Blog

Δόγμα του Γερμανικού Στρατού (GEA) και Σκέψεις για Συνδεδυασμένα Όπλα

Δόγμα του Γερμανικού Στρατού (GEA)

και

Σκέψεις για Συνδεδυασμένα Όπλα

 

Εισήγηση υπό του Αντισυνταγματάρχου Εrik Gontermans

Eπιτελή του Στρατού στο Γερμανικό Υπουργείο Αμύνης

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

            Θα αναφερθώ στα πλαίσια αυτής της εισηγήσεως, στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και στα σχέδια για την περαιτέρω συνέχιση της μετεξελίξεως του Γερμανικού Στρατού.

            Κατ΄αρχήν, ο κύριος σκοπός είναι να ισχυροποιηθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Στρατού ώστε :

 • Απειλές και προκλήσεις να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, όπου παρουσιάζονται.
 • Ως συνέχεια ο Στρατός απαιτείται να έχει συνδεδυασμένες ικανότητες, από τις Δικτυοκεντρικές δυνατότητες μέχρι το φάσμα των υψηλής έντασης επιχειρήσεως.
 • Ικανότητες δράσεως ως «Initial Entry Force».
 • Επιχειρήσεις Ειδικών Δυνάμεων.
 • Επιχειρήσεις σταθεροποιήσεως παράλληλα με δυνατότητα παρεμποδίσεως συγκρούσεως, διαχειρίσεως κρίσεως σε χαμηλό ή μεσαίας έντασης περιβάλλον.
 • Για όλα τα επίπεδα Διοικήσεως η νέα μορφή απαιτεί ικανότητες για διεξαγωγή επιχειρήσεων σε διακλαδικό και πολυεθνικό επίπεδο.

 

Η ικανότητα του Στρατού να εκπληρώσει την αποστολή του, είναι το μέτρο σύγκρισης για την επιτυχία της συνεχιζόμενης διαδικασίας μετεξελίξεως.

Η διαδικασία καθορίσθηκε να διατηρεί παράλληλο βηματισμό με τις δραματικές αλλαγές στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική σφαίρα.

Η μετεξέλιξη είναι συνδεδεμένη με τις παρακάτω παραμέτρους :

 • Αλλαγή στην πορεία των συγκρούσεων.
 • Αλλαγή στο φάσμα των συγκρούσεων.
 • Στο διαθέσιμο προσωπικό και πηγές ανεφοδιασμού.
 • Η σύνδεση με άλλους ενεργούντες (κυβερνητικοί και μη οργανισμοί).
 • Οι διακλαδικές επιχειρήσεις.
 • Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.
 • Η τεχνολογική ανάπτυξη.
 • Το προσωπικό ως τον αποφασιστικό παράγοντα σε όλες τις σκέψεις.

 

Η προσοχή μας είναι γρήγορα και αποτελεσματικά να λάβουμε υπόψη πληροφορίες και μαθήματα (lessons learned) και να τα περιλάβουμε στη διαδικασία μετεξελίξεως.

Ο Γερμανικός Στρατός παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις επιχειρήσεις ξηράς ο Στρατός ενισχύεται από μονάδες της Διακλαδικής Υγειονομικής Υπηρεσίας και της Διακλαδικής Υπηρεσίας Υποστηρίξεως μη Μάχης.

 

 

ΚΛΑΔΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Σχήμα 1

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Η δύναμη του Στρατού (δεν περιλαμβάνονται Σχολεία, Κέντρα Εκπαίδευσης κ.λ.π. της TRADOC είναι : 83.530.

Η Διακλαδική Υγειονομική Υπηρεσία : 14.656.

Η Διακλαδική Υπηρεσία Υποστηρίξεως : 40.773.

 

            Οι επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, Αφρική και Αφγανιστάν έχουν γίνει καθημερινή πρακτική για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ατομικής εικόνας μας σαν στρατιώτες της BUNDESWEZ.

