων, καθώς επίσης και το δημοκρατικό πνεύμα στις επί ίσων όρων διαβουλεύσεις, πρέπει να ενισχυθεί.

            Τέταρτον : Να υπάρξουν αναγκαίες νέες διαδικασίες ελέγχου και κατευθύνσεως της περαιτέρω ενίσχυσης της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας ώστε τα θετικά αποτελέσματά της να τα απολαμβάνουν όλοι.

            Πέμπτον : Η διαφορετικότητα του κόσμου καθώς επίσης και η πολυπολικότητα, πρέπει να είναι σεβαστή και εξασφαλισμένη, καθόσον, όπως μας είπε, δεν είναι απαραίτητα αλλά και μη εφικτό να επιδιώκουμε κοινή μορφή και τύπο σε ολόκληρο τον κόσμο ή σε συγκεκριμένες περιοχές χρησιμοποιώντας ένα οικονομικό μοντέλο ή ενιαία και συγκεκριμένη μορφή πολιτικής οργάνωσης.

            Περαιτέρω ο Στρατηγός μας παρουσίασε μία συνοπτική εικόνα της σημερινής Κίνας. Μας είπε ότι η όλη πολιτική της χώρας του αποβλέπει στην επίτευξη του αρμονικού κόσμου. Η Κίνα έχει επιτύχει πάρα πολλές και σημαντικές προόδους μέσω της πολιτικής που εφαρμόζει, αλλά συνεχίζει να είναι μία αναπτυσσόμενη χώρα.

            Το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι σε χαμηλό επίπεδο, με ανισότητες μεταξύ πόλεων και υπαίθρου και μεταξύ περιφερειών σε ότι αφορά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Για να υπάρξει μία σημαντική θετική αλλαγή θα απαιτηθούν άοκνες προσπάθειες μερικών γενεών καθώς σταθερότητα, αρμονική διεθνής και περιφερειακή κατάσταση.

Η Κίνα επιδιώκει μία ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική ειρήνης, υπερασπίζεται τις πέντε θεμελιώδεις αρχές ειρηνικής διαδικασίας και υποστηρίζει μία νέα ιδέα για την ασφάλεια, με αμοιβαία εμπιστοσύνη, αμοιβαίο όφελος, ισότητα και διασυνεργασία. Η επίλυση των όποιων διαφορών πρέπει να γίνεται μέσω διαλόγου και συνεννοήσεων.

Η Κίνα σέβεται την διαφορετικότητα στην κουλτούρα, τη θρησκεία και τις αξίες των άλλων χωρών.

Η Κίνα δεν πιστεύει στον ηγεμονισμό τώρα, αλλά ούτε και όταν καταστεί ισχυρότερη.

Η αμυντική πολιτική της Κίνας είναι κυρίαρχα αμυντική. Εφαρμόζει την αρχή της ενδυνάμωσης της αμυντικής της ισχύος παράλληλα με την οικονομία της. Η χώρα εφαρμόζει την πολιτική της αυτοάμυνας στην στρατηγική της σ΄ότι αφορά τα πυρηνικά όπλα, με κυρίαρχο σκοπό να αποτρέψει άλλα έθνη να την απειλούν με αντίστοιχα. Η Κίνα παραμένει σταθερή στην αρχή να μη χρησιμοποιήσει πρώτη πυρηνικά όπλα σε κάθε περίοδο και κάτω από οιασδήποτε συνθήκες.

Η Κίνα χωρίς υποχρέωση έχει αναλάβει τη δέσμευση της μη χρήσεως πυρηνικών κατά χωρών που δεν διαθέτουν τέτοια όπλα και προσπαθεί για τη μη διάδοσή τους ή την πλήρη απόσυρσή τους.

Η αρχή της αντεπίθεσης είναι βασική στην πολιτική της χώρας, αλλά με την ελάχιστη δυνατή χρήση των πυρηνικών όπλων. Προς τούτο δεν εισήλθε ποτέ, ούτε πρόκειται να εισέλθει σε παρόμοιους συναγωνισμούς με άλλες χώρες. Η Κινα έχει προσκολληθεί στην πολιτική του ανοίγματος και τις διαδικασίες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Από την 11 Δεκεμβρίου 2001 που έγινε μέλος του WTO, η Κίνα με αυστηρότητα υλοποιεί τις υποχρεώσεις της για μία ανοικτή αγορά. Στην παρούσα περίοδο το δασμολόγιό της είναι 9,9% ενώ το άνοιγμά της σε επενδύσεις είναι αντίστοιχο των ανεπτυγμένων χωρών. Τα εισαγόμενα στη χώρα αγαθά ανέρχονται σε 500 δις εκατ. δολάρια, τα οποία αντιστοιχούν σε 10 εκατ. θέσεις εργασίας στις σχετιζόμενες χώρες και περιοχές εισαγωγής. Τέλος η Κίνα παρέχει σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες βοήθεια με πολλές μορφές ανάλογα με τις δυνατότητές της.

Αφήστε μια απάντηση