Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  και ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014

Έτος κλειδί στην ευρωπαϊκή πορεία ήταν το 1992 με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ (σε ισχύ από 1

/11/1993), η οποία περιέλαβε τις τρεις Κοινότητες (Euratom, Ευρ.Κοιν. Άνθρ. & Χάλ.- ΕΚΑΧ και ΕΟΚ) και τη θεσμοθετημένη συνεργασία στους τομείς εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, αστυνομίας και δικαιοσύνης σε ένα ενιαίο σύνολο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ σφράγισε το ξεκίνημα μιας διαδικασίας, που οδήγησε το 1999 στη νομισματική ένωση έντεκα κρατών-μελών (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Φινλανδία), αν και το ευρώ υπήρχε μόνο ως λογιστική μονάδα (τα εθνικά νομίσματα των κρατών-μελών αντικαταστάθηκαν από το ευρώ την 1/1/2002). Στη συνέχεια εντάχθηκαν στην ευρωζώνη η Ελλάς (2001), η Σλοβενία (2007), η Κύπρος και η Μάλτα (2008), Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το άρθρο! 

Αφήστε μια απάντηση