            Η δύναμη των αποσπασμάτων και ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία δέκα έτη, οι αποστολές και οδηγίες περίπλοκες και τα θέατρα επιχειρήσεων παγκόσμια. Η Γερμανία αναγνωρίζεται ως ίσος εταίρος στις ειρηνευτικές αποστολές και δεν είναι μόνο ο Στρατός που συμμετέχει σ΄αυτές.

            Επί συνόλου 6.800 μελών των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Στρατός συμμετέχει με 2.934 (στοιχεία 18 Σεπτεμβρίου 2007). Γενικά το 80% των εν υπηρεσία ανδρών και γυναικών αναπτύσσονται στις αποστολές αυτές και λαμβάνουν μέρος στις επιχειρήσεις ξηράς. Στην ξηρά και σε χαμηλού αεροπορικού επιπέδου επιχειρήσεις ο Στρατός είναι η δύναμη κλειδί και έχει την κύρια ευθύνη ηγεσίας.

            Επιπρόσθετα ο Στρατός συμμετέχει στην ΝΑΤΟ RESPONSE FORCE (NRF), EU BATTLE GROUP (EUBG) και παρέχει ικανότητα για Στρατιωτική Επιχείρηση Εκκενώσεως εκτός συνόρων. Έτσι έχει τελειώσει η προετοιμασία 800 στρατιωτών για το EUBG για περίοδο έξη (6) μηνών και ετοιμότητα κινήσεως, NOTICE TO MOVE (NTM), 10 ημερών.

            Για την NRF τον Ιούλιο 2007 ξεκίνησε η εκπαίδεση 3.700 στρατιωτικού προσωπικού, για να είναι έτοιμο επιχειρησιακά το 2008 για έξη (6) μήνες με NTM 30 ημερών.

Τέλος η Διοίκηση Στρατού (Bundeswehr) διατηρεί 1.000 στρατιώτες σε ετοιμότητα για Στρατιωτική Επιχείρηση Εκκένωσης, με NTM 4 ημερών.

Η επαγγελματικότητα και η ποιότητα εκπλήρωσης των αποστολών του Γερμανικού Στρατού, αναγνωρίζεται από την πλειονότητα του Γερμανικού λαού και τη διεθνή κοινότητα.

Αυτά τα στοιχεία ιδρύθηκαν με τις αποδεδειγμένες αρχές της ηγεσίας σ΄ότι αφορά την ανάλυση της αποστολής και της εφαρμογής της αναλόγου τακτικής καθώς και της ανάπτυξης της ηγεσίας παράλληλα με την πολιτική εκπαίδευση,  που είναι η βάση της εκπαιδεύσεως και ασκήσεων BUNDESWEHR.

Οι αρχές αυτές διατηρούν απεριόριστη εγκυρότητα ακόμη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ο Στρατός είναι σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία εξετάσεως, αναλύσεως και αποδοχής, της δύναμης και δομής του, για τις επιχειρήσεις.

Η μετεξέλιξη είναι μία δυναμική διαδικασία κατά την οποία σε βραχύ, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρόνο, οι ενέργειες προσδιορίζονται και μεταφράζονται πρακτικά, κατά δραστηριότητα μετεξελίξεως πριν και μετά την ανάπτυξη αυτής. Όλα τα επίπεδα Διοικήσεως από το Υπουργείο μέχρι κάτω το επίπεδο μονάδος εμπλέκονται σ΄αυτή τη διαδικασία.

Συμπεράσματα από επιχειρήσεις, συλλέγονται σε βάση δεδομένων τα οποία είναι διαθέσιμα σ΄όλα τα αποσπάσματα πριν από μία επιχείρηση.

Η δομή του νέου Στρατού μέχρι του επιπέδου Ταξιαρχίας, όπως παρακάτω :

 

 

                   

 

 

 

 

 

Ο Στρατός κάτω από το Επιτελείο Στρατού στο Υπουργείο Aμύνης διαθέτει :

 • Τη Διοίκηση Δόγματος-Εκπαιδεύσεως επιπέδου Σώματος Στρατού με 12 Σχολές και Κέντρα Εκπαιδεύσεως.
 • Τη Διοίκηση Δυνάμεων του Γερμανικού Στρατού επιπέδου Στρατιάς με πέντε (5) Μεραρχίες και Δώδεκα (12) Ταξιαρχίες.

