Blog

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ “ORUC REIS” ΑΠΟ 11/10/2020 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27/10/2020

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ “ORUC REIS” ΑΠΟ 11/10/2020 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27/10/2020  (NAVTEX 1262/20, 1314/20)

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

 

Εισαγωγή.

Όπως είναι ήδη γνωστό από την ειδησεογραφία, το Τουρκικό γεωφυσικό ερευνητικό σκάφος ORUC REIS, μετά από μία αμφιλεγόμενη σεισμική ερευνητική προσπάθεια σε τρείς περιοχές Νότια του Καστελλορίζου που καλύφθηκαν από τρείς διαδοχικές NAVTEX 977/20, 1085/20 και 1093/20 (Σχήμα 1)κινήθηκε Βορειοανατολικά και ελλιμενίσθηκε από τις 13/9/20 στο λιμάνι της Αττάλειας.

  

Σχήμα 1:  NAVTEX 977,1085,1093/20     Σχήμα 2: NAVTEX 1262/20 (με μπλε γραμμή)

Η δικαιολογία των Τούρκων ήταν ότι αποσύρθηκε για συντήρηση και ανεφοδιασμό, στην πραγματικότητα όμως εικάζεται ότι έγινε μετά από πιέσεις της Γερμανίας,  ώστε με μια “αποκλιμάκωση” των προκλήσεων να αρχίσει ένας κύκλος διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την επίλυση των διαφορών.

Παρόλα αυτά και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη επαφές για την έναρξη των συνομιλιών, εντελώς ξαφνικά το σκάφος αυτό ξεκίνησε εκ νέου από την Αττάλεια στις 12/10  και άρχισε μια νέα ερευνητική προσπάθεια μέσα σε μια περιοχή που καθοριζόταν από μια νέα NAVTEX υπ’αριθ. 1262/20 (Σχήμα 2-Βόρεια της 1093/20 με μπλε γραμμή).

Επειδή η σημειακή ανάγνωση αυτής της δραστηριότητας, που συνήθως αναφέρεται δημοσιογραφικά μεμονωμένα, δεν είναι δυνατόν να βοηθήσει στην απόκτηση μιας συνολικής εικόνας, ιδίως δε όταν δεν συνοδεύεται από τους κατάλληλους χάρτες, θεωρήθηκε χρήσιμο στο άρθρο αυτό που αποτελεί συνέχεια προηγούμενου, να εξηγηθεί με έναν τρόπο περισσότερο απεικονιστικό και κατανοητό, τι ακριβώς συμβαίνει και να αποκαλυφθεί η μεθοδική και συστηματική παραβίαση της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας, που φθάνει μέχρι του σημείου να αμφισβητεί και τα εν δυνάμει χωρικά ύδατα της Ελλάδας (μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων).

Α. Χαρακτηριστικά της NAVTEX 1262/20.

 1. Η περιοχή αυτή είναι επίσης προσεκτικά σχεδιασμένη από τους Τούρκους και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  1. Έχει την μορφή ενός μη κανονικού επταπλεύρου που ορίζεται από τα σημεία 1,2…9 (Σχήμα 2).
  2. Το εμβαδόν της είναι περίπου 11.250 τετρ. χλμ.
  3. Σχεδόν το σύνολο αυτής της NAVTEX βρίσκεται εντός της εν δυνάμει Ελληνικής ΑΟΖ.
  4. Το Νότιο όριο 6,7 ταυτίζεται με το Βόρειο όριο της προηγούμενης NAVTEX 1093/20. Το Δυτικό αποτελείται από ένα τμήμα (1,8,9) που σχεδόν ταυτίζεται με τον μεσημβρινό των 28 μοιρών και από ένα μικρό τμήμα (2,3) μήκους 2 μιλίων, που βρίσκεται ανατολικά του μεσημβρινού των 28 μοιρών και σε απόσταση 20 μίλια περίπου από αυτόν. Το Βόρειο όριο αποτελείται από τρία τμήματα. Ένα μήκους 20 μιλίων περίπου, με τα στοιχεία  1,2 παράλληλο και Βόρεια του παράλληλου των 35° 30´ και σε απόσταση  τεσσάρων (4) μιλίων από αυτόν, ένα άλλο με τα στοιχεία 3,4 παράλληλο προς τα Βόρεια όρια των προηγούμενων NAVTEX και ένα τρίτο με στοιχεία 4,5,6 παράλληλο προς το τμήμα 1,2 και κοντά στον παράλληλο των 36 μοιρών και σε απόσταση ενός (1) μιλίου νότια από αυτόν. Χαρακτηριστικό του τμήματος αυτού είναι ότι απέχει περίπου 6,5 ναυτικά μίλια από τα χωρικά ύδατα του Καστελλορίζου.

