Blog

Γεώργιος Μέρμηγκας*: Οι ατίμητοι φονευθέντες μαχητές του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας 1940-1941

Με αφορμή μια πρότυπο και λίαν ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργανώθηκε από κοινού από την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης (διασώσεως και διανομής ιστορικών) Στοιχείων «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» ΑΜΚΕ εις το αμφιθέατρον του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και είχε ως κύριο θέμα τους ατίμητους φονευθέντες μαχητές της ΕΒΑ, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
Η παρουσίαση, για τους τριάκοντα (30) ατίμητους αεροπόρους, πραγματοποιήθηκε από τον έφεδρο αξιωματικό (Ι)- πρόεδρο της ΕΕΕΣ «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» και τακτικό μέλος Α.Ακ.Ε, Γεώργιο Δ. Μέρμηγκα και περιελάμβανε;
Σύντομο ιστορικό περίγραμμα της περιόδου προ και κατά την κήρυξη του Β΄ Π.Π ως και της εισόδου της πατρίδος μας στον πόλεμο, με σαφή αναφορά στις προσπάθειες θωρακίσεως της χώρας από τον εθνικό κυβερνήτη-στρατηγό πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά.
Διάταξη Μάχης των αντιπάλων Βασιλικών Αεροποριών Ιταλίας και Ελλάδος ως και αριθμητική κατανομή των Αεροπορικών Δυνάμεων.
Ανάλυση ενός προς ένα και των τριάκοντα (30) φονευθέντων ατίμητων αεροπόρων μαχητών μας εντός Βορείου Ηπείρου (Αλβανίας) με παράθεση αγνώστων παλαιών (προπολεμικών) χαρτών και υποτύπωση επ’ αυτών των σημείων που η έρευνα της ΕΕΕΣ «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» έχει φέρει σε φως, μέσα από άγνωστα κείμενα επισήμων εγγράφων, πολεμικών ημερολογίων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών, αλλά και απογόνων των αεροπόρων μας.
Παράλληλα, έγινε αναφορά στις δυσκολίες εντοπισμού απογόνων των αεροπόρων μας και στην αρίστη συνεργασία με την Κλινική Μοριακής Βιολογίας Ενόπλων Δυνάμεων και το διευθυντή της, δρα Παναγιώτη Μενούνο, προκειμένου εμπλουτισθεί η Βάσις Δεδομένων Δειγμάτων DNA που τηρείται στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Ο ομιλητής επισήμανε ότι πλέον, όταν αναφερόμαστε σε ατίμητους νεκρούς του Ελληνοϊταλικού Πολέμου:
– Θα πρέπει να μην αναφερόμαστε μόνον στους «7.796 Μαχητές του Ε.Σ», αλλά να συμπληρώνουμε ως: … «και στους 30 Μαχητές Αεροπόρους Ε.Β.Α».
-Ο όρος «Πεσόντες» δεν είναι δόκιμος. Εις τα επίσημα έγγραφα και δη σε αυτά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δια την απονομήν Πολεμικής Συντάξεως χρησιμοποιείται ο ορθός όρος: «Φονευθείς εν Πολέμω».
-Μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερη πηγή πληροφοριών είναι η Διεύθυνσις Απονομής Στρατιωτικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πηγή όμως η οποία δυστυχώς καθίσταται ανεκμετάλλευτη, αφού υφίσταται ο γελοίος Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (και για νεκρούς), ο οποίος μάλλον ευνοεί τους παρανόμους. Θα πρέπει άμεσα οι συναρμόδιοι υπουργοί να άρουν την ισχύ των διατάξεων του νόμου δια τους «Φονευθέντας εν Πολέμω» και την Ιστορική Έρευνα γενικότερα. Ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι είναι παντελώς άσχετοι ή αδιαφορούν χαρακτηριστικά και προκλητικά με το αντικείμενο ουδείς βεβαίως λόγος, εκτός εάν δεχθούμε την ανατριχιαστική και λίαν πιθανή περίπτωση να έχουν καταστρέψει τα ιστορικά αρχεία απονομής πολεμικών συντάξεων.
-Καυτηρίασε, επίσης, την ολιγωρία ορισμένων κατά τόπους Δημοτικών Αρχών, οι οποίες δεν παρέχουν ουδεμίαν αρωγή στο εθνικό αυτό θέμα.
-Δια να είμεθα όμως δίκαιοι, συμπλήρωσε, υφίστανται και άλλοι Δημόσιοι Φορείς (και ΝΠΔΔ κ.λπ.) των οποίων οι υπάλληλοι αδιαφορούν ή είναι αρνητικοί χαρακτηριστικά και προκλητικά ακόμη και σε έγγραφα αιτήματα.
-Είναι εκ των ουκ άνευ αναγκαία η άμεση συνεργασία με τον Αεροπορικό Ακόλουθο Ιταλίας, προκειμένου να αποκτηθεί πρόσβασις στα Ιταλικά Αρχεία Αεροπορίας, εντός των οποίων πιθανόν να ευρίσκονται κρίσιμα στοιχεία και φωτογραφίες συντριμμάτων των αεροπλάνων μας.
-Το σημαντικότερο «εργαλείο» στην έρευνα δια τον ακριβή εντοπισμόν είναι τα σχεδιαγράμματα με υποτύπωση σε Χάρτη. Δυστυχώς, Ελληνικοί Χάρτες της εποχής δεν υφίστανται, αφού οι Γερμανοί, εγκαταλείποντας την Πατρίδα μας, μετά την Κατοχή, φρόντισαν να καταστρέψουν το σύνολον του αρχείου της Γ.Υ.Σ. Υφίστανται, όμως, τέτοιοι Χάρτες σε Αρχεία ή Βιβλιοθήκες Δημοσίων Υπηρεσιών (π.χ. Υπουργείο Γεωργίας, ή Σιβιτανίδειος Σχολή ή ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λπ.), οι οποίοι δυνατόν να αξιοποιηθούν, αρκεί οι υπηρετούντες (Προϊστάμενοι και Υπάλληλοι) να ευαρεστηθούν να ψάξουν τα Αρχεία τους και διαθέσουν τα ευρήματα.