 

Οι Δυνάμεις της 1ης Τ/Θ Μεραρχίας και η Γερμανο-Γαλλική (DEU/FR) Ταξιαρχία, είναι ικανές να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης,με ικανότητες δικτυοκεντρικές. Αποτελούν την αιχμή του δόρατος του Γερμανικού Στρατού.

Η Τ/Θ Μεραρχία αποτελείται από δύο Τ/Θ Ταξιαρχίες και Μεραρχιακές Μονάδες. Κάθε Τ/Θ Ταξιαρχία διαθέτει δύο Τάγματα Αρμάτων με άρματα LEP 2A6, ένα Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού (ΜΙΚΤΠ) και στο μέλλον θα χρησιμοποιεί τα ΤΟΜΑ PUMA για το Πεζικό, ένα Τάγμα Πυροβολικού με Α/Κ πυροβόλα 155 χιλ. ΡΖ 2000 και ένα λόχο αναγνωρίσεως με DRONES  (KZO) και το όχημα αναγνωρίσεως FENEC. Οι Μεραρχιακές Μονάδες περιλαμβάνουν επιπλέον πυροβολικό (MLRS), Α/Α Πυροβολικό με Α/Α σύστημα GEPARD, μονάδα NBC προστασίας, Μηχανικό, Επικοινωνίες και Μονάδες Υποστηρίξεως (Logistics). Kατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων η Μεραρχία ενισχύεται με μονάδες της Διακλαδικής Υγειονομικής Υπηρεσίαςκαι Διακλαδικής Υποστήριξης μη Μάχης. Η ανάμιξη Μονάδων Μάχης, Υποστηρίξεως Μάχης, Υποστηρίξεως μη Μάχης, Διοίκησης και Ελέγχου επιτρέπει ταχεία, ανεξάρτητη και δικτυοκεντρική εκτέλεση επιχειρήσεων από την 1η Τ/Θ Μεραρχία.

Η Γερμανο-Γαλλική Ταξιαρχία είναι, κύρια, Μονάδων Μάχης δύο Εθνών και χαρακτηρίζεται από υψηλή κινητικότητα και ετοιμότητα, αποτελούμενη από 5.000 στρατιώτες. Οι συνολικές δυνατότητες της Ταξιαρχίας την καθιστούν ικανή να ανταποκρίνεται σε ευρύ φάσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (D/F) ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

 

 

YΠΟΜΝΗΜΑ

Μ                    :           Επάνδρωση και από τα δύο Έθνη

DEU   :           Διατίθεται από Γερμανία

F                      :           Διατίθεται από Γαλλία

 

 

 

            H Tαξιαρχία διαθέτει τρεις κύριες Μονάδες Μάχης, το Τ/Θ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως, ένα Τάγμα Πεζικού, ένα Σύνταγμα Ελαφρού Πεζικού και ένα Τάγμα Πυροβολικού.

            Η Ταξιαρχία στην ειρήνη διατίθεται υπό το EUROCORPS, διοικείται εκ περιτροπής από Γερμανό ή Γάλλο Διοικητή (αλλαγή ανά διετία), το Επιτελείο της είναι μικτό, ενώ τελευταία αυτό ενισχύθηκε με προσωπικό από Ισπανία και Βέλγιο. Το Τάγμα Υποστηρίξεως έχει ανάμικτο προσωπικό, μέχρι επιπέδου Ουλαμού.