 Τέλος το Ανατολικό όριο αποτελείται από το τμήμα 6,7 που βρίσκεται στην επέκταση των Ανατολικών ορίων των προηγούμενων NAVTEX ( Σχήμα 2).

 1. Προκαλεί εντύπωση ο σχεδιασμός αυτής της περιοχής, με τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που δεν μπορούν να ερμηνευτούν την παρούσα χρονική συγκυρία, αλλά θα πρέπει να μας προβληματίσουν μήπως σε αυτά κρύβεται ένα επόμενο και πιο προκλητικό βήμα καλυμμένο με ένα μανδύα νομιμότητας.
 2. Και αυτή η NAVTEX δεν παραβιάζει το όριο του 28ου μεσημβρινού προς τα Δυτικά.
 3. Τα βάθη της θάλασσας στην περιοχή αυτή είναι μεταξύ 3000 και 4000 μέτρων (Σχήμα 3).

                   

Σχήμα 3: NAVTEX 1262/20 με βυθομετρία       Σχήμα 4: NAVTEX 1262/20 προσβολή κατά 250 χλμ2

 

   

 1. Το Βόρειο όριο αυτής προσβάλει κατά περίπου 250 τετρ. χλμ. τα εν δυνάμει χωρικά ύδατα των 12 ναυτικών μιλίων του Καστελλορίζου ( Σχήμα 4 ).         

 

                Κίνηση του ερευνητικού σκάφους εντός της NAVTEX 1262/20

  Φάση 1 (11/10/20 – 22/10/20 ):

 

 1. 1.      Μετά από την εκκίνηση του σκάφους από το λιμάνι της Αττάλειας με κατεύθυνση Νοτιοδυτικά στις 12/10, και αφού κινήθηκε για 25 περίπου μίλια, ξαφνικά έγινε διακοπή της εκπομπής του σήματος AIS στην θέση 3 ( Σχήμα 5), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσδιορισθεί η θέση του.
 2. 2.      Αυτό έγινε την επομένη 13/10 που φάνηκε στην θέση 4 ( Σχήμα 5 ).

 

          

Σχήμα 5: Διαδρομή ORUC REIS από Αττάλεια.     Σχήμα 6: Σεισμικό πρόγραμμα ORUC REIS ( με μπλέ

                                                                                               γραμμή)  από  12/10/20-  εντός της NAVTEX 1262/20.

 

 

Η διακοπή αυτή θεωρείται ως μη τυχαία, δεδομένου ότι η εικαζόμενη διαδρομή (με διακεκομμένες) μπορεί να μην ήταν η πραγματική, αλλά να έγινε ένας ελιγμός πιθανόν για να παραβιαστεί για λίγο η περιοχή μεταξύ 6 και 12 μιλίων του Καστελλορίζου και να μελετηθούν τις Ελληνικές αντιδράσεις. Βέβαια αυτό είναι εικασία. Την ακριβή πορεία πιστεύεται ότι παρακολουθούν με άλλα μέσα τα επιτελεία και γνωρίζουν λεπτομέρειες.

