Blog

ENHMEΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ.Σ./ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΝΑΤΟ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Γ. ΚΟΡΑΚΗ

ENHMEΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ.Σ./ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΝΑΤΟ)

 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Γ. ΚΟΡΑΚΗ

 

 

            Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, κατόπιν προσκλήσεως του επικεφαλής των Ελλήνων Ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες από 11 έως 13 Ιουνίου 2007.

            Μετά από σχετική ξενάγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθήσαμε ενημέρωση από αξιωματούχο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και από τέσσερεις Ευρωβουλευτές με επικεφαλής τον κ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ όπου και έγινε ενημέρωση από την κυρία Δέσποινα Αφεντούλη, Διευθύντρια του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και από τον Πρέσβη της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ κύριο Ιωάννη Ζέππο. Οι ενημερώσεις και οι συζητήσεις που έγιναν, όπως ήταν φυσικό, κάλυψαν πολλά θέματα, ιδιαίτερα ελληνικού ενδιαφέροντος.

 

Διαπιστώσεις – Απόψεις από τις Ενημερώσεις

 

            α.         Επίσκεψη – Ενημέρωση στο Ευρωκοινοβούλιο

                        Η επίσκεψη συνέπεσε με την συμπλήρωση πενήντα (50) χρόνων από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που μετεξελίχθηκε στη σημερινή Ε.Ε. Τα αδιαμφισβήτητα επιτεύγματα της ΕΕ είναι η εμπέδωση της ειρήνης και της δημοκρατίας καθώς και η οικονομική άνοδος. Είναι ο καλύτερος χώρος όπου μπορεί να ζει κάποιος, ένας χώρος με σχετικά χαμηλά επίπεδα ανεργίας και υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κοινωνικών υπηρεσιών. Ο απολογισμός των 50 χρόνων λειτουργίας της ΕΕ μας δείχνει ότι η ίδια αντιμετώπισε με επιτυχία τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Από την αρχική μορφή της τελωνειακής ένωσης εξελίχθηκε σε ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών και συμπληρώθηκε με το ενιαίο νόμισμα με πολιτικές που υπερβαίνουν τον οικονομικό χώρο και πρόσφατα με νέα συνθήκη επανίδρυσης.

                        Σήμερα η ΕΕ βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων η διαχείριση των οποίων θα προσδιορίσει το ρόλο της σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και κυρίως θα φανεί εάν θα μπορέσει να αρθρώσει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό λόγο ή θα υποβαστάζεται από τα δεκανίκια του ΝΑΤΟ χωρίς κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.

                        Κάποιες πλευρές του ευρωσκεπτικισμού που εκφράζεται από πολλούς ευρωπαίους πολίτες συνδέονται με την πεποίθηση ότι «το καλό δεν αρκεί όταν δεν προκύπτει το καλύτερο». Οι πολλές κατακτήσεις για πολλούς ευρωπαίους πολίτες ιδιαίτερα νέους, δεν αξιολογούνται στη σωστή τους βάση γιατί θεωρούνται ως αυτονόητες.

                        Ως τέτοιες κατακτήσεις μετρώνται τα χαμηλά ευρωπαϊκά επιτόκια που βρίσκονται στα χαμηλότερα μεγέθη 50ετίας. Ο πληθωρισμός που από 13% στην περίοδο 1980-2002 πέρασε στο 2-3%. Η πρακτική σημασία αυτών των μεγεθών κάνει το κόστος εξυπηρέτησης ενός στεγαστικού δανείου να είναι πιο συγκρίσιμο με το κόστος ενοικίου. Οι κοινωνικές δαπάνες που βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα. Η ΕΕ έχει τις υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες στον κόσμο, το 27,6% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 14,7% των ΗΠΑ, το 10.9% της Ιαπωνίας και το 5,5% της Κίνας ενώ τεράστια ποσά από τα κοινοτικά ταμεία διατίθενται για δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης στα ταμεία των κρατών μελών. Ενώ οι προαναφερόμενες κατακτήσεις και άλλες πολλές είναι μια πραγματικότητα που όμως δεν ομολογείται, η ΕΕ οφείλει για να εξισορροπήσει την κατάσταση, να δώσει και να προβάλει έντονα το όραμα του ευρωπαίου πολίτη μέσα από το οποίο θα «προκύπτει το καλύτερο».

                        Ως κύριο συμπέρασμα που μπορεί κανείς να καταλήξει μετά από τις πληροφορίες που πήραμε από πρώτο χέρι για την ΕΕ είναι ότι το ευρωπαϊκό πρότυπο ολοκλήρωσης είναι υπαρκτό και αποδίδει, αποτελεί όμως ζητούμενο να γίνει κατανοητό και να εξηγηθεί στον ευρωπαίο πολίτη.

 

            β.         Επίσκεψη – Ενημέρωση στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ

                        Στην πρόσφατη Σύνοδο των αρχηγών κρατών μελών του ΝΑΤΟ που έγινε στη Ρίγα της Λετονίας 28 και 29 Νοεμβρίου 2006 το κύριο θέμα που συζητήθηκε και λήφθηκαν οι αναγκαίες αποφάσεις ήταν ο πολιτικός και στρατιωτικός μετασχηματισμός του ΝΑΤΟ ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί η συμμαχία με αποτελεσματικότερο τρόπο στις προκλήσεις και στις παγκόσμιες συνθήκες ασφαλείας.

                        Η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ θα επιδιωχθεί μέσα από τον μετασχηματισμό της στρατιωτικής διάστασης. Εάν θα θέλαμε να προσδιορίσουμε την γενική κατεύθυνση πορείας του ΝΑΤΟ θα μπορούσαμε να την αποδώσουμε με την διαγραφή από το λεξιλόγιο του ΝΑΤΟ της εδαφικής άμυνας, τη διεύρυνση του γεωγραφικού χώρου δυνητικής εμπλοκής και από την βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κρατών μελών για πολυεθνικές δραστηριότητες και διασυμμαχική λειτουργία.

                        Χρήσιμα συμπεράσματα για την βελτίωση της επιχειρησιακής αποδόσεως του ΝΑΤΟ θα εξαχθούν από την πρώτη Νατοϊκή αποστολή εκτός ευρωπαϊκών συνόρων (επιχειρήσεις ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν όπου ενεργεί με διεθνή δύναμη που υπερβαίνει τα 30.000 άτομα).

                        Ένας άλλος τομέας υψηλής προτεραιότητας από πλευράς ενδιαφέροντος που απασχολεί το ΝΑΤΟ είναι η επιδιωκόμενη ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων και η επέκτασή των με χώρες που παρέχουν ασφάλεια.

                        Επιδιώκει την επέκτασή του σε χώρες επαφής και ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχουν δυνητικά προϋποθέσεις για «μαύρες τρύπες».

                        Σήμερα στο ΝΑΤΟ βρίσκεται σε διαδικασία συνολικής αναθεώρησης του ρόλου και των αποστολών του. Η πολιτική συνοχή, η απόκτηση δυνατοτήτων για σχεδιασμό και εκτέλεση διασυμμαχικών αποστολών μέσω των πολυεθνικών δυνάμεων είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας. Η στενή παρακολούθηση και συμμετοχή μας με προτάσεις και ιδέες στις διαδικασίες μετασχηματισμού ώστε η μετεξέλιξη να προκύπτει μέσα από θεσμικές διαδικασίες είναι η καλύτερη προσέγγιση για όλα τα μικρά κράτη μέλη για το λόγο ότι όταν κυριαρχεί και λειτουργεί η θεσμική διαδικασία διασφαλίζεται και μεγιστοποιείται η εθνική υπόσταση και η πολιτική ταυτότητα κάθε χώρας μέλους ισότιμα.

                        Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η προσφορά του κάθε κράτους μέλους στο ΝΑΤΟ αξιολογείται κατά περίπτωση από το ισότιμο αλλά πρώτο κράτος μας στις ΗΠΑ.

                        Οι δύο επισκέψεις μας ήταν χρήσιμες και πολύ αποδοτικές. Όχι μόνο από τις πληροφορίες που πήραμε από πρώτο χέρι αλλά και από τις μνήμες που αποκομίσαμε από διαφόρους χώρους. Φεύγοντας όλοι αισθανθήκαμε ότι πήραμε μια νέα ώθηση. Αυτό βέβαια έρχεται μόνο του και όχι από υποχρέωση. Η επίσκεψη στις Βρυξέλλες θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην προσπάθεια που έχουμε αναλάβει μέσω της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.

                        Ανθρώπινα μου αρέσουν οι θύμισες των ταξιδιών. Τα ίδια τα ταξίδια. Η αίσθηση του να φεύγεις με εισιτήριο επιστροφής και να προσπαθείς να βιώσεις, σε αυτό το λίγο χρόνο που έχεις, ότι καινούργιο βλέπεις είναι ισχυρή. Και στην επιστροφή να κουβαλάς μαζί σου αυτά που είδες, αυτά που συζήτησες με ανθρώπους που συνάντησες και τις νέες γεύσεις που δοκίμασες. Θύμησες που θα αναπολούμε όταν η καθημερινότητα μας προσγειώνει στις απαιτήσεις τις ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ και όταν η διάθεση μας φέρνει πολύ κοντά στην μουντάδα της πρωτεύουσας της Ευρώπης.

 

Αφήστε μια απάντηση