            Στη δομή του Στρατού θα υπάρχουν, με τη νέα δομή, δύο ειδικής μορφής ή ειδικές Μεραρχίες. Η Μεραρχία Ειδικών Επιχειρήσεων είναι ικανή να διεξάγει επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές εναντίον ανταρτών και ειδικές επιχειρήσεις. Η αεροκίνητη Μεραρχία συνδυάζει όλα τα μέσα της Αεροπορίας Στρατού και αεροκίνητο Πεζικό καθώς τη Διοίκηση Υποστήριξης Μάχης επιπέδου Ταξιαρχίας με μονάδες Πυροβολικού, NBC αμύνης, Α/Α πυροβολικό. Οι Μεραρχίες αυτές έχουν δυνατότητα να διεξάγουν επιχειρήσεις σε περιβάλλον υψηλής έντασης καθώς και αντίστοιχες σταθεροποιήσεως.

 

ΔΟΜΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

            Η Ειδικών Επιχειρήσεων Μεραρχία αποτελείται από δύο Αερομεταφερόμενες Ταξιαρχίες και μία Ειδικών Επιχειρήσεων. Οι Αερομεταφερόμενες Ταξιαρχίες είναι γενικά ικανές να διεξάγουν επιχειρήσεις και κατά ανταρτικών δυνάμεων και επιχειρήσεις στρατιωτικής εκκενώσεως. Συγκροτούνται από Πεζικό ειδικής δυνατότητος, που ευρίσκεται μεταξύ κλασσικού πεζικού και ειδικών δυνάμεων. Η Ταξιαρχία ειδικών επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο οργανωμένο και διεξάγει παράλληλα μέχρι τρεις (3) ειδικές επιχειρήσεις. Το επιτελείο της Μεραρχίας επιπλέον παρέχει τον πυρήνα Επιτελείο Ειδικών Επιχειρήσεων για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις σε επίπεδο Τμηματικού Διοικητού.

            Η Ααεροκίνητη Μεραρχία, αποτελείται από μία Αεροκίνητη Ταξιαρχία Ελιγμού, τρία Συντάγματα Μεταφορικών Ελικοπτέρων και την Διοίκηση Όπλων Υποστηρίξεως Στρατού.

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

            Η Αεροκίνητη Tαξιαρχία Ελιγμού θα δίδει στο Στρατό τη δυνατότητα με ταχύτητα και αιφνιδιασμό να προσβάλλει με αποτελεσματικότητα στόχους σε βάθος της εχθρικής διατάξεως με χρήση ισχυρών Επιθετικών Ελικοπτέρων και υψηλής ευελιξίας Πεζικό. Τα κύρια οπλικά συστήματά της είναι, τα Επιθετικά Ελικόπτερα τύπου TIGER (νέου τύπου), ταο ΝΗ-90 ελαφρύ Μεταφορικό Ελικόπτερο, τα νέα προστατευμένα από πυρά Οχήματα Μεταφοράς MUNGO  και BOXER, καθώς  το WIESEL όχημα μεταφοράς όπλων για το Αεροκίνητο Σύνταγμα Πεζικού.

 Τα τρία Συντάγματα Μεταφορικών Ελικοπτέρων, είναι εξοπλισμένα με τα μέσης μεταφορικής ικανότητας Ε/Π  CH-53 (τα δύο Συντάγματα) και με το  NH-90 Ελικόπτερο (το ένα Σύνταγμα).

(Για την Ταξιαρχία Διοικήσεως όπλων Υποστηρίξεως Μάχης Στρατού της Αεροκίνητης Μεραρχίας, έγινε αναφορά παραπάνω).

Σε κάθε περίπτωση όπου η κινητικότητα στην ξηρά δεν υφίσταται στον κατάλληλο χρόνο, η αεροκίνηση παίζει σημαντικό ρόλο στις χερσαίες επιχειρήσεις. Οι αεροκίνητες επιχειρήσεις συνδυάζουν ταχύτητα και ακρίβεια σε συνδυασμό με τη χρήση STAND-OFF πυρών των Επιθετικών Ελικοπτέρων και την υψηλή κινητικότητα των Μεταφορικών Ελικοπτέρων μαζί με τις ικανότητες του Πεζικού όπως :

 • Επίτευξη αποφασιστικού αποτελέσματος στο έδαφος.
 • Ανάληψη αποτελεσματικής και ευέλικτης δράσης.
 • Διαχωρισμός αντιπάλων.
 • Να παράσχει ακριβή πυρά με ελαχιστοποίηση παράπλευρων απωλειών.
 • Διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης – απελευθέρωσης και εκκενώσεως.