 1. 3.      Ανάλογες παράξενες διακοπές για διάστημα περίπου 24 ωρών παρατηρήθηκαν και σε άλλα σημεία του προγράμματος  θέσεις 13,14 και 45,46 (Σχήματα 5,6).
 2. 4.      Από τις 15/10 το στίγμα ήταν συνεχές και φάνηκε ότι το σκάφος άρχισε την καταγραφή των σεισμικών προφίλ κατά μια διεύθυνση Νοτιοδυτική-Βορειοανατολική με διεύθυνση παράλληλη προς το Νότιο όριο της NAVTEX όπως άλλωστε και όλα τα σεισμικά προφίλ που εκτελέσθηκαν προηγουμένως στην περιοχή στο σύνολο της περιοχής.
 3. 5.      Η καταγραφή των προφίλ άρχισε από την Νότια περιοχή της NAVTEX  μετατοπιζόμενα προοδευτικά Βορειότερα προς την περιοχή του Καστελλορίζου και στις 18/10 άρχισε κατά τις 15:00 να εκτελεί προφίλ (σημεία 35,36,37) παράλληλο προς το  Βόρειο όριο 4,5,6 και σε απόσταση   περίπου ενός (1) μιλίου από αυτό.
 4. 6.      Στις   της 18/10/20 το σκάφος στρεφόμενο Νοτιοδυτικά εισήλθε για λίγο στο όριο των εν δυνάμει χωρικών υδάτων μεταξύ των 6 και 12 μιλίων  (σημεία 38,39,40 – Σχήμα 6) και συνέχισε Νοτιοδυτικά.
 5. 7.      Στις  20/10/20 και κατά τις 10:00 π.μ. το σκάφος έσβησε εκ νέου το σύστημα προσδιορισμού θέσης (σημείο 45) και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός, με τα διατιθέμενα μέσα, της θέσης του. Εικάζεται ότι προχώρησε Βορειοανατολικά και πιθανόν πλησίασε/εισχώρησε εκ νέου στην περιοχή των εν δυνάμει χωρικών υδάτων της Ελλάδος των 12 μιλίων χωρίς να υπερβαίνει το βόρειο άκρο της NAVTEX (Σχήμα 6). Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι τα βοηθητικά σκάφη του ( ΑΤΑΜΑΝ και CENGIZ HAN) δεν είχαν κλείσει το σύστημα εντοπισμού και παρατηρήθηκαν εντός της περιοχής των εν δυνάμει χωρικών υδάτων των 12 μιλίων. Κάνοντας στροφή στην περιοχή αυτή εμφανίσθηκε εκ νέου στην θέση 46 (ενεργοποίησε το σύστημα εντοπισμού) και αφού κινήθηκε Νοτιοδυτικά  μέχρι το Ανατολικό όριο κινήθηκε εν νέου Βορειοανατολικά και μάλιστα πάνω σε παλαιότερο προφίλ που είχε καταγράψει στις 19/10. Νέα διακοπή σήματος έγινε στο σημείο 55 στις 21/10 το απόγευμα.
 6. 8.      Την ίδια ημέρα αναγγέλθηκε η παράταση των ερευνών που έληγε στις 22/10 με την έκδοση νέας NAVTEX (1314_20) (Σχήμα 7- με κόκκινο χρώμα) προσδιοριζόμενη από 24 σημεία και με ισχύ για μια περίοδο πέντε (5) ημερών μέχρι τις 27/10.
 7. 9.      Η επανεμφάνιση του σκάφους έγινε αργότερα στο σημείο 56 με κίνηση του σκάφους Δυτικά-Νοτιοδυτικά προς την νότια περιοχή της νέας NAVTEX, εντός της οποίας άρχισε από τις 22/10 να εκτελεί νέο σεισμικό πρόγραμμα.
 8. 10.  Μέσα στην περιοχή αυτή εκτέλεσε ένα πρόγραμμα σεισμικών γραμμών μήκους περίπου 1570 χιλιομέτρων.

Α. Χαρακτηριστικά της NAVTEX 1314/20.

Η περιοχή αυτή είναι εξίσου προσεκτικά σχεδιασμένη και τα δικά της χαρακτηριστικά εντοπίζονται στα πιο κάτω:

α) Έχει το σχήμα ενός πολυγώνου με 24 κορυφές. Η νότια πλευρά του συμπίπτει με την Βόρεια πλευρά 3,4 της προηγούμενης NAVTEX 1262/20. Το γεγονός που αποδεικνύει  ότι ήταν προ πολλού σχεδιασμένη, φαίνεται ότι το Δυτικό της όριο 22,23,24 έχει μια διεύθυνση Βορρά – Νότου και αποτελεί προέκταση του τμήματος 2,3 της προηγούμενης NAVTEX 1262/20. Βρίσκεται δε αυτό Ανατολικά του μεσημβρινού των 28° 30´ και σε απόσταση περίπου 1.500 μέτρων από αυτόν ( Σχήμα 7).

