Εκθεση ΟΟΣΑ, Νοέμβριος 2013

Εκθεση ΟΟΣΑ, Νοέμβριος 2013

Πρόβλεψη για διαμόρφωση του δημόσιου χρέους στο 157% του ΑΕΠ το 2020, αντί στόχου για 124% του ΑΕΠ, περιλαμβάνει η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που αφορά αποκλειστικά στην ελληνική οικονομία.

Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός προχωράει σε 23 συμβουλές – συστάσεις προς την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικονομίας και της καταπολέμησης των κοινωνικών ανισοτήτων τόσο σε ότι αφορά τους φόρους, όσο και στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Οι οικονομολόγοι του Οργανισμού προχώρησαν σε μια δική τους άσκηση για την πορεία του χρέους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή των επιπρόσθετων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους στα οποία έχει δεσμευτεί η Ευρωζώνη.

Αναφέρει, δε, ότι εάν τελικά η πορεία του ΑΕΠ αποδειχτεί χειρότερη από την προβλεπόμενη (ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το 2014 θα συνεχιστεί η ύφεση σε ποσοστό 0,4% σε αντίθεση με τις προβλέψεις για ανάπτυξη 0,6%), τότε θα πρέπει να ληφθεί «σοβαρά υπόψη» το ενδεχόμενο «περαιτέρω βοήθειας για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους». Ωστόσο, στην πολυσέλιδη έκθεση, δεν περιλαμβάνεται η λέξη «κούρεμα».

«Θα υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας από την επόμενη χρονιά, αλλά θετικός ρυθμός ανάπτυξης από το 2015» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ. Παραδέχτηκε ότι η μεταρρυθμιστική πρόοδος θα είναι δύσκολη και οδυνηρή, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια και σε αυτήν την προσπάθεια η δουλειά του ΟΟΣΑ είναι η αρχή.

Πέραν αυτού, ο ΟΟΣΑ προχωράει σε 23 σημαντικές «συμβουλές» για την ελληνική οικονομία. Ειδικότερα: 

Δημοσιονομική πολιτική και μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα

1. Επιτάχυνση και διεύρυνση των μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την βιώσιμη ανάκαμψη. Θα πρέπει να  ενεργοποιηθούν περισσότερα τα βασικά υπουργεία, να υπάρξει καλύτερος συντονισμός στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και να ενισχυθεί ο έλεγχος και η αποτίμηση των αλλαγών που γίνονται, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να γίνονται ευρέως γνωστά.

2. Εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων όπως έχουν σχεδιαστεί.

3. Εάν επαληθευτούν τα ρίσκα για την πορεία του ΑΕΠ και η ανάπτυξη αποδειχτεί «αδύναμη» (ακόμα και με την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων) θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω βοήθειας για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

4. Επιτάχυνση των προσπαθειών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, μέσω της κατάργησης της φορολογικής αμνηστίας, τον εντοπισμό και τιμωρία των φοροφυγάδων και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί το δικαστικό σύστημα με την αναμόρφωση και τον εξορθολογισμό του κώδικα και την περισσότερη χρήση του εξωδικαστικού συστήματος συμβιβασμών.

5. Περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων με «καθαρά» και «αντικειμενικά» κριτήρια.

6. Την ενεργότερη συμμετοχή της κυβέρνησης στον εξορθολογισμό της νομοθεσίας σε 13 τομείς της οικονομίας που θα βοηθήσει στην μείωση του διοικητικού κόστους.

 

Τραπεζικός τομέας

1. Ενίσχυση της διαχείρισης των προβληματικών δανείων.

2. Προώθηση του σχεδίου για τον πτωχευτικό κώδικα των επιχειρήσεων.

 

Λειτουργία αγορών

1. Περαιτέρω μείωση των διοικητικών βαρών για την προώθηση των επενδύσεων. Να συνεχιστεί ο εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων.

2. Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των σιδηροδρόμων, των περιφερειακών αεροδρομίων και λιμανιών και των ακινήτων. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων θα πρέπει να συνδυαστεί με την άμεση πρόοδο στην απελευθέρωση των αγορών για να αποφευχθούν περιπτώσεις δημιουργία μονοπωλίων.

3. Να υπάρχουν ανοικτοί δίαυλοι με τα ταμεία της ΕΕ για την βελτίωση του δικτύου μεταφορών.