 

Στη νέα δομή περιλαμβάνονται και δύο Μεραρχίες με αποστολή σταθεροποιήσεως αλλά και συμμετοχής σε υψηλής έντασης συγκρούσεις.

Η πρώτη είναι μία Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (Μ/Κ ΜΠ), της οποόιας η συγκρότηση φαίνεται παρακάτω :

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Μ/Κ ΜΠ

 

 

                                             

 

 

 

            H Mεραρχία διαθέτει δύο Ταξιαρχίες  Μηχανοκινήτου Πεζικού (Μ/Κ), η κάθε μία των οποίων συντίθεται από δύο (2) Μηχανοκίνητα Τάγματα Πεζικού (Μ/Κ ΤΟ), ένα Τάγμα Αρμάτων, μία Μοίρα Πυροβολικού Μάχης, ένα Τάγμα Μηχανικού, ένα Τάγμα Επικοινωνιών, ένα Τάγμα Αναγνωρίσεως και ένα Τάγμα Υποστηρίξεως (Logistics),

            Η επόμενη Μεραρχία είναι Τ/Θ, της οποίας το Οργανόγραμμα φαίνεται παρακάτω :

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Τ/Θ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

 

 

 

 

 

 

            Η Μεραρχία διαθέτει μία Τ/Θ Ταξιαρχία της οποίας η συγκρότηση είναι όπως της 1ης Τ/Θ Μεραρχίας, στη συγκρότηση της οποίας ήδη αναφερθήκαμε και μία Ταξιαρχία Ορεινού Αγώνος, η οποία συντίθεται από :

 • Τρία Τάγματα Ορεινού Αγώνος με οχήματα BOXER και ΒΥ-206.
 • Τάγμα Μηχανικού.
 • Τάγμα Επικοινωνιών.
 • Τάγμα Αναγνωρίσεως.
 • Τάγμα Υποστηρίξεως.

 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της νέας δομής θα είναι το Τάγμα Συλλογής Πληροφοριών, Έρευνας Προσδιορισμού Στόχων, Αναγνωρίσεως (Intelligence, Surveillance, Target, Acquisition Recoinnaissance ή ISTAR). Ο Γερμανικός Στρατός, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα από το Αφγανιστάν, όπου είχε την ευθύνη στο βόρειο τμήμα της χώρας, εκτάσεως 1200 km x 500 km κατέληξε στη συγκρότηση των Ταγμάτων αυτών. Η έκταση της περιοχής και οι προκλήσεις που προέκυπταν μας ανάγκασαν να σκεφθούμε, ότι οι επιχειρήσεις αυτού του είδους έπρεπε να διεξάγονται 24 ώρες την ημέρα επί 7 ημέρες. Έτσι το Τάγμα  ISTAR του Στρατού συγκροτήθηκε ώστε να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες : την επίγεια παρατήρηση, την εναέρια παρατήρηση και την συλλογή πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές (HUMMINT).

Το Τάγμα αυτό θα εξοπλίζεται με τα οχήματα αναγνωρίσεως τύπου FENNEK, DRONES (KZO) και τις ομάδες HUMMINT. Mε αυτή την σύνθεση, υψηλής τεχνολογίας μέσα αέρα-εδάφους και τις εκπαιδευμένες ομάδες αλλαγής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και να προλάβουμε μη επιθυμητές καταστάσεις. Στην παρούσα περίοδο ακολουθούμε τη διεθνή πρακτική για τα ISTAR Τάγματα. Στο μέλλον και με βάση τις δικές μας εμπειρίες, αλλά και τις εξελίξεις στον τομέα, θα οδηγηθούμε στην περαιτέρω βελτίωση, μέσω του Army Concept Development and Experimantation (CD & E), των μονάδων αυτών. Τα Τάγματα ISTAR είναι ένα παράδειγμα για το πώς η τεχνολογία, επιχειρησιακές απαιτήσεις, παράλληλα με CD & E, προωθούν τις εξελίξεις στον τομέα.