-Για το αυτό λόγο θα πρέπει η Γ.Υ.Σ, στο μέτρο του δυνατού, να εκδώσει / προμηθεύσει καταλόγους με τα παλαιά και νέα τοπωνύμια για κάθε υφιστάμενο φύλλο Χάρτη της Περιοχής των Ε/Α συνόρων, προκειμένου να υπάρξει διασταύρωση / ταυτοποίηση στοιχείων σε αναφορές.
-Τέλος, η αναφορά ότι ο πρώτος νεκρός αξιωματικός της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Πολέμου 1940-1941, ο σημαιοφόρος Ιωάννης Καψαμπέλης, ήταν χειριστής της Ναυτικής Αεροπορίας, καθώς και η μη αναφορά στο Μνημείο Ναυτικής Αεροπορίας (Ναυτικό Οχυρό ΑΒ Κοτρωνίου) ακόμη τριών Ναυτικών Αεροπόρων, καθώς και η αναφορά στην άγνωστη ιστορία της Ανεξάρτητης Μοίρας Αεροπορικών Μεταφορών (Επιστρατευθείσης Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών με επτά -07- μεταφορικά Αεροπλάνα) του Αρχιστρατήγου Αλεξάνδρου Παπάγου, έδωσαν μια άλλη διάσταση και γνώση στην παρουσίαση αυτή, δημιουργώντας την ανάγκη της επαναλήψεως, με περισσότερο χρόνο.
Τελειώνοντας, προς ενημέρωσιν των αναγνωστών μας, αναφέρουμε ότι οι προ ετών προσπάθειες για το θέμα των Ατίμητων Νεκρών του Στρατού μας, του προέδρου της Βουλής, οφθαλμιάτρου Γεωργίου Σούρλα, έχουν φέρει αποτέλεσμα, αφού ήδη γίνονται εκταφές στα Πεδία των Μαχών της Βορείου Ηπείρου Αλβανίας και ταυτόχρονα ταυτοποιήσεις με τη μέθοδο DNA.
Για την υλοποίηση του εθνικού αυτού σκοπού το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) έχει εκδώσει τις παρακάτω οδηγίες που μας αφορούν και το ιστορικό έχει όπως κατωτέρω:
Σε εφαρμογή σχετικής διακρατικής συμφωνίας Ελλάδος – Αλβανίας συνεχίζονται οι εργασίες αναζήτησης, εκταφής, προσδιορισμού της ταυτότητας και ενταφιασμού των Ελλήνων Πεσόντων Στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου 1940 – 41, στη περιοχή Dragot (Τεπελένι) Αλβανίας, οι οποίες ξεκίνησαν στις 22 Ιανουαρίου 2018. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, καθώς και των συμφωνηθέντων στις 20 Δεκεμβρίου 2017 από τη Μεικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
Στις 27 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα η σύγκληση της 5ης Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής διακρατικής συμφωνίας Ελλάδος – Αλβανίας, για την αναζήτηση, εκταφή, προσδιορισμό ταυτότητος και επαναταφή πεσόντων Ελλήνων Στρατιωτικών Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου 1940-41.
Κατά τη διάσκεψη συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν οι περαιτέρω διαδικασίες αναγνώρισης, ταυτοποίησης και ταφής των πεσόντων Ελλήνων Στρατιωτικών στα κοιμητήρια των Βουλιαράτων – Κλεισούρας, ενώ συμφωνήθηκε και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των σχετικών εργασιών.
Η Μεικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκε το χώρο εκταφών της περιοχής DRAGOT, όπου διαπιστώθηκε η άρτια οργάνωση/υποστήριξη και λειτουργία της μεικτής ομάδας εργασιών επί του πεδίου.
Ακολούθως, η Επιτροπή επισκέφθηκε τα προβλεπόμενα, από τη διμερή συμφωνία, κοιμητήρια στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου καταγράφηκαν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις συντήρησης, αναβάθμισης και εν γένει προετοιμασίας των υφιστάμενων υποδομών, προκειμένου να καταρτισθεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχετικών εργασιών.
Μέχρι τώρα έχει πραγματοποιηθεί η εκταφή των οστών 108 φονευθέντων μαχητών, χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί. Για την υλοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης των εντοπιζόμενων οστών, έχει ήδη δημιουργηθεί βάση δεδομένων δειγμάτων αίματος των συγγενών/απογόνων των πεσόντων, από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
Η υψηλή ανταπόκριση στη διαδικασία συγκέντρωσης δειγμάτων αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους των συγγενών/απογόνων των πεσόντων. Έχουν αποσταλεί περισσότερα από 360 δείγματα αίματος από όλη την Ελλάδα, ενώ μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων επικοινωνεί με το αρμόδιο προσωπικό του ΓΕΕΘΑ για παροχή περαιτέρω πληροφοριών.
Η υλοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης των εντοπιζόμενων οστών απαιτεί τη λήψη δυο (02) δειγμάτων αίματος από τους ενδιαφερόμενους εν ζωή συγγενείς των πεσόντων και ειδικότερα ενός (01) δείγματος από τη Μητρική «Γραμμή» και ενός (01) δείγματος από την Πατρική «Γραμμή», ως εξής:
Από τη Μητρική «Γραμμή»
•Από αδελφό/ή του πεσόντα ο οποίος/α να προέρχεται από την ίδια μητέρα
•Από παιδί της αδελφής του πεσόντα (ανιψιός-ανιψιά)
•Από παιδί (αγόρι-κορίτσι) της εξαδέλφης του πεσόντος, της οποίας η μητέρα να είναι αδελφή της μητέρας του πεσόντος
•Από παιδί της κόρης της αδελφής του πεσόντος.