  

Σχήμα 7: NAVTEX 1314/20 με βυθομετρία    Σχήμα 8: Περιοχή Α ανατολικά της NAVTEX 1314/20                      

               

β) Το εμβαδόν της περιοχής αυτής είναι περίπου 5.620 τετρ. χιλ. και ένα μεγάλο μέρος της βρίσκεται εντός της εν δυνάμει (γιατί δεν έχει οριοθετηθεί) Τουρκικής ΑΟΖ ( Σχήματα 7,8 )

γ) Το ανατολικό της όριο είναι παράλληλο με το Δυτικό σε απόσταση 44 ναυτικών μιλίων από αυτό. Το βορειότερο σημείο αυτού ( σημείο 2- Σχήμα 7 ) απέχει περίπου 1 χλμ από το όριο των 6 ναυτικών μιλίων των Ελληνικών χωρικών υδάτων (Σχήμα 8).

δ) Εντύπωση προκαλεί το γεγονός το ότι αυτή η NAVTEX δεν περιέλαβε το τμήμα Α έκτασης περίπου 2.900 τετρ. χλμ. που βρίσκεται ανατολικότερα του ορίου 22,23,24 και είναι μεταξύ αυτού και του μεσημβρινού των 28 μοιρών  και δυτικά των χωρικών υδάτων των 6 μιλίων  της Ρόδου ( Σχήμα 8 )  ενώ είχε την δυνατότητα να το κάνει, βάσει των διακηρύξεών της ότι τα νησιά έχουν μόνον 6 μίλια χωρική θάλασσα αλλά και βάσει του Τουρκολιβυκού μνημονίου που όριζε την περιοχή της Τουρκικής ΑΟΖ μετά τα 6 μίλια από τα Ελληνικά νησιά.

 

 Ίσως θα πρέπει από Ελληνικής πλευράς να αποκωδικοποιήσει την ενέργεια αυτή και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή αυτή, που εκτιμάται ότι ή προμηνύει κάποιο προσχεδιασμένο και συμφωνημένο “μελλοντικό” όριο ή θα γίνει το θέατρο νέων προκλητικότερων ενεργειών.

ε) Η περιοχή της NAVTEX περιγράφεται με τις συντεταγμένες 24 σημείων, εκ των οποίων τα 21 σημεία εξ αυτών (2,3…22), οριοθετούν με σχετική ακρίβεια μια γραμμή περίπου 6 μιλίων από τα Τουρκικά χωρικά ύδατα (χωρικά;).

στ) Το Δυτικό όριο της NAVTEX φαίνεται να προσβάλλει στο Βορειοδυτικό άκρο της  κατά 38 τετρ. χιλ. περίπου την εν δυνάμει χωρική θάλασσα των δώδεκα μιλίων της Ρόδου (Σχήμα 8-γραμμοσκιασμένη με μαύρο χρώμα), σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία και τα όρια ακρίβειας της μεθόδου.

Κίνηση του ερευνητικού σκάφους εντός της NAVTEX 1314/20

      Φάση 1 (22/10/20 – 27/10/20).

 

 1. Από τις 22/10/20 όπως προαναφέρθηκε άρχισε να εκτελεί γεωφυσικό σεισμικό πρόγραμμα μέσα στην περιοχή που ορίζει η νέα NAVTEX .
 2. Τα εκτελούμενα προφίλ έχουν μια απόσταση 5-6 μιλίων μεταξύ τους επιβεβαιώνοντας την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εντός των προηγούμενων NAVTEX, ότι πιθανόν πρόκειται για την συνέχεια ενός προγράμματος  αναγνωριστικού. Οι ενδείξεις ότι πιθανόν εκτελούνται πράγματι έρευνες είναι αφενός η ταχύτητα του σκάφους που είναι περίπου 4,5 μίλια/ώρα (ταχύτητα εργασίας) και οι μη διασταυρούμενες πληροφορίες  από άλλες πηγές ότι πράγματι οι εργασίες εκτελούνται.
 3. Το πρόγραμμα δεν προχώρησε Βορειότερα του παραλλήλου 36° 30´ (σημείο 94 σχέδιο 7 ) και αφού έκανε δύο διαγώνια προφίλ εξήλθε της περιοχής κατά την 23:00  της 25/10/20. Δηλαδή κατά 1-2 ημέρες νωρίτερα από την λήξη της ισχύος της NAVTEX 1314/20.
 4. Μέσα στην περιοχή αυτή εκτέλεσε ένα πρόγραμμα σεισμικών γραμμών μήκους περίπου 770 χιλιομέτρων.
 5. Το σκάφος δεν κινήθηκε μέσα στην περιοχή που έθιγε κατά 38 τετρ.χλμ. η NAVTEX στην εν δυνάμει έκταση των 12 μιλίων χωρικών υδάτων της Ρόδου Βορειοδυτικά  (Σχήμα 8).