Βασιζόμενη στην κατανοητή έννοια, ότι στο μέλλον το κύριο θέμα δεν θα είναι απλώς το ποίος θα φέρει αποτελεσματικά ένα κύριο αποτέλεσμα στο στόχο, αλλά η ακρίβεια και τα άμεσα αποτελέσματα λόγω της ταχύτητος προσβολής, αναπτύσσουμε το δόγμα της Διακλαδικής Υποστηρίξεως Πυρών. Θεωρούμε ότι η Διακλαδική Υποστήριξη Πυρών (JFS), είναι μία ικανότητα για αμοιβαία παροχή πυρών σε τακτικό επίπεδο, χερσαίο, αεροπορικό και ναυτικό, και σε κάθε διάσταση της περιοχής επιχειρήσεων. Με αυτή τη διάσταση, η εμπλοκή με πυρά δια μέσου όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση την αρχή «η εμπλοκή με πυρά δια μέσου όλων των Κλάδων εξυπηρετεί άμεσα τον Διοικητή που τα έχει ανάγκη». Η εκλογή των μέσων δεν θα είναι απαγορευτική γι΄αυτόν που θα διαθέτει τα μέσα προσβολής. Ο Αρχηγός του Επιτελείου αποδέχθηκε το βασικό έγγραφο, το οποίο είχε επεξεργασθεί δια μέσου του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων (σε συντονισμό με Αεροπορία και Ναυτικό). Τον περασμένο Οκτώβριο αυτού του έτους με επιτυχία περάσαμε το πρώτο πιλοτικό τμήμα του εγχειρήματος για την Διακλαδική παροχή Πυρών Υποστηρίξεως (JFS). Με βάση τον προϋπολογισμό το πρώτο JFS τύπου FENNEK όχημα, θα αποκτήσει ενδιάμεση (IOC) ικανότητα, το 2010. (Αύγουστος του 2010).

Το μέσον αυτών των ομάδων (Διακλαδική Ομάδα Παροχής Πυρών Υποστηρίξεως ή Joint Fire Support Teams) εξαρτάται από την αποστολή και τον τύπο επιχειρήσεών τους. Για τις βαρειές Τ/Θ ή Μ/Κ Μονάδες η πλατφόρμα της ομάδος θα είναι το TOMA PUMA, για μέσου τύπου μονάδες που θα χρησιμοποιούνται για αερομεταφορές με αεροσκάφος Α 400Μ ή πλατφόρμα θα είναι το όχημα FENNEK. Το WIESEL 2 έχει καθορισθεί ως πλατφόρμα για ελαφρές ομάδες και το όχημα BV-2065 για τις μονάδες ορεινού αγώνος. Σε όλες τις παραπάνω πλατφόρμες γίνεται σχεδιασμός και προετοιμασία για να δεχθούν όλες τις δυνατότητες που απαιτούνται για τον συντονισμό των πυρών στρατού, ναυτικού και αεροπορίας. Στη δομή του νέου στρατού οι προωθημένοι παρατηρητές πυροβολικού, όλμων και αεροπορικής υποστηρίξεως (Air Controller ή ΑΕΠΑ), θα ενταχθούν στις διακλαδικές ομάδες πυρών υποστηρίξεως (JFST), έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα μέσα και τις διαδικασίες να ζητούν και να κατευθύνουν διακλαδικά πυρά.

Σε κάθε Τ/Θ, Μ/Κ, Γαλλο-Γερμανική, ορεινού αγώνος Ταξιαρχία προβλέπονται από 9 JFST.