4. Περαιτέρω βελτίωση του ανταγωνισμού στον κλάδο της ενέργειας.

 

Σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

1. Ενίσχυση της διαχείρισης των κοινωνικών προγραμμάτων με την επιτάχυνση της ενοποίησης της διοίκησης των ασφαλιστικών ταμείων και την επιτάχυνση της εναρμόνισης των βάσεων δεδομένων των ταμείων. Κάτι που είναι απαραίτητο για να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις προστασίας των περισσότερο ευάλωτων.

2. Επιλογή στοχευμένων κοινωνικών επιδομάτων που θα είναι πιο αποδοτικά και εισαγωγή ενός σχήματος στοχευμένου κατώτατου εισοδήματος.

3. Εντατικοποίηση των ελέγχων στους δικαιούχους των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας και ειδικά στα επιδόματα αναπηρίας, μέσω της αύξησης της συχνότητας των επανελέγχων.

4. Εισαγωγή ενός εθνικού προγράμματος επιχορηγήσεων που θα εξαρτώνται από το εισόδημα (γεύματα στα σχολεία).

5. Αναλόγως με την δημοσιονομική κατάσταση, να αυξηθεί κατά ένα χρόνο το επίδομα ανεργίας, αλλά με την μείωσή του κατά την πάροδο του χρόνου.

6. Εναρμόνιση των εισφορών των συνταξιοδοτικών και των ασφαλιστικών ταμείων.

 

Παροχές υγείας

1. Εφόσον είναι δημοσιονομικά επιτρεπτό, να συνεχιστεί η εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

2. Στενότερος έλεγχος των επιπτώσεων της κρίσης στην δημόσια υγεία και λήψη περαιτέρω μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση, εάν κριθεί απαραίτητο.

3. Επικέντρωση των περικοπών στις αναποτελεσματικές δαπάνες.

 

Αγοράς εργασίας

1. Αντιμετώπιση της υψηλή ανεργίας και ειδικά στους νέους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της εργασιακής νομοθεσίας με επιτάχυνση των ελέγχων και της επιβολής των κυρώσεων.

2. Επιβολή αυστηρότερων όρων για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης όσων λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας.

 

Τα εμπόδια που επιβαρύνουν την τσέπη του καταναλωτή

Τριακόσια είκοσι εννέα εμπόδια που επιβαρύνουν την τσέπη του καταναλωτή διατηρώντας υψηλές τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, περιλαμβάνει άλλη έκθεση του ΟΟΣΑ που παρουσίασε ο επικεφαλής του Οργανισμού Άνχελ Γκουρια στον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ο έλληνας καταναλωτής πληρώνει κατά 34% ακριβότερα το φρέσκο γάλα , λόγω του περιορισμού των 5 ημερών που υπάρχει στη διατηρησιμότητα του.

Ο οργανισμός προτείνει το ψωμί να πωλείται πλέον με το ζύγι καθώς ο καταναλωτής στην Ελλάδα πληρώνει φρατζόλα μισού κιλού και παίρνει 359 γραμμάρια.

Αναφέρεται ακόμα η δυνατότητα ανοίγματος όλων των καταστημάτων ανεξάρτητου μεγέθους όλες τις Κυριακές του χρόνου κάτι που αν εφαρμοστεί μπορεί να δημιουργήσει σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ από 18 έως και 30.000 θέσεις εργασίας, καθώς και να τονώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών κατά 2,5 δισ ετησίως.

Η έκθεση, η οποία κόστισε 900.000 ευρώ, προτείνει επίσης την κατάργηση των εισφορών υπέρ τρίτων στους κλάδους όπου αυτές ισχύουν. Παράλληλα η έκθεση αναφέρεται στην ανάγκη άρσης της απαγόρευσης που υπάρχει για εκπτώσεις πάνω από 10% στην αγορά βιβλίων. Σύμφωνα με την έκθεση το όφελος για τον καταναλωτή από την άρση των στρεβλώσεων εκτιμάται στα 5,2 δισ.

Από την πλευρά του ο υπουργός ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει το 80% των παρεμβάσεων εντός δυο μηνών ενώ δεν αποκλείεται να εκπονήσει αντίστοιχη έκθεση και για άλλους τομείς οικονομίας. ΕΔΩ! ολόκληρη η έκθεση.

Αφήστε μια απάντηση