Διεθνείς Εξελίξεις και Στρατηγικές Εκτιμήσεις

Γεώργιος Τσόγκας*: Βερολίνο – Λιβύη. Μια σύνοδος απομονωμένων και ένας τεθλασμένος δρόμος.

Η Σύνοδος του Βερολίνου για τη Λιβύη1, μετά την πρόσκληση της Καγκελαρίου Μέρκελ, μόνο την απομόνωση των συμμετεχόντων δεν κατέδειξε, αντίθετα παρουσίασε έντονη κινητικότητα και όδευση επιλογών, ο δρόμος των οποίων δεν είναι επί της πλεύσης ορθοδρομίας του μεσημβρινού Ευρώπη – Λιβύη, αλλά ακολουθούν τεθλασμένες μέσω Τουρκίας, παρακάπτοντας σε ενεστώτα χρόνο την Χώρα μας!