Οι Ταξιαρχίες της Μεραρχίας Ειδικών Επιχειρήσεων θα διαθέτουν από 6 JFST, ενώ στην Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, ανά 3 JFST στο Σύνταγμα Αερομεταφερόμενου Πεζικού και 9 JFST Ταξιαρχία Όπλων Υποστηρίξεως.

Μία συγκεκριμένη πρόκληση υφίσταται σε διάφορα πεδία δραστηριοτήτων όπου η μετεξέλιξη λαμβάνει χώρα, ή απ΄όπου αυτή ξεκινά. Η σημαντικότερη πρόκληση σ΄αυτή την κατάσταση είναι ότι για την προώθηση της μετεξελίξεως απαιτούνται πολλές παράλληλες ενέργειες. Είναι αδύνατο στην προσπάθεια αυτή να σταματήσουμε τον χρόνο, να σταματήσουμε ή να ξεχάσουμε τις τρέχουσες επιχειρήσεις ή τέλος να σταματήσουμε την εκπαίδευση, επειδή επιχειρείται η μετεξέλιξη.

Την δραστηριότητα αυτή την χωρίζουμε σε δύο ομάδες :

 • Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δόγματος και πειραματισμών (Army Concept Development and Experimentation), διαμόρφωση δομών, νέα οπλικά συστήματα και αποδοχή του δόγματος.
 • Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα μη παρακαμπτόμενα πεδία όπως η συνέχιση των τρεχουσών επιχειρήσεων, η προετοιμασία προσωπικού για την NRF EU-BG καθώς επίσης η εκπαίδευση και οι ασκήσεις.

 

Ο Στρατός μας δεν είναι στατικός, αλλά τμήμα των σε εξέλιξη αλλαγών που πρέπει να υλοποιήσουμε δια μέσου όλου του Στρατού. Εφόσον η προσέγγιση της μετεξελίξεως ακολουθεί τη διαδικασία ως σύνολο, θα συνεχίσουμε.

 

            Κυρίες και Κύριοι,

            Πριν ολοκληρώσω την παρουσίαση αυτή, θα ήθελα να καταστήσω ξεκάθαρο το ότι δεν επιχειρούμε να τα αλλάξουμε όλα, αλλά να ενσωματώσουμε πολλές ιδέες-σκέψεις που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς, καθόσον αυτό είναι μέρος της παραδόσεώς μας.

            Οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, που υπηρετούν στις μονάδες και σχηματισμούς μας, παραμένουν ως η ραχοκοκαλιά του Στρατού μας κατά τη διαδικασία της μετεξελίξεως. Κατευθύνοντας τις απαιτούμενες στρατιωτικές επιδεξιότητες, αποστολή τύπο Διοικήσεως και Ελέγχου και την γενική ιδέα του Innere Fuhrung (Ανάπτυξη Ηγεσίας και Πολιτική Εκπαίδευση) θα επιμείνουμε στις αρχές της προσπάθειας και αποδείξεως.

            Το σώμα των Υπαξιωματικών και η προσωπικότητα των στρατιωτών είναι η σημαντική σταθερά της διαδικασίας μετεξελίξεως.

            Η κατεύθυνση κλειδί του Στρατού για το θέμα είναι :

 • Ο Στρατός πρέπει να επιταχύνει ώστε να συναντήσει τις μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.
 • Ο Στρατός πρέπει να σκέπτεται και να ενεργεί διακλαδικά.
 • Ο Στρατός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνεται σε πολυεθνικές δομές.
 • Ο Στρατός είναι ο πυρήνας των χερσαίων δυνάμεων και η βάση των χερσαίων επιχειρήσεων.
 • Ο Στρατός πρέπει να χρησιμοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία.
 • Συμπερασματικά ο Στρατός θα πρέπει με ταχύτητα να επαυξήσει την επιχειρησιακή του ικανότητα, με προσανατολισμό στις αποστολές του καθώς και με καθαρή προτεραιότητα.

Αφήστε μια απάντηση