Ήδη στις 24/10/20 η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX (1332_20) που ορίζει νέα περιοχή ερευνών στα Νοτιοδυτικά της 1314/20, έκτασης 12.440  τετρ.χλμ. μέχρι τις 4/11/20.

Η νέα αυτή περιοχή επικαλύπτει κατά ένα μέρος τις προηγούμενες NAVTEX 977,1085 και 1093, 1262/20 στα δυτικά τους όρια όπως φαίνεται στα πιο κάτω σχήματα (Σχήματα 9,10).

 

           

Σχήμα 9: Θέση της νέας NAVTEX 1332/20.     Σχήμα 10:  Κίνηση του ORUC  εντός της NAVTEX 1332/20 (μώβ γραμμή)  

Στην περιοχή αυτή εισήλθε στις 26/10/20 και άρχισε/συνέχισε να εκτελεί νέο σεισμικό πρόγραμμα εντός αυτής με διεύθυνση παράλληλη προς το Ανατολικό όριο της νέας NAVTEX 1332/20 με κατεύθυνση Νοτιοανατολική (Σχήμα 10 – γαλάζια γραμμή).

Η νέα NAVTEX ήδη παρουσιάζει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

 1. Αφήνει και αυτή (όπως και η 1314/20) εκτός ερευνητικής δραστηριότητας του σκάφους, την περιοχή Α (Σχήμα 8) και αναπτύσσεται νοτιότερα αυτής.
 2. Αφήνει ελεύθερη μια περιοχή περίπου 390 τετρ. χιλ. ανατολικά  του σημείου 8. Στο σημείο 8  η Αίγυπτος είχε αντιδράσει στην έκδοση της NAVTEX 977/20 και ανέφερε ότι το διεκδικεί σαν σημείο δικής της ΑΟΖ, χωρίς βέβαια να έχει υποδείξει προς ποιά κατεύθυνση  Ανατολικά θεωρεί την προέκταση της ορισθείσης μεταξύ αυτής και της Ελλάδας  οριοθετικής γραμμής της ΑΟΖ.

Βέβαια η δραστηριότητα του ερευνητικού αυτού σκάφους δεν είναι η μοναδική ερευνητική προσπάθεια που κάνει η Τουρκία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Και θα ήταν χρήσιμο για τον αναγνώστη του άρθρου, να αναφερθούν λίγα σχετικά με τις άλλες παράλληλες ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιεί για την ανακάλυψη υδρογονανθράκων, για να αποκτηθεί μια συνολική εικόνα της σπουδαιότητας που δίνει η γείτονα χώρα στην προσπάθειά της για την επιτυχία βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων στόχων της στις περιοχές αυτές.

 1. Η Τουρκία διαθέτει σήμερα εν ενεργεία στις περιοχές αυτές τρία γεωφυσικά σκάφη (BILIM 2, BARBAROS HAYREDDIN PASA, ORUC REIS)  καθώς και τρία γεωτρητικά (FATIH, YAVUZ, KANUNI) όπως επίσης και 10  βοηθητικά τύπου supply boat ( ATAMAN, CENGIZ HAN, SANCAR, ALTAN, KORKUT, OSMAN BEY, ORHAN BEY, ERTUGRUL BEY, APOLLO MOON, TANUX I).
 2. Το γεωφυσικό BILIM 2 βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Tasucu από τις 1/10/20 μετά την μετακίνησή του από το λιμάνι της Αττάλειας. Το Barbaros Hayreddin Pasa εκτελεί από τις 10/9/20 λεπτομερές γεωφυσικό πρόγραμμα (απόσταση μεταξύ των προφίλ περίπου 1 χλμ.), σε περιοχή έκτασης 1.126 τετρ. χλμ., εντός των θαλασσοτεμαχίων 5,6 της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο νοτιοανατολικό άκρο των αυθαίρετων Τουρκικών παραχωρήσεων στην TPAO. (Σχήμα 11). Αυτό συνοδεύεται από τα βοηθητικά APPOLO MOON και TANUX 1. Το ORUC REIS – την δραστηριότητα του οποίου αναφέραμε προηγουμένως – συνοδεύεται απο τα βοηθητικά ATAMAN, CENGIZ HAN.