Από την Πατρική «Γραμμή»:
•Από αδελφό του πεσόντος ο οποίος να προέρχεται από τον ίδιο πατέρα
•Από υιό του πεσόντος
•Από υιό του αδελφού του πεσόντος (ανιψιός)
•Από εξάδελφο του πεσόντος (υιός του αδελφού του πατέρα του) ή από τον υιό του ως άνω εξαδέλφου του.
Εν λόγω δείγματα αίματος απαιτείται να τοποθετηθούν σε σωληνάρια προπυλενίου με αντιπηκτικό παράγοντα EDTA (γενική αίματος) και θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται με ενυπόγραφη συγκατάθεση των συγγενών των πεσόντων. Υπόδειγμα εντύπου παροχής συγκατάθεσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα ΓΕΕΘΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7494749 του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών / Κέντρο Μοριακής Βιολογίας (κος Δρ. Παναγιώτης Μενούνος).
Για την απαιτούμενη αιμοληψία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν Αδαπάνως στα παρακάτω Στρατιωτικά Νοσοκομεία-Υγειονομικές Μονάδες:
•Ν. Αττικής:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών- 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) – 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων- Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) – 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
•424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (Ν. Θεσσαλονίκης)
•Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (Ν. Χανίων)
•404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης.
•411 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τριπόλεως
•212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (Ν. Ξάνθης)
•216 – 219 Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (Ν. Έβρου)
•88 Τάγμα Υγειονομικού (Ν. Λήμνος)
•98 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (Ν. Λέσβος)
•96 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (Ν. Χίος)
•79 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (Ν. Σάμος)
•80 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (Ν. Κως)
•95 Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής (Ν. Ρόδος).
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε οιοδήποτε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη αιμοληψία και τα δείγματα θα αποσταλούν (μέσω courier) στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών / Κέντρο Μοριακής Βιολογίας (Λεωφ. Μεσογείων 138 και Κατεχάκη, Τ.Κ.: 115 25). Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα επιβαρυνθούν το ανάλογο κόστος.
Για τα οστά τα οποία ανευρίσκονται και καθοιονδήποτε τρόπο καθίσταται εφικτή η αναγνώρισή τους, θα ενημερώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ οι συγγενείς / απόγονοι του φονευθέντος.
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 6573274 – 6575020 της αρμόδιας Διευθύνσεως του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ / Β1), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα αποτελέσματα από τη διαδικασία ταυτοποίησης θα κοινοποιούνται στους, κατά περίπτωση, ενδιαφερομένους, ενώ αριθμητικά στοιχεία θα ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΓΕΕΘΑ.

*Δημοσιογράφος
Επαναδημοσίευση από την εφημερίδα Θάρρος Μεσσηνίας

Αφήστε μια απάντηση