Blog

Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Μηχανικών Σχολής Ικάρων

Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Μηχανικών

Σχολής Ικάρων

Αθήνα 26/7/2021

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως,

Είμαι ο Αντιπτέραρχος (Μηχανικός) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και σας στέλνω την επιστολή μου αυτή, έτσι ώστε στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που συζητάτε σήμερα,  όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΒτΕ με τίτλο : « Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις »,  να μεριμνήσετε για την αποκατάσταση της αδικίας που υφίσταται για τα Επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών της Σχολής Ικάρων.

Με το π.δ. 99/2018 (187 Α’) “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα” έγινε η ρύθμιση ενός χρόνιου προβλήματος που αφορούσε στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.

Η ρύθμιση όμως αυτή δεν περιέλαβε και τους πτυχιούχους Μηχανικούς της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι λαμβάνουν αντίστοιχη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με αυτή των πτυχιούχων μηχανικών, αντίστοιχης ειδικότητας, άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων τμημάτων της αλλοδαπής.

Τον περασμένο Φλεβάρη κατά την συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας κατατέθηκε τροπολογία (742/62/9-2-21) σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Αποφοίτων του Τμήματος Αεροπορικών Σπουδών της Σχολής Ικάρων.

Η τροπολογία αυτή δεν εγκρίθηκε από την κυβέρνηση, παρά τη θετική γνώμη που εξέφρασε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος από έδρας της ΒτΕ κύριος Μανωλάκος λέγοντας χαρακτηριστικά :

“Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο για τον οποίο το 2018 στο Προεδρικό Διάταγμα 19 δεν συμπεριελήφθησαν οι αξιωματικοί μηχανικοί της Σχολής Ικάρων, μιας σχολής κόσμημα, ισότιμης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Υπενθυμίζω ότι αξιολογήθηκε δύο φορές, το 2015 και το 2020, από Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να αποκαταστήσει την αδικία” (πρακτικά ΒτΕ της συνεδρίασης ΟΘ της 10/2/21).

Στο υπό συζήτηση στη Βουλή σήμερα 26 Ιουλίου 2021 Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΒτΕ με τίτλο : « Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις » δεν υφίσταται διάταξη που να αφορά στην αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων.

Με την παρέμβασή μου αυτή θέλω να επισημάνω ότι δίνεται πλέον η ευκαιρία στη Πολιτεία, για δεύτερη φορά μετά από πέντε μήνες, για αποκατάσταση της αδικίας αυτής.

Με την ΜΗ αναγνώριση μέχρι σήμερα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών της ΣΙ, δημιουργούνται τα εξής παράδοξα  :

  • Παρά το γεγονός ότι η Σχολή Ικάρων είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ενταγμένο στο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και παρά του ότι η ΣΙ είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αντίστοιχο των Πανεπιστημίων ΑΕΙ, το ΤΕΕ δεν το αποδέχεται, ενώ τα πτυχία των μηχανικών της Σχολής Ικάρων τα αποδέχονται τόσο τα ΑΕΙ εσωτερικού όσο και τα ΑΕΙ εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Παρά το γεγονός ότι το ΤΕΕ δεν δέχεται το βασικό πτυχίο Μηχανικού της ΣΙ, αποδέχεται την εγγραφή με μεταπτυχιακό τίτλο πάρα την ιδιότητα του στρατιωτικού.
  • Παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Πολιτεία αποδίδει μέσω της ΣΙ στους αποφοίτους πτυχίο Μηχανικού και τους χρησιμοποιεί ως Μηχανικούς, εντός των ΕΔ ,η ίδια η Ελληνική Πολιτεία μέσω του ΤΕΕ, δεν αποδίδει τα απορρέοντα εκ του πτυχίου επαγγελματικά δικαιώματα.
  • Παρά το γεγονός ότι το πτυχίο της ΣΙ το αποδέχονται επιμελητήρια και φορείς απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων του εξωτερικού , δεν γίνονται αποδεκτά από την ίδια την πολιτεία, τα οποία τα αποδίδει.

Πέραν τούτων θα ήθελα να τονίσω και ορισμένα σημαντικότατα θέματα ηθικής τάξεως :

  • Η κατεύθυνση Μηχανικών ως ενταγμένη στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών – Τεχνολογικών Επιστημών, δημιουργεί την αίσθηση στους υποψηφίους σπουδαστές και στις οικογένειές τους ότι θα εισαχθούν σε σχολή Μηχανικών αντίστοιχη των ΑΕΙ και θα αποκτήσουν και τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού, που με την άρνηση του ΤΕΕ καταρρίπτεται. Επισημαίνεται ότι η Σχολή διαχρονικά σημειώνει υψηλές βάσεις εισαγωγής άνω των 18.500 μορίων κατά μέσο όρο, που την καθιστά μία από τις υψηλότερες σε ζήτηση σχολές της Ελλάδος, κατατάσσοντας την στη πρώτη δεκάδα με τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής, σε όλα τα επιστημονικά πεδία.
  • Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της ΣΙ παρότι εργάζονται εντός της ΠΑ και τις ΕΔ ως Μηχανικοί στερούνται το δικαίωμα εργασίας ως Μηχανικοί, μετά το πέρας της σταδιοδρομίας τους στην ΠΑ, είτε λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας είτε λόγω παραίτησης (μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην υπηρεσία για το διπλάσιο των ετών σπουδών ).
  • Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί της ΣΙ παρότι εντός της ΠΑ εργάζονται ως Μηχανικοί, μη έχοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα εκ του ΤΕΕ, ενέχουν του κινδύνου για αστικές αλλά και ποινικές ευθύνες προς τρίτους, από την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω φρονώ ότι η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για αποκατάσταση των παραδοξοτήτων που παρατηρούνται αλλά και των ηθικών ζητημάτων που σας έθεσα προκειμένου οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της ΣΙ να αποκτήσουν τα απορρέοντα εκ του πτυχίου τους επαγγελματικά δικαιώματα , με τη κατάλληλη τροποποίηση του ΠΔ 99/2018.

 

Μετά τιμής,

Αντιπτέραρχος ( Μηχανικός ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος

Επίτιμος Διευθυντής Γ΄ Κλάδου του ΓΕΑ

Αφήστε μια απάντηση