 

Σχήμα 11:  Δραστηριότητα του σκάφους BARBAROS HAYREDDIN PASA εντός της NAVTEX 1257/20 από 10/9/20 . 

 

Το γεωτρητικό σκάφος FATIH εκτέλεσε γεωτρητικό πρόγραμμα στον Εύξεινο Πόντο (Γεώτρηση TUNA-1) σε βάθος ύδατος >2.000 μέτρα (Σχήμα 12 – κίτρινος κύκλος), όπου πρόσφατα ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ανακαλύφθηκε κοίτασμα αερίου περίπου 405 δις. κυβ. μέτρων (αρχικά 320 και εν συνεχεία άλλα 85). Εν συνεχεία μετακινήθηκε στα παράλια της πόλης Sazkoy  όπου και παραμένει μέχρι σήμερα  (Σχήμα 12 – κόκκινος κύκλος). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γιγαντιαίο κοίτασμα ZOHR (Αίγυπτος) είναι περίπου 850 δις, κυβ. μέτρα κάτι που κάνει δύσκολα πιστευτή την πιο πάνω ανακάλυψη (περίπου το μισό του ZOHR). Βοηθητικά σκάφη του είναι τα SANCAR, ALTAN, KORKUT, ORHAN BEY)(το σκάφος ALTAN τώρα σήμερα βρίσκεται στα ανοιχτά της πόλης Tuzla κοντά στην Κωνσταντινούπολη), που συχνά εκτελούν δρομολόγια μεταξύ του σκάφους και της παραλιακής πόλης SAZKOY.

Επίσης το γεωτρητικό σκάφος YAVUZ είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Tasucu όπου βρίσκονται και τα βοηθητικά σκάφη  OSMAN BEY, ERTUGRUL BEY.

Τέλος το γεωτρητικό σκάφος KANUNI αφού έμεινε ελλιμενισμένο για ένα διάστημα στο λιμάνι του Tasucu αναχώρησε στις 14/10/20 και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη στις 19/10/20 ( Σχήμα 13) όπου παραμένει ελλιμενισμένο μέχρι σήμερα.

 

            

Σχήμα 12: Θέση της γεώτρησης TUNA-1 (κίτρινος κύκλος)    Σχήμα 13 : Θέση του γεωτρυπάνου  KANUNI  στις25/10/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       και της σημερινής θέσης του FATIH ( κόκκινος κύκλος).                                                                                                                                                         

 

Η μελέτη της δραστηριότητας όλων αυτών των σκαφών, μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για εφαρμοζόμενη τακτική της Τουρκίας και να προβλέψει μελλοντικές ενέργειες, ώστε έγκαιρα να σχεδιασθεί και να υπάρχει  η ανάλογη αντιμετώπιση συνολικά,  σε περίπτωση που παρατηρηθεί έκνομη συμπεριφορά.

                                                                                                                             

                                                                                                                            Αθήνα 26/10/2020

 

Λεόντιος Κ. Πορτοκαλάκης

Τοπογράφος Μηχ.- M.Sc

Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

 

 

 

 

Σημειώσεις:

1.           Ορισμένες τεχνικές παραδοχές και προσεγγίσεις, καθώς και η υπάρχουσα διαφορετική γεωδαιτική υποδομή που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία, ίσως να διαφοροποιεί κατά ένα μικρό ποσοστό τα τελικά ακριβή τεχνικά στοιχεία. Θεωρήθηκε όμως ότι στην παρούσα περίπτωση έχει μεγαλύτερη σημασία να γίνει αντιληπτό το είδος, το μέγεθος και η θέση της έρευνας, καθώς και οι συνέπειες της πραγματοποιηθείσης ερευνητικής δραστηριότητας του ORUC REIS.

 1. Σχετικές πληροφορίες για τα γεωφυσικά σκάφη σεισμικών ερευνών για ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, υπάρχουν πάρα πολλές στο διαδίκτυο, που εύκολα μπορεί κάποιος να προσεγγίσει και να αποκτήσει καλύτερη εικόνα.

 

Αφήστε μια